Vyžádat bezplatné poradenství

Topný systém – který je pro vás ten pravý?

Požádejte o bezplatnou konzultaci

Chcete modernizovat nebo efektivně doplnit svůj topný systém? Viessmann nabízí systémová řešení na míru pro použití v rodinných a bytových domech. Nabídka sahá od kondenzačních kotlů na fosilní paliva až po obnovitelné zdroje a hybridní řešení. Kromě toho zahrnuje sortiment Viessmann také zdroje tepla poháněné elektřinou. Jaký topný systém je tedy pro vás ten pravý, jak můžete ušetřit energii a zároveň snížit náklady a jaké služby nabízí Viessmann pro moderní topné systémy? Na této stránce naleznete informace o různých řešeních vytápění a systémů a také důležité údaje, na jejichž základě se můžete rozhodnout pro koupi.

Správná příprava na nákup topného systému

Pokud chcete obnovit svůj topný systém, prvním krokem je komplexní příprava. Plánování je totiž vším. Nejprve si musíte odpovědět na několik otázek. Koneckonců existuje tolik technologií vytápění, že si můžete vybírat. Kromě toho by měla odpovídat podmínkám budovy i individuálně preferovanému chování obyvatel při vytápění a jejich představám.

  

Která kritéria jsou pro vás nejdůležitější?

 • Měl by to být topný systém s obnovitelnými zdroji energie, nebo by se mělo uvažovat o klasických zdrojích energie, jako je olej a plyn?
 • Kolik prostoru je k dispozici pro skladování paliv nebo celého systému?
 • Požadujete kombinaci různých systémů?
 • Kolik by měl topný systém vůbec stát?

Prvním krokem je tedy zjištění skutečností. Kromě toho doporučujeme konzultaci s kompetentním partnerem Viessmann, který vám poradí se všemi aspekty moderních topných systémů.  

Vyhledání správného montážního partnera

Jak již bylo zmíněno, výběr topného systému není tak snadný. Nejde přece jen o osobní preference, jako je rozhodování mezi fosilními a obnovitelnými zdroji energie. Jde spíše o to, aby topný systém vyhovoval také podmínkám domu – a ty jsou u stávajících budov více omezující než u novostaveb. Mimo jiné je třeba určit, jaká je potřeba tepla. Kromě toho by měl topný systém fungovat hospodárně. Kotel nesmí být pro tento účel příliš malý ani příliš velký. Se všemi těmito otázkami vám pomůže některý z našich partnerů Viessmann. Vždy se jedná o certifikované topenáře. V našem průvodci "Hledání správného instalatéra topného systému" se dozvíte, na co byste si měli dát pozor při hledání partnera pro váš projekt vytápění.

Kontrolní seznam pro výběr správného topného systému

Jaké typy vytápění vlastně existují a odpovídají vašim individuálním požadavkům? Pro zúžení výběru můžete předem použít následující kontrolní seznam. Cesta k modernímu vytápění se tak stane přehlednější a snazší.

Plynové vytápění zajišťuje teplo ve více než 60 procentech českých domácností. Výhodou je desítkami let prověřená technologie, která díky kondenzační technice a malým rozměrům využívá plyn obzvláště efektivně. Nástěnné plynové kotle jsou obzvláště kompaktní. Díky tomu je tento topný systém ideální pro rodinné domy bez sklepa nebo kotelny, ale také pro jednotlivé byty v bytových domech. Při rozhodování je také důležité vědět: navzdory omezeným zásobám plynu má plynová kondenzační technika budoucnost díky bioplynu a možné příměsi vodíku. Kromě toho lze topné systémy Viessmann kombinovat se zdroji tepla na bázi obnovitelných zdrojů energie a vytvářet tak hybridní systémy.

Vytápění plynem – rozumné rozhodnutí, když...

 • Chcete topný systém s osvědčenou kondenzační technikou na fosilní paliva.
 • Máte k dispozici pouze omezený prostor pro tuto technologii.
 • Již máte plynovou přípojku nebo zásobník na zkapalněný plyn.
 • Chcete moderní topný systém s dobrým poměrem ceny a výkonu.
 • Chcete mít možnost kombinace s obnovitelnými zdroji energie.

