Vyžádat bezplatné poradenství

Dotace na tepelné čerpadlo

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Ceny plynu agresivně stoupají, navíc staré kotle na tuhá paliva je nutné vyměnit. Řešením může být instalace tepelného čerpadla. Na jeho pořízení půjde i v roce 2024 získat finanční podporu z několika dotačních programů. Jak získat dotace na tepelné čerpadlo?

  Dotace na tepelná čerpadla: časté dotazy

  Tepelná čerpadla jsou úsporným řešením vytápění a ohřevu vody v domácnosti. Zmenšíte navíc svou závislost na dodavatelích energií a nemusíte se o ně prakticky starat. 

  Jeho používáním také výrazně snížíte emise skleníkových plynů a dalších škodlivých látek. I proto jsou tepelná čerpadla hojně podporována Ministerstvem životního prostředí České republiky prostřednictvím dotací.

  Dotace na tepelné čerpadlo můžete v roce 2024 získat z různých dotačních programů:  Kotlíková dotace  a  Nová zelená úsporám, respektive její součásti Oprav dům po babičce.  

  Tyto programy však mají své podmínky. Společnou podmínkou je, že dotace můžete využít pouze v případě, že tepelným čerpadlem nahrazujete neekologický hlavní zdroj vytápění.

  Kotlíkové dotace na tepelná čerpadla: Časté dotazy

  Ministerstvo životního prostředí v létě 2023 spustilo novou vlnu finanční podpory.  Z dotace můžete uhradit  nové topné zařízení, které nahradí kotel na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu.  Finanční podporu lze přitom použít na stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového ekologického zdroje topení. Tj. třeba i na projektovou dokumentaci.

  Dotace se dají vyřídit i zpětně. Pokud tedy máte o dotaci zájem, můžete si tepelné čerpadlo pořídit ještě před zažádáním o dotaci. V některých krajích navíc bývají k dispozici bonusy, dále zvyšující finanční podporu.

  Kotlíkové dotace jsou i v roce 2024 zacíleny na nízkopříjmové domácnosti. To znamená, že žadatelé musí být nejen vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti, ale také musejí splnit následující podmínky:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu  starobní důchod  nebo  invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,
  • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi  1. lednem 2022  a  dnem podání žádosti  pobírali  příspěvek na bydlení.

  Dotaci lze získat na elektrická a plynová tepelná čerpadla s min. energetickou třídou A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013.

  Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch naopak nově nejsou v rámci kotlíkových dotacích podporována.

  Žadatelé mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění ze seznamu výrobků a technologií, který připravil Státní fond životního prostředí České republiky.

  Celkově mohou v programu kotlíkových dotací nízkopříjmové rodiny získat až 95 % ze skutečných nákladů. Maximální výše dotace na tepelné čerpadlo je v rámci kotlíkových dotací 180 000 Kč.

  Podporuje se i výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za tepelné čerpadlo. 

  Dotace na tepelná čerpadla v rámci programu Nová zelená úsporám

  Program  Nová zelená úsporám  podporuje energeticky úsporná opatření obytných budov, obnovitelné zdroje energie a efektivní využívání energetických zdrojů. Hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí a snížit produkcí škodlivých emisí.

  Novinkou je program  Nová zelená úsporám:  Oprav dům po babičce, zaměřený na mladé rodiny. Primárně cílí na zateplení stávajících rodinných domů a rekreačních objektů, je však možné jej kombinovat právě s finanční podporou na pořízení tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky, případně s výhodným úvěrem od stavebních spořitelen.  

  Tento program byl spuštěn v září 2023. O dotace je možné požádat na krajských úřadech Státního fondu pro životní prostředí a později také na pobočkách spořitelen.  

  Příjem žádostí probíhá  výhradně online  přes systém Agendový informační systém SFŽP ČR pomocí tlačítka  Podat žádost. K podání žádosti musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou identifikaci (identitu občana).

  O dotaci v programu Nová zelená úsporám mohou žádat  všechny domácnosti bez ohledu na výši příjmů. Požádat o dotaci mohou nejen vlastníci novostaveb a rodinných domů, ale také majitelé rekreačních objektů, kteří v nich mají trvalé bydliště, nebo majitelé bytových domů. O dotaci mohou žádat jak fyzické osoby, tak podnikatelé.  Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

  Podporu na výměnu plynového vytápění lze poskytnout pouze pro rodinné domy, splňující požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).    Navíc nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí dotací podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

  O dotaci lze žádat  můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

  V rámci programu Nová zelená úsporám  příspěvek na tepelné čerpadlo činí až 140 000 Kč. Výše dotace je závislá na typu tepelného čerpadla:

  • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění  – 60 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění –  80 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody –  80 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody –  100 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění –  120 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody –  140 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo pro vytápění a  přípravu teplé vody připojené k FV systému –  140 000 Kč

  Dotace na tepelná čerpadla v rámci programu Oprav dům po babičce

  Dotační program Oprav dům po babičce se mimo jiné vztahuje na výměnů kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokální topidla, plynových kotlů starších 20 let nebo elektrického vytápění právě za tepelné čerpadlo.  Výměnu zdroje tepla však lze kombinovat pouze se zateplením domu, pro který je dotace žádána.

  O dotaci mohou žádat vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení.  Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby a zároveň žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům nebo byt k určený k bydlení nebo podíl v bytovém družstvu.

  V rámci dotačního programu Oprav dům po babičce činí finanční příspěvek na tepelné čerpadlo až 140 000 Kč. Výše dotace se odvíjí od typu tepelného čerpadla:

  • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění  – 60 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění –  80 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody –  80 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody –  100 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění –  120 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody –  140 000 Kč
  • Tepelné čerpadlo pro vytápění a  přípravu teplé vody připojené k FVE systému –  140 000 Kč

  U tohoto dotačního programu jsou k dispozici i různé bonusy. Za kombinaci vícera opatření lze získat dalších 10 000 Kč podpory. Získat lze i další bonus, pokud žadatel prokáže, že má ve své výchově nezaopatřené dítě.  Výše tohoto bonusu je stanovena na 50 000 Kč za každé dítě v plné výchově žadatele a 25 000 Kč v případě střídavé nebo společné péče.

  K dotaci navíc je možné od března 2024 vzít výhodný úvěr, díky dohodě s  Asociací českých stavebních spořitelen a Českou bankovní asociací. Tyto úvěry jsou pro domácnosti dostupnější než běžně nabízené komerční produkty.

  Do projektu jsou aktuálně zapojeny následující instituce:

  • ČSOB Stavební spořitelna  
  • Modrá pyramida stavební spořitelna  
  • Raiffeisen Stavební spořitelna  
  • Stavební České spořitelny  
  • UniCredit Bank

  Úvěr nabízený v rámci programu Oprav dům po babičce je určen pro financování rozdílu mezi způsobilými výdaji a poskytnutou zálohovou dotací v tomto programu. Oproti běžným úvěrům má několik výhod, mězi něž patří:

  • výše úvěru činí až dvojnásobek poskytnuté dotace
  • dlouhodobá splatnost (až 20 let)  
  • garantovaný nízký úrok po celou dobu splatnosti, který činí maximálně polovinu úrokové sazby pro úvěry na bydlení
  • fixace úroku minimálně na pět let
  • není nutná zástava nemovitosti
  Užitečné odkazy