Vyžádat bezplatné poradenství

Žádejte o dotace z programu Nová zelená úsporám

Vyžádat bezplatné poradenství

Na podzim roku 2021 odstartoval program Nová zelená úsporám. V rámci něj můžete získat finance například na kondenzační kotle, zateplení, ale i na solární panely, zachycování dešťové vody nebo stínící techniku. Přečtěte si, na co všechno vám stát přispěje a jaké základní kroky k získání dotace je potřeba podniknout.

Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám zastřešuje Ministerstvo životního prostředí a spravuje Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). Je financován Evropskou unií, která se dlouhodobě netají svými cíli v oblasti snižování zátěže životního prostředí.

Pro rodinné i bytové domy, novostavby i rekonstrukce

To je hlavní důvod, proč bylo v programu vyplaceno už 11 miliard korun a podpořeno 77 tisíc projektů. Nejde přitom jen o zateplování a snižování nákladů na vytápění, ale například také o použití energetických zdrojů s nízkými emisemi, zamezení plýtvání pitnou vodou nebo teplem atd.

Dobrou zprávou je, že o dotace lze žádat nejen pokud stavíte rodinný nebo bytový dům, ale také dodatečně pro již stojící stavby. Podmínky a poskytované částky jsou pro rodinné a bytové domy samozřejmě odlišné.

Program odstartoval na podzim 2021, s perspektivou pokračování do roku 2030. Čerpání dotací tedy momentálně není časově omezeno.

Levná elektřina a teplo s minimálními emisemi

Asi nejvýraznější úspory energie na vytápění dosáhnete zateplením. K dispozici máte dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah rodinných i bytových domů. Z dotace lze financovat i výměnu oken, dveří a dalších stavebních otvorů.

Jejich samotná výměna však většinou nestačí k dosažení potřebné úspornosti budovy a tedy ke splnění podmínek pro získání dotace.

Ušetřit (pomoci přírodě) lze také výměnou kotle. Dotaci získáte na výměnu kotle na tuhá paliva s emisní třídou 1 či 2 nebo kamen za ekologičtější variantu.

Za tu se považuje například tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel, přičemž z dotace může být financováno i příslušenství.

Rovněž můžete získat podporu na výměnu lokálních zdrojů tepla na pevná paliva, elektrického či plynového vytápění. U bytových domů jsou z dotací podporovány i kogenerační jednotky, které vyrábějí teplo i elektřinu ze zemního plynu.

S vytápěním jde ruku v ruce i výroba teplé užitkové vody. V tomto případě jsou podporovaná tepelná čerpadla, solární kolektory s přímým ohřevem vody, ale i fotovoltaické panely vyrábějící elektřinu používanou pro ohřev vody.

Kromě toho můžete získat dotace i na fotovoltaické systémy napojené na elektrickou rozvodnou síť. Jsou přednostně určeny pro výrobu elektřiny pro danou domácnost, v závislosti na konfiguraci systému však elektřinu v případě přebytku dokážou vracet do sítě.

O dotaci na zařízení na výrobu teplé užitkové vody i na fotovoltaické systémy mohou žádat vlastníci rodinných i bytových domů.

Zchlaďte si bydlení

Tepelná čerpadla dokážou dům i ochladit pomocí chladicích panelů instalovaných ve stěnách nebo stropě. V programu Nová zelená úsporám 2022 je novinkou i podpora tepelných čerpadel vzduch-vzduch, která ochlazují a ohřívají vzduch přímo, bez nutnosti teplovodní otopné soustavy.

Kromě toho můžete získat i dotace na stínící techniku (pouze ve spojitosti se zateplením, ne samostatně). Vhodně instalované žaluzie či rolety dokážou snížit teplotu v interiéru o několik °C, což v konečném důsledku může znamenat úsporu v řádech tisíců Kč.

Neodvádějte teplo do kanálů

Pojmem rekuperace se označuje zpětné získávání energie. Tato funkce je známá například z elektromobilů, stále častěji se však rekuperace používá také v souvislosti se zpětným získáváním tepla, které by jinak skončilo jako odpad.

