Vyžádat bezplatné poradenství

Je tepelné čerpadlo vhodné do starého domu?

Vyžádat bezplatné poradenství

Tepelná čerpadla, oproti běžným zdrojům, jako jsou plyn, pevná paliva (kromě biomasy), elektřina nebo topný olej, jsou zařazena mezi alternativní zdroje vytápění. Hodně lidí stále odrazují poměrně vysoké investiční náklady. Nicméně při volbě správného typu tepelného čerpadla a instalací do optimalizovaného systému se může návratnost pohybovat v rozmezí 5–10 let, přičemž životnost čerpadla je přibližně 20 let.

Hybridní zařízení

Hlavní nevýhodou tepelných čerpadel je jejich poměrně nízká výstupní teplota oproti tradičním způsobům vytápění (plyn, pevná paliva ...). Běžně dostupná tepelná čerpadla umějí ohřát topnou vodu na teplotu asi 55 až 65 °C. Pokud je nutná vyšší teplota, je zapotřebí instalace speciálních (vysokoteplotních) čerpadel, kdy se už ale výrazně zvýší investiční náklady. Pro tento problém našla praxe elegantní řešení v podobě hybridního zapojení tepelného čerpadla s jiným zdrojem tepla (tzv. bivalentní vytápění).

Pro bivalentní provoz jsou charakteristické dva zdroje vytápění. V kombinaci s tepelným čerpadlem to může být například plynový kotel. Výhoda spočívá v tom, že namísto provozu za pomoci pouze jednoho, nepoměrně dražšího vysokoteplotního tepelného čerpadla nebo jednoho běžného, neekologického zdroje se stále vyššími provozními náklady (cena plynu, oleje atd.), se použije běžné tepelné čerpadlo kombinované s např. plynovým kotlem. Většinu tepelného výkonu bude zajišťovat tepelné čerpadlo s nízkými provozními náklady. V případě, že teploty v zimních měsících poklesnou pod hodnotu, kdy by již bylo běžné tepelné čerpadlo výkonově nedostačující, vytápění bude zajišťováno pomocí záložního zdroje. Celý proces náběhu a přepnutí na záložní zdroj, resp. zpět na tepelné čerpadlo, je již v dnešní době plně automatizován a probíhá bez nutnosti zásahu uživatele.

Tepelné čerpadlo ve starším domě

Tepelné čerpadlo se tedy v rodinných domech obvykle nebude nejčastěji používat jako samostatný zdroj tepla, ale v kombinaci se záložním zdrojem, a to jednak při  instalaci do novostaveb, ale i jako alternativa běžných zdrojů tepla  do starších nebo rekonstruovaných domů.

Je tedy tepelné čerpadlo vhodné do starého domu? Odpověď zní ano! Výhodou je, že ve starších domech je již ve většině případů vybudováno vytápění, např. pomocí radiátorů, a jako zdroj tepla je použit plynový kotel, nebo kotel na pevné či jiné palivo. Původní systém vytápění  může být použit jako záložní zdroj  a tím se výrazně snižují investiční náklady. Bez rozsáhlejších zásahů do původního systému může být nainstalováno tepelné čerpadlo a spuštěn bivalentní (hybridní) provoz.

Pokud má například rodinný dům rozlehlou zahradu, kde je možnost zabudovat  tepelné čerpadlo typu země/voda, bivalentní provoz takového systému v kombinaci např. s plynovým kotlem, může  výrazně snížit náklady na vytápění.

Výběr tepelného čerpadla

Nezáleží na tom, zda pomocí tepelného čerpadla chcete získávat teplo ze země, spodní vody nebo ze vzduchu, neboť snížení spotřeby fosilních paliv takto dosáhnete u každého z těchto tří typů čerpadel, a tak šetříte cenné zdroje a snižujete emise škodlivin. Důležité je najít optimální řešení pro vaši domácnost.

V současnosti je nabídka tepelných čerpadel na trhu tak rozsáhlá, že si každý může vybrat přesně podle svých představ, spotřeby tepla a stavebních a geologických podmínek domu, a to platí nejen pro novostavby, ale i starší rodinné domy.

Potřeby jednotlivých domácností a podmínky, v nichž se chystají tepelné čerpadlo instalovat, jsou však velmi rozdílné, a proto je nutné poradit se s odborníky, kteří umějí posoudit výchozí stav a doporučit ze širokého sortimentu produktů ten, který zaručí očekávaný efekt. Kvalita zařízení, odborná instalace a servis jsou základními předpoklady toho, že vám tepelné čerpadlo přinese požadovaný užitek.

Užitečné odkazy