Vyžádat bezplatné poradenství

Regulace plynového kotle: Jak na účinné nastavení?

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Synonymem hospodárného vytápění jsou moderní kondenzační plynové kotle obsahující velké množství regulovatelných prvků. Kdysi jsme zapnuli kotel a pravidelně sledovali pouze to, zda je v topném systému dost vody. Dnes však pokročilé technologie umožňují sledovat v zájmu efektivního vytápění několik ukazatelů, umožňují nám řídit teplotu na dálku, nastavovat vytápění podle času a podmínek, jaké nám vyhovují. Jednotlivé komponenty kondenzačních plynových kotlů splňující vysoké nároky na kvalitu, spolehlivost, účinnost. Při vytápění příbytků se stávají zárukou nejen tepelného, ale i uživatelského komfortu.

   Ovládání vytápění  

   Regulace, resp.  ovládání vytápění, se už dávno netýká pouze samotného  plynového kondenzačního kotle, ale týká se i všech jeho periferií jako například termostat, termostatická hlavice, vnější tepelné čidlo pro ekvitermní regulaci kotle, ovládání oběhového čerpadla teplonosného média a v případě použití například solárního ohřevu také komunikace s centrální řídící jednotkou solárního systému. Cílem je řízení a  zajištění optimální spotřeby zemního plynu, tepelné pohody a v neposlední řadě uživatelského komfortu. Na vrcholu celého regulačního řetězce stojí jednoduchý vstupní údaj – požadovaná teplota v obytné místnosti (resp. v místnostech domu). Regulace plynového kotle usiluje o  udržení nastavené teploty s co nejnižší spotřebou zemního plynu  a s jejími co nejmenšími výkyvy v závislosti na měnících se podmínkách místnosti i venku (výkyvy venkovní teploty na základě změny počasí).

   Kvantitativní a  kvalitativní regulace

   Známe dva druhy základní regulace kotle, a to  kvantitativní a kvalitativní. Typickým představitelem kvantitativní regulace je  prostorový termostat. Ten lze považovat zároveň za mozek celého regulačního systému. Jako typický příklad kvalitativní regulace můžeme uvést  ekvitermní regulaci, tj. nastavení teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě.

   Dnes oba typy regulace patří mezi standardní součásti kotle a jsou dodávány jako set, který však musíte  nastavit a vyladit po instalaci plynového kotle. Kombinací kvantitativní a kvalitativní regulace kotle se dostáváme na vyšší stupeň regulace. Zde pro dosažení vyššího komfortu vytápění plynovým kotlem kombinujeme  více vstupních veličin. V případě kombinace těchto dvou typů regulace trvejte na odborné instalaci, aby nedošlo k nesprávnému nastavení či vyladění systému.

   Více k problematice kvalitativní a kvantitativní regulace se dočtete v článku  Způsoby regulace teploty v domě.

   Vymoženosti pokročilých termostatů

   Dnešní termostaty lze ve srovnání se starými typy považovat za výkonné počítače, které nám umožňují nastavit  různé topné režimy, naprogramovat termostat na různé teploty během celého dne nebo v rámci týdenního cyklu, zajistit temperování v době kratší či delší nepřítomnosti. Nejmodernější z nich umožňují  dálkové monitorování a ovládání  (např. přes  mobilní aplikaci). Termostaty jsou naprogramovány tak, aby zajistily optimální zapínání zdroje tepla (plynového kotle) tak, aby nedošlo k přetápění, případně podchlazení vytápěných prostorů Zbytečně by tak nastávalo nežádoucí cyklování vašeho plynového kotle.

   Změnit požadovanou teplotu v místnosti na dálku ze své postele nebo třeba i z druhého konce světa, to už dnes není žádný problém. Při instalaci si zvolíme, řekněme, 3 základní požadované teploty řízení vytápění (např.  komfortní, noční, ekonomická) a také nadefinujeme intervaly vytápění. Následně si kdykoliv můžeme přidat další požadované teploty vytápění s příslušným časovým intervalem, ve kterém bude tato teplota udržována na zvolené hodnotě. Mezi další vymožeností moderní doby se řadí  sledování venkovní teploty přes internet pomocí sítě meteostanic, což umožňuje plynovému kotli předvídat změny počasí. Nepřetržitým srovnáváním teplot se tak dovede kotel adaptovat na změny, čímž může dosáhnout požadovanou teplotu v místnosti vždy ve správný čas.

   Programování termostatu ke kotli

   Programování termostatu se často nevěnuje dostatečná pozornost. Více než 75 % termostatů není v současné době naprogramováno správně, případně nejsou naprogramovány vůbec. Proto jednou z velkých výhod v případě nejmodernějších termostatů můžete spatřit v jejich schopnosti vytvářet a optimalizovat program vytápění na základě zvyklostí uživatele. Termostat se dovede v podstatě naprogramovat sám, a to na základě odpovědí na několik základních otázek. Následně lze takto vygenerovaný program dodatečně modifikovat.

   Moderní  termostat zajistí optimální start plynového kotle  s dosažením požadované teploty v požadovaném čase, a to i v závislosti na tepelně izolačních vlastnostech domu či venkovní teplotě.  Vývoj skutečné a požadované teploty v domě  lze sledovat kdykoliv a kdekoliv přes příslušnou aplikaci (smartphone, resp. počítač).

   Dálková diagnostika kotle

   Jelikož vývoj a zdokonalování technologií neustává, samozřejmostí by se v budoucnu mohla stát i dálková diagnostika plynového kotle, kde by opravář uměl v případě poruchy už na dálku diagnostikovat typ poruchy, potažmo pak přijít na místo již s konkrétním náhradním dílem a potřebným materiálem, aby mohl poruchu kotle odstranit v co nejkratší možné době.

   Tyto nejmodernější vymoženosti se v rámci regulace vytápění plynem a monitorování již stávají standardní součástí tzv. inteligentních domů, kde dovedeme na dálku ovládat, monitorovat a nastavovat základní funkcionality domu včetně  vytápěcího systému. Pokud se chystáte zakoupit nový plynový kotel, určitě se dobře seznamte s možnostmi jeho regulace a nechte si nastavit systém odborníky, abyste se zbytečně neobírali o zásoby tepla ani své úspory.

   Ze stejného důvodu při zodpovídání otázky ‚‚Jaký plynový kotel pořídit?‘‘ pátrejte raději ve vodách kondenzačních plynových kotlů.

   Užitečné odkazy