Díky kondenzační technologii je vytápění fosilním olejem perspektivní i do budoucna. Stejně jako u vytápění plynem je v něm uložená energie efektivně využívána. Na rozdíl od ní je však třeba počítat s prostorem pro nádrž na topný olej. Kolik to je, resp. jak velká musí být nádrž, závisí na velikosti a energetickém stavu budovy a individuálním chování investorů. V kompletně modernizovaných stávajících budovách je potřeba tepla na vytápění výrazně nižší než v nemodernizovaných budovách. Obecně platí, že Olejový topný systém lze provozovat na bioolej a v kombinaci s obnovitelnými zdroji tepla.

Vytápění olejem – rozumné rozhodnutí, když...

 • Chcete topný systém s osvědčenou kondenzační technikou na fosilní paliva.
 • Již topíte olejem.
 • Máte nádrž na olej nebo odpovídající místnost.
 • Chcete spolehlivý generátor tepla s dobrým poměrem ceny a výkonu.
 • Chcete mít možnost kombinace s obnovitelnými zdroji energie.

Hybridní systémy vytápění využívají několik zdrojů energie. To umožňuje kombinovat fosilní a regenerativní zdroje energie, například plynový nebo olejový kondenzační kotel s tepelným čerpadlem poháněným elektřinou. To nabízí velkou flexibilitu, protože inovativní regulace Viessmann zajišťuje, že je vždy automaticky zvolen nejúčinnější a nejhospodárnější provozní režim. Alternativou k úspornému režimu je ekologický ekvivalent. V něm systém pracuje s důrazem na minimalizaci emisí CO2. Pokud jsou splněny požadavky, přichází v úvahu také integrace fotovoltaického systému. To znamená, že energii potřebnou k provozu topného systému lze vyrábět okamžitě. Další plus: plynové hybridní systémy vytápění jsou dotovány [německým] státem [platí místní podmínky].

  

Hybridní systém – rozumné rozhodnutí, když...

 • Již topíte olejem nebo plynem.
 • Chcete se spolehnout na udržitelnou výrobu tepla pomocí druhého topného systému.
 • Chcete vždy automaticky využívat nejlevnější nebo nejekologičtější dodávku tepla.
 • Chcete být nezávislejší na dodavateli elektřiny pomocí fotovoltaického systému.
 • Chcete snížit pořizovací náklady prostřednictvím dotací (plynový hybrid).

Topný systém na dřevo pro bytový dům nebo rodinný dům je vhodný jako jediný i doplňkový dodavatel tepla v hybridním systému. Jednou z nejvýznamnějších výhod je klimaticky neutrální provoz. Při spalování se totiž uvolňuje pouze tolik CO2, kolik dřevní palivo absorbovalo během svého růstu. Poměrně stálé ceny paliva a možnost regionálního odběru také činí tento systém vytápění zajímavou volbou. Je však třeba poznamenat, že samotný topný systém, skladování paliva, akumulační láhev i dopravní zařízení pro automatické přikládání vyžadují dostatečný prostor a jsou spojeny s vyššími náklady. Tyto vyšší náklady však lze snížit prostřednictvím státních dotací.

  

Vytápění dřevem – rozumné rozhodnutí, když...

 • Chcete klimaticky neutrální vytápění s využitím dřeva jako obnovitelné suroviny.
 • Chcete využívat relativně stálé ceny paliva pro vytápění.
 • Máte prostor pro skladování pelet nebo polen.
 • Máte dostatek místa pro akumulační láhev o objemu až 1000 litrů.
 • Rádi byste snížili vyšší náklady na obnovitelný zdroj tepla pomocí státních dotací.

Tepelné čerpadlo využívá k vytápění energii uloženou ve vzduchu, zemi nebo vodě. Je to efektivní a šetrné ke klimatu. A protože ke zdrojům tepla lze přistupovat různými způsoby, je tento typ vytápění vhodný téměř pro každý typ budovy. Pokud provozování tepelného čerpadla se zemním zdrojem tepla nepřipadá v úvahu z důvodu geografické polohy nebo nedostatku prostoru, je vhodnou alternativou tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu. Velmi zajímavý bod: Topné systémy Viessmann lze v létě použít také k chlazení. Je však důležité vědět, že z technických důvodů tepelná čerpadla efektivně fungují především v kombinaci s plošnými topnými systémy. To je třeba zohlednit zejména při modernizaci stávajících topných systémů. Vaše plány musí také počítat s dostatečným prostorem pro akumulační zásobník potřebný k ukládání tepla. Vyšší náklady na vytápění a instalaci mohou pomoci snížit dotace na tč.

Vytápění pomocí tepelného čerpadla – rozumné rozhodnutí, když...

