Vyžádat bezplatné poradenství

Akademie: kurzy a další vzdělávání

V našich kurzech poskytujeme komplexní informace o technologii a použití našich výrobků. Více informací o Akademii Viessmann najdete zde!

Školicí program

Aktuální vývoj v oblasti topné techniky s sebou přináší trvalý požadavek neustálého vzdělávání. Cílem naší Akademie je dlouhodobě vzdělávat a zvyšovat technickou úroveň a vědomosti odborné veřejnosti.

  

Zkouška profesní kvalifikace

Jedná se o profesní kvalifikace, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (Zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).  

Vypsané termíny:  

  

Aktuálně nejsou žádné termíny k dispozici.

  

Na výše uvedený termín se máte možnost přihlásit přes níže uvedený odkaz.

Užitečné odkazy