Vyžádat bezplatné poradenství

 

Zajištění vytápění je základní otázkou každého obytného či průmyslového objektu. V dnešní době je možné na danou problematiku aplikovat velké množství různých řešení. Trh nabízí možnosti, jako je napojení na centralizovanou síť dodávek tepla, nebo může být zvolena decentralizovaná výroba pomocí kotlů doplněných různými sekundárními zdroji.

Kotle ohřívající topnou vodu mají většinou stejný princip fungování. V hořáku nebo spalovacím prostoru kotle je spalován určitý druh paliva. Horké spaliny jsou následně vedeny do tělesa kotle. Tam v určitém počtu tahů omývají trubky, ve kterých proudí voda. V Česku jsou nejběžněji používané plynové kotle díky dobře rozvinuté síti plynovodů. Kromě zemního plynu mohou být použita paliva jako biomasa, nafta či právě topné oleje.

 

Provoz a účinnost olejových kotlů

Kotle na olej používají k ohřátí vytápěcí vody lehké nebo těžké topné oleje. Jejich obrovskou výhodou je možnost použití i v místech, kde není dostupný veřejný plynovod. Různé firmy se specializují na dodávku topných olejů. Jejich skladování není náročné, což umožňuje pohodlné předzásobení a bezproblémový kontinuální provoz. 

Ze zásobníku je olej automaticky dopravován do hořáku kotle. Tam je olej spalován a vyprodukované spaliny ohřívají vodu. Moderní olejové kotle pracují na podobném principu jako kondenzační plynové kotle, kde je odpadní teplo spalin ještě dále využíváno. Díky tomu dosahují kotle na olej vysoké účinnosti.

Lehké a těžké topné oleje

Topné oleje se nejčastěji dělí na lehké a těžké. Lehké topné oleje jsou vyráběny zpracováním ropy a jejich používání je mnohem ekologičtější. Kotle na lehký topný olej mají třikrát vyšší výhřevnost než dřevo nebo uhlí. Těžké topné oleje jsou také ropným produktem. Ve srovnání s lehkými oleji však mají nižší čistotu a často se vyrábějí regenerací různých použitých a odpadních olejů. Důležité je si uvědomit, že v jednom kotli nelze kombinovat či střídat oba typy olejů, a to hlavně kvůli různé konstrukci hořáků. Speciálním typem jsou i kotle na vyjetý olej a jiné těžké oleje, které majiteli dovolí využití většiny minerálních a rostlinných olejů. Mají speciální konstrukci a vhodné jsou zejména pro vytápění průmyslových prostor.

Výhody olejových kotlů

Jak již bylo zmíněno, hlavní výhodou olejových kotlů je jejich nezávislost na napojení na veřejnou dodávku plynu. Dovedou pracovat plně automatizovaně, což zajišťuje dobrou regulovatelnost vytápění. Oleje jsou zároveň energeticky vysoce ušlechtilá paliva a jejich spalování v moderních kondenzačních kotlích je ekologicky méně zatěžující, než je spalování uhlí či biomasy. Kromě toho je možné moderní olejové kotle dálkově monitorovat přes internet.

Užitečné odkazy