 • Chcete k vytápění využívat volně dostupnou energii z okolního prostředí.
 • Máte nemovitost s možnostmi pro geotermální kolektory, sondy nebo instalační plochy pro vzduchové tepelné čerpadlo.
 • Chcete vytápění využívat i pro chlazení v létě.
 • Máte podlahové vytápění nebo velkoryse dimenzované otopné plochy.
 • Máte v domě dostatek místa pro akumulační láhev o objemu až 1000 litrů.
 • Rádi byste snížili vyšší náklady na obnovitelný zdroj tepla pomocí státních dotací.

Technologie palivových článků dokáže vyrábět teplo i elektřinu. To přispívá k vysoké míře soběstačnosti, protože elektřinu mohou využívat sami obyvatelé nebo ji dodávat do veřejné sítě. Celkově je tak možné dosáhnout až 40procentní úspory energie. Vzhledem k tomu, že vodík potřebný k provozu topného systému Viessmann se získává z plynu, je důležitým požadavkem vhodné připojení. Důležité je také to, že výroba elektřiny a tepla probíhá paralelně. Aby se vyráběl dostatečný výkon, musí být potřeba tepla odpovídajícím způsobem vysoká. Proto má smysl mít vyrovnávací zásobník pro ukládání přebytečného tepla. S akumulačním zásobníkem je systém vytápění vhodný i pro rodinné domy se zvládnutelnou potřebou tepla.  

  

Výroba tepla a elektřiny – rozumné rozhodnutí, když...

 • Topíte plynem nebo máte plynovou přípojku.
 • Chcete vyrábět teplo a elektřinu pomocí moderního topného systému.
 • Chcete být nezávislejší na dodavateli elektřiny.

Solární tepelná energie využívá jako zdroj tepla volně dostupnou sluneční energii. Ve střední Evropě jsou solární termické systémy vhodné pro ohřev teplé vody nebo jako záložní zdroj vytápění. Není zde možné pokrýt veškeré zásobování teplem. Potenciál úspor je nicméně působivý: u ohřevu teplé vody je možné dosáhnout ročních úspor ve výši 60 % a u kombinovaného záložního zdroje ústředního vytápění přibližně 35 %. Snížením využití topných systémů na fosilní paliva lze snížit náklady na energii i emise CO2. Aby se však investice vyplatila, musí být střecha nezastíněná a orientovaná na jih, západ nebo východ. A opět, i tato technologie je dotována státem.

  

Solární tepelná energie – rozumné rozhodnutí, když...

 • chcete využívat solární energii k ohřevu vody nebo jako zálohu pro topný systém.
 • Vlastníte dům s nezastíněnou střešní plochou orientovanou na jih, západ nebo východ.
 • Chcete doplnit stávající topný systém o obnovitelné zdroje energie.
 • Chcete využít státní dotace na udržitelné generátory tepla.

Fotovoltaický systém přeměňuje sluneční energii na elektrickou. Ta může být za úplatu dodávána do veřejné sítě nebo ji může využívat majitel – například k provozu elektrického vytápění, jako je tepelné čerpadlo. Vzhledem ke klesajícím výkupním cenám a rostoucím cenám elektřiny je v současné době mnohem zajímavější druhá možnost. Aby se investice do takového systému vyplatila, měla by vaše střecha směřovat na jih, západ nebo východ. Kromě toho se ujistěte, že není zastíněna stromy nebo horami apod. Ke snížení pořizovacích nákladů pomůže státní dotace na fotovoltaiku a akumulační jednotku.

  

Fotovoltaika – rozumné rozhodnutí, když...

 • Vlastníte dům s nezastíněnou střešní plochou orientovanou na jih, západ nebo východ.
 • Chcete získat větší nezávislost na dodavateli elektřiny díky energii ze střechy.
 • Chcete vyrábět vlastní energii pro provoz topného systému.
 • Chcete exportovat elektřinu do veřejné sítě.
 • Rádi byste snížili investice pomocí dotací na fotovoltaiku a baterie.

Kromě vytápění ovlivňuje vnitřní prostředí také větrání. To pomáhá odvádět vlhkost, a tím zabraňuje vzniku plísní a případnému poškození stavebních konstrukcí. Systémy s rekuperací tepla mohou také odlehčit topnému systému. Je to proto, že teplo uložené v odváděném vzduchu není jednoduše vyháněno ven. Integrované filtry zachycují jemný prach a pyl. Ty přinášejí úlevu zejména alergikům. V zásadě lze rozlišovat mezi centralizovanými a decentralizovanými větracími systémy. Zatímco centralizované systémy jsou vzhledem ke složitosti instalace vhodnější pro novostavby, decentralizované systémy jsou vhodným řešením i pro stávající budovy a pro větrání jednotlivých místností.

