Vyžádat bezplatné poradenství

Dotace na tepelné čerpadlo

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Ceny plynu agresivně stoupají, navíc staré kotle na tuhá paliva je nutné vyměnit. Řešením může být instalace tepelného čerpadla. Na jeho pořízení lze v roce 2023 získat finanční podporu z několika dotačních programů. Jak získat dotace na tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla jsou úsporným řešením vytápění a ohřevu vody v domácnosti. Zmenšíte navíc svou závislost na dodavatelích energií a nemusíte se o ně prakticky starat. 

Jeho používáním také výrazně snížíte emise skleníkových plynů a dalších škodlivých látek. I proto jsou tepelná čerpadla hojně podporována Ministerstvem životního prostředí České republiky prostřednictvím dotací.

Dotace na tepelné čerpadlo můžete v roce 2023 získat z různých dotačních programů: Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám, respektive její součásti Oprav dům po babičce

Tyto programy však mají své podmínky. Společnou podmínkou je, že dotace můžete využít pouze v případě, že tepelným čerpadlem nahrazujete neekologický hlavní zdroj vytápění.

Ministerstvo životního prostředí v létě 2023 spouští novou vlnu finanční podpory. Z dotace můžete uhradit nové topné zařízení, které nahradí kotel na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu. Finanční podporu lze přitom použít na stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového ekologického zdroje topení. Tj. třeba i na projektovou dokumentaci.

Dotace se dají vyřídit i zpětně. Pokud tedy máte o dotaci zájem, můžete si tepelné čerpadlo pořídit už nyní a o dotaci zažádat až ve chvíli, kdy bude program pro rok 2023 ve vašem kraji spuštěn. Přesné termíny jsou totiž v kompetenci jednotlivých krajů, které daly najevo, že podmínky postupně zveřejní.

Kotlíkové dotace jsou v roce 2023 zacíleny na nízkopříjmové domácnosti. To znamená, že žadatelé musí být nejen vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti, ale také musejí splnit následující podmínky:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Dotaci lze získat na elektrická a plynová tepelná čerpadla s min. energetickou třídou A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013.

Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch naopak nově nejsou v rámci kotlíkových dotacích podporována.

Žadatelé mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění ze seznamu výrobků a technologií, který připravil Státní fond životního prostředí České republiky.

Celkově mohou v programu kotlíkových dotací nízkopříjmové rodiny získat až 95 % ze skutečných nákladů. Maximální výše dotace na tepelné čerpadlo je v rámci kotlíkových dotací 180 000 Kč.

Podporuje se i výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo. 

Program Nová zelená úsporám podporuje energeticky úsporná opatření obytných budov, obnovitelné zdroje energie a efektivní využívání energetických zdrojů. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí a snížit produkcí škodlivých emisí.

Novinkou je program Nová zelená úsporám: Oprav dům po babičce, zaměřený na mladé rodiny. Primárně cílí na zateplení stávajících rodinných domů a rekreačních objektů, je však možné jej kombinovat právě s finanční podporou na pořízení tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky, případně s výhodným úvěrem od stavebních spořitelen. 

Tento program bude spuštěn v září 2023. O dotace bude možné požádat na krajských úřadech Státního fondu pro životní prostředí a později také na pobočkách spořitelen. 

O dotaci v programu Nová zelená úsporám mohou žádat všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů. Požádat o dotaci mohou také majitelé rekreačních objektů, kteří v nich mají trvalé bydliště a majitelé bytových domů. O dotaci mohou žádat jak fyzické osoby, tak podnikatelé. Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Příspěvek na tepelné čerpadlo činí až 140 000 Kč. Výše dotace je závislá na typu tepelného čerpadla.:

  • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč.
  • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč.

Příjem žádostí probíhá výhradně online přes systém Agendový informační systém SFŽP ČR pomocí tlačítka Podat žádost. K podání žádosti musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou identifikaci (identitu občana).

Proč zvolit tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla jsou úsporným řešením vytápění a ohřevu vody v domácnosti. Zmenšíte navíc svou závislost na dodavatelích energií a nemusíte se o ně prakticky starat. 

Jeho používáním také výrazně snížíte emise skleníkových plynů a dalších škodlivých látek. I proto jsou tepelná čerpadla hojně podporována Ministerstvem životního prostředí České republiky prostřednictvím dotací.

Užitečné odkazy