Poměrně rozšířené jsou systémy nuceného větrání s rekuperací tepla. Namísto otevírání oken vám zajistí vždy čerstvý vzduch. Zároveň jsou vybaveny tepelným výměníkem, který zachytí teplo z odcházejícího vzduchu a předá ho čerstvému vzduchu, který přichází z exteriéru.

Na systémy větrání s rekuperací můžete získat dotaci, pokud jste majitelem již postaveného rodinného domu.

Teplo však můžete zpětně získat i z odpadní vody, do kanalizace totiž splachujeme množství teplé vody při sprchování, praní či mytí nádobí.

V obytných budovách v ČR není tato technologie zatím příliš rozšířená, čemuž mají napomoci právě dotace na systémy získávající teplo z odpadní vody pro rodinné i bytové domy.

Pomozte planetě dýchat

Mnoho zemí zažívá každý rok stále větší sucho, nepomáhají tomu ani obrovské betonové a asfaltové plochy cest, chodníků či náměstí. Dešťová voda ze země jednoduše odteče přes kanalizaci do řek a narušuje její přirozený koloběh v přírodě.

V rámci programu Nová zelená úsporám 2022 však můžete získat příspěvek na systémy zachycování dešťové vody, její čištění a opětovného využívání. Týká se to i tzv. šedé vody (z umyvadel, sprch či van) a vyčištěné odpadní vody (z domácích ČOV).

Zadržet vodu vám pomohou i zelené střechy, které stavbě poskytují také dodatečnou izolační vrstvu (čímž snižují náklady na vytápění a chlazení). Kromě toho zachycují prach a CO2 v ovzduší. Dotaci na zelenou střechu můžete získat na vás rodinný nebo bytový dům i na doplňkovou stavbu k němu

Vlastníci bytových domů navíc mohou získat i dotaci na výsadbu listnatých nebo ovocných stromů na veřejně přístupném pozemku v jejich vlastnictví nebo dlouhodobém užívání. Podporováno je max. 20 stromů, a to částkou 2 500 Kč na jeden strom.

Podporovány jsou i nabíjecí stanice na elektromobily v rodinných a bytových domech. Nesmí však být určeny pro veřejnost nebo komerční provoz a musí být vybaveny funkcí řízení odběru z elektrické rozvodné sítě.

Tip pro vás – ušetřete ještě víc

Na vybrané kombinace druhů dotací můžete navíc získat další bonusy – např. při zateplení, instalaci fotovoltaického systému a systémů na zachycování dešťové vody to je až 20 000 Kč. V strukturálně postiženém regionu (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj), získáte automaticky 10% bonus. Při kombinaci s tzv. kotlíkovými dotacemi získáte bonus 20 000 Kč.

 

Kroky k získání dotace

Máte-li zájem o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2022, v první řadě potřebujete odborně zpracovaný projekt.

Na stránce programu najdete seznam specialistů, kteří vám s projektem pomohou, oslovit však můžete i odborníky, kteří v seznamu nejsou. Projekty a žádosti můžete zdarma konzultovat také s odborníky SFŽP.

Na samotnou projektovou přípravu, odborný technický dozor či vyhodnocení energetické náročnosti budovy také můžete získat dotaci, a to až do výše 70 000 Kč, dle typu podpořeného opatření.

Žádost o dotaci se podává elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP, kde můžete následně sledovat stav vaší žádosti.

Pokud si na podání žádosti netroufáte, mohou vám s tím pomoci opět někteří ze specialistů, kteří za vás celý proces vybaví na základě vašeho pověření.

Po posouzení žádosti přichází na řadu realizace opatření, na kterou můžete také využít služeb specialistů ze seznamu nebo mimo něj, případně neodborné práce realizovat i svépomocí.

Na realizaci nedostanete peníze předem, ale SFŽP vám je proplatí až v rámci vyúčtování, které je posledním krokem v procesu poskytování dotace. Podrobné informace o projektu Nová zelená úsporám jsou dostupné na oficiálním webu programu.

Užitečné odkazy