  

Větrací systém – rozumné rozhodnutí, když...

 • Chcete získat zpět cennou energii na vytápění z odváděného vzduchu prostřednictvím rekuperace tepla.
 • Chcete mít trvale dobré a zdravé vnitřní prostředí.
 • Chcete zabránit napadení plísněmi.
 • Chcete jako alergici filtrovat částice ze vzduchu.
 • Chcete eliminovat jemný prach a hluk.
 • Chcete zabránit průvanu.

Elektrické systémy ohřevu teplé vody ohřívají pitnou vodu pouze tehdy, když je to skutečně potřeba. To je obzvláště hygienické, protože voda nestojí dlouho v potrubí. TV lze navíc dodávat nezávisle na systému ústředního vytápění. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na elektrickou energii se však tyto systémy vyplatí především pro zřídka používané místnosti, jako je koupelna pro hosty. Elektrické systémy plošného vytápění jsou vhodné zejména pro novostavby nízkopodlažních a pasivních domů. Tam je potřeba energie na vytápění obzvláště nízká a stejně tak i náklady na elektřinu. Výhoda: rychlé vyhřátí dlaždicových podlah v koupelně a kuchyni. Elektronické průtokové ohřívače vody Viessmann a elektrické systémy plošného vytápění v kombinaci s tepelnými čerpadly trvale zvyšují účinnost systému.

Elektronické systémy pro ohřev teplé vody – rozumné rozhodnutí, když...

 • Teplou vodu potřebujete jen příležitostně v některých místnostech.
 • Chcete ohřívat vodu nezávisle na ústředním topení.
 • Chcete vytápět nově postavený pasivní nebo nízkoenergetický dům.
 • Kladete důraz na rychlé vytápění místností.

Větší pohodlí díky chytrým řešením vytápění

Kromě správného topného systému a odpovídajícího příslušenství nabízí Viessmann také aplikace pro ovládání topného systému. Můžete tak snadno nastavit požadovanou teplotu, když jste na cestách, a pak přijít do již vyhřátého domova. Komfort obsluhy je pro společnost Viessmann nejvyšší prioritou. Aplikace ViCare a Vitotrol jsou dvě aplikace, pomocí kterých mohou majitelé systémů pohodlně ovládat své vytápění přes internet. Vitofloor představuje ideální řešení pro podlahové vytápění. Pokud se navíc chcete dozvědět více informací o produktech Viessmann nebo si stáhnout užitečné PDF soubory, je pro vás aplikace Vitoinfo tou pravou. Řídicí jednotka Viessmann Vitotronic zajišťuje dokonalou souhru všech součástí systému a jejich spolehlivý a hospodárný provoz.

Zkušenosti jako záruka kvality

Ať už se nakonec rozhodnete pro jakýkoli topný systém, ve společnosti Viessmann budete mít vždy silného partnera. Značka Viessmann je již více než 105 let symbolem kvality! "Made in Germany" jako jeden z předních mezinárodních výrobců topných systémů. To nejdůležitější pro vás: naše specializované firmy vám nabízejí prvotřídní servis a mohou vám poskytnout rozsáhlý sortiment pro všechny druhy paliv a všechny běžné topné systémy.

S inovativním topným systémem Viessmann...

Úspora až 40 % nákladů na energii
Větší nezávislost na rostoucích cenách elektřiny (např. pomocí fotovoltaiky).
Dostávat peníze od státu (dotace).
Snížení emisí CO₂ až o 50 % pro ochranu klimatu a životního prostředí.
Ovládání pokročilého topného systému přes internet
Získejte desetiletou záruku na výměníky tepla z nerezové oceli kondenzačních kotlů.
Spolehněte se na svůj topný systém dlouhodobě

Tipy pro váš topný systém Viessmann

Po zakoupení topného systému Viessmann byste měli dbát na údržbu, péči a správné nastavení vašeho systému. Pravidelný servis prováděný odborníkem zajistí dlouhodobě bezproblémový provoz vašeho topného systému. Četnost a rozsah údržby se liší v závislosti na systému a modelu. Kromě informací o údržbě topného systému nabízí průvodce Viessmann celou řadu informací a tipů týkajících se vytápění a úspory energie:

Další informace

Přímá linka k odborníkům na všechny aspekty vytápění a obsáhlé informační materiály o technických údajích sortimentu Viessmann – využijte následující nabídky:

Užitečné odkazy