Vyžádat bezplatné poradenství

Plynový kondenzační kotel: Funkce, princip, typy a další info

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Synonymem úspornosti a efektivnosti u spalovacího procesu je dosažení co nejnižší teploty spalin odcházejících do komína, a tím využití co nejvyšší teploty pro samotné vytápění. Zjednodušeně řečeno, čím méně tepla pouštíme komínem, tím více tepla nám zůstane doma.

Vlastnostmi uvedenými v popisu výše disponuje  plynový kondenzační kotel, který je svým konstrukčním provedením a principem fungování  určený na efektivní vytápění domácností, kancelářských prostor a jiných objektů.

Kondenzační kotel není vhodnou volbou pouze pro novostavby, ale i pro stávající instalace, kde je možné jeho instalací ušetřit nemalé finančně prostředky, a to ve formě úspory zemního plynu.

Díky nové legislativě platící od roku 2015 je do 400 kW výkonu díky vyšší účinnosti, nižším emisím a komfortnější regulaci kondenzační kotel jediná použitelná technologie.

        Typy kondenzačních kotlů

        Závěsné kondenzační kotle jsou určeny k pověšení na zeď. Plní buď roli vytápění nebo vytápění a zároveň i přípravě teplé užitkové vody. Mají minimální prostorové nároky s průtokovým ohřevem pitné vody.

        Sestavy kondenzačních kotlů  jsou sestavy sloužící k vytápění a ohřevu teplé vody se samostatným zásobníkem umístěným vedle kotle nebo pod kotlem. Umožňují použití zásobníku teplé vody s větším objemem.

        Závěsné kondenzační kotle  – kaskádové jsou kondenzační kotle vyšších výkonů určené k vytváření kaskádových sestav kotlů pro menší kotelny s výkonem ve stovkách kW.

        Kompaktní kondenzační kotle  jsou kondenzační kotle vhodné pro rodinné domy. Jejich integrovanou součástí je zabudovaný zásobník na ohřev teplé vody. Ohřev teplé vody zajišťuje samotný kotel, případně i solární kolektor. Jsou vyžadovány větší prostorové nároky z důvodu umístění kotle na zemi, jsou k dispozici i jako závěsné.

        Stacionární kondenzační kotle  se vyznačují velkým vodním objemem, jednoduchým hydraulickým zapojením (bez nutnosti kotlového čerpadla). Používají se také k vytápění větších objektů (např. bytové domy, průmysl atd.).

        Princip kondenzačního kotle: Jak to funguje?

        Jak již vyplývá z jeho názvu, jedná se o kotel, který využívá tzv.  režim kondenzace vodní páry  obsažené ve spalinách. Kondenzační kotel využívá i teplo obsažené ve spalinách, které by jinak odešlo komínem ven. Pokud snížíme teplotu spalin v kotli pod rosný bod (tzv. bod kondenzace), uvolní se ve výměníku kotle skupenské teplo kondenzace vodní páry.

        Zjednodušeně řečeno, ochlazená vytápěcí voda, která se vrací (tzv. zpátečka) z vytápěcího systému (viz obrázek) se při vstupu do kotle předehřívá od teploty spalin, čímž je zákonitě ochlazuje.

        Při teplotě vratné vody přibližně do 55 °C pracuje kotel v kondenzačním režimu. Následně od spalin předehřátá topná voda se v kotli dohřeje na požadovanou teplotu.

        Vzhledem k režimu kondenzace musí být teplosměnná plocha v kondenzačních kotlích vyrobena z antikorozního materiálu a zákonitě tak musí být vůči korozi odolná i komínová konstrukce.

        Teplota spalin se pohybuje v rozmezí 40–90 °C (v závislosti na teplotě vytápěcí vody a okamžitém využití kotle). Tento kotel je přirozeně vhodný pro všechny druhy topných systémů, hlavně pro podlahové vytápění.

        Jaká je účinnost plynového kondezačního kotle?

        Účinnost kondenzačních kotlů počítána z tzv. spalovacího tepla dosahuje až 98 %. Zbývající dvě procenta ztrácíme spalinami, sáláním kotle a v odváděném kondenzátu, což jsou opravdu jen velmi malé ztráty a využití energie obsažené v plynu je opravdu velmi vysoké.

        Obr. Plynový kondenzační kotel Vitodens 111-W s atraktivnim designem v barvě Vitopearlwhite.

        Jak vybrat plynový kondenzační kotel?

        Výkon kotle a jeho rozsah

        Jak jsme se již zmínili, účinnost kotle je jeden z nejdůležitějších parametrů. Je však velmi důležité, aby byla co nejvyšší v celém výkonovém rozsahu kotle. Výkon kotle je závislý na tom,  kolik tepla je potřeba dodat do obytného prostoru  pro zajištění tepelné pohody.

        Při nízkých venkovních teplotách pracuje kotel s větším výkonem, naopak při vyšších teplotách je zapotřebí mnohem nižší výkon. Právě na regulaci výkonu slouží tzv.  výkonová modulace kotle.

        Široká lineární modulace výkonu kotle umožňuje rovnoměrné vytápění objektu bez zbytečného cyklování kotle (časté vypínání a zapínání znamená zvýšené opotřebovávání příslušných částí kotle).

        Kotel by měl být schopen plynule regulovat svůj výkon v co největším rozsahu, např. od 10 % jmenovitého výkonu až po samotný jmenovitý výkon (jmenovitým výkonem kotle se rozumí nejvyšší nepřetržitý tepelný výkon kotle vyjádřený v kW, který lze dosáhnout při dodržování účinnosti garantované výrobcem).

        Největším přínosem moderních kotlů je schopnost pracovat s maximální účinností bez nutnosti cyklování, tj. jen modulací výkonu i v případě nejběžnějších venkovních teplot v rozmezí 5-15 °C.

        Dalšími důležitými funkcemi plynového kotle, které jsou znakem moderní konstrukce a hospodárnosti, je možnost ekvitermní regulace a řízení otáček oběhového čerpadla.

        Možnost ekvitermní regulace

        Úkolem je zabránit zbytečnému přetápění prostoru, ale dosažení požadované teploty. K tomu slouží čidlo venkovní teploty umístěný na severní zdi domu. V kotli se pak porovnávají teploty vytápěcího zdroje, venkovní teploty a případně i teploty místnosti.

        Na základě těchto údajů kotel reguluje v souladu s nastavenou ekvitermní křivkou teplotu vytápěcí vody a dobu trvání vytápění. Princip spočívá v tom, že pokud je venku chladněji resp. se ochlazuje, tak teplota vytápěcí vody se automaticky zvýší, aby se v domě udržela konstantní tepelná pohoda.

        Naopak, když je venku tepleji, teplota vody se naopak sníží.

        Možnost řízení otáček

        Úkolem je regulace otáček  oběhového čerpadla  – tato funkce  snižuje teplotu vratné vody v přechodných obdobích  (období s vyššími teplotami – např. jaro, podzim), čímž se zvyšuje pásmo využití kondenzace. Samozřejmě, řízení otáček čerpadla umožňuje zákonitě i snížení spotřeby elektrické energie oproti čerpadlům bez regulace otáček (vyšší otáčky = vyšší spotřeba elektřiny).

        Shrnuto a podtrženo  – kondenzační technika je to nejlepší, co si dnes můžeme na trhu vybrat jak z pohledu efektivity spalování zemního plynu, tak z pohledu ochrany životního prostředí.

        Je potřeba rovněž připomenout, že kondenzační kotel je možné použít pro všechny  druhy vytápěcích systémů, od těch nejmodernějších, jako je podlahové vytápění, stěnové vytápění, stropní vytápění, až po klasické konvenční systémy (radiátory), které jsou instalovány ve většině rodinných domů.

        Nesmíme však zapomenout, že kvalitně vypracovaný projekt je základem pro správnou volbu parametrů kondenzačního kotle a vytápěcího systému.

        Odborníci v této oblasti musí v projektu zohlednit množství parametrů, jako jsou např. tepelné ztráty objektu, velikost vytápěného prostoru, velikost technické místnosti, druh topného systému, požadavky a mnoho dalších parametrů.

        A následně koupě kondenzačního kotle od  renomovaného výrobce s dostatečnou znalostí v oblasti výroby kotlů  a dobrou servisní podporou vám zaručí bezpečný, efektivní a spolehlivý provoz plynového kondenzačního kotle po celou dobu jeho životnosti.

        Časté dotazy

        Kondenzační kotle jsou energeticky efektivní zařízení, která využívají tepelnou energii při spalování zemního plynu a kondenzaci vodní páry ve spalinách. Díky tomuto procesu mají vysokou účinnost a produkují méně emisí NOx i COx. Jedná se o skvělou volbu pro úsporu energií a snižování emisí ve vašem domě.

        Kondenzační kotel obvykle kondenzuje při provozu s teplotou vratné vody do 55 °C. Nižší teplota umožňuje lepší kondenzaci páry. Nízkoteplotní vytápění s teplotním spádem 55/35 °C je optimální pro kondenzační plynový kotel, který má teplotu vratné vody nastavenou na 35 °C.

        Kondenzát, který se vytváří při provozu kondenzačního kotle, obsahuje vodu s příměsí kyseliny dusičné a dusité. Je důležité zajistit odpadový systém pro jeho odvod, ačkoli je to velmi slabá kyselina. Kondenzát lze bezpečně odvádět přímo do odpadu.

        Užitečné odkazy