Vyžádat bezplatné poradenství

Topení nehřeje – co můžete dělat?

Požádejte o bezplatnou konzultaci
© Unconventional / Shutterstock.com

Jakmile se venku ochladí, zapneme topení, abychom se v domě cítili příjemně a teple. Ale co když jako majitel systému zjistíte: topení nehřeje? Závady v systému a chladné radiátory se nejčastěji objevují na začátku topné sezóny, kdy topný systém již delší dobu běží v letním režimu, aby šetřil energii a náklady na vytápění.

Vysvětlíme vám, v jakých případech byste měli požádat dodavatele topení o provedení opravy. Zjistěte také, co můžete udělat sami, abyste závady na vytápění odstranili co nejrychleji nebo se jim v ideálním případě vyhnuli.

Identifikace závad a správné instruování topenáře

Kdy byste měli požádat svého topenáře o odstranění závady? Nejlépe ihned poté, co jste si všimli poruchy a/nebo určili možnou závadu. Abyste to mohli udělat co nejefektivněji, uvádíme níže seznam běžných závad, u kterých byste měli informovat topenáře. V jednotlivých případech se příčiny mohou samozřejmě lišit od uvedených situací. Které opatření k odstranění závady je nakonec správné, závisí na použité technologii a konkrétních podmínkách na místě. Pokud vaše vytápění nefunguje správně, doporučujeme vždy v první řadě požádat o radu topenáře.

Pokud vaše topení nehřeje, vždy zkontrolujte samotný topný systém. Při určitých poruchách se na displeji vašeho topného systému Viessmann zobrazí kód poruchy. Najdete jej uvedený v tabulce v servisní příručce k vašemu topnému systému Viessmann. Aby mohl topenář závadu co nejrychleji odstranit, doporučujeme vám, abyste si zobrazený kód závady poznamenali. Tento údaj pak jednoduše sdělte technikovi při zadávání objednávky opravy. Díky tomu se může na opravu lépe připravit.

Netopí radiátory nebo nefunguje celý topný systém?

Pokud jste termostaty nastavili naplno a radiátory nehřejí, je třeba rozlišit dva základní případy:

  1. Topný systém pracuje správně, ale do jednotlivých radiátorů nebo několika radiátorů v topném okruhu se nedostává teplá voda. To se projevuje tím, že se radiátory nezahřívají nebo se zahřívají pouze nahoře.
  2. Pokud topení nefunguje, může se jednat o závadu na kotli a/nebo na celém topném systému.

Zkontrolujte nastavení topného systému:

  • Je stále nastaven na letní režim?
  • Provozuje se vytápění výhradně na ohřev teplé vody?
  • Je správně nastaven systémový čas?
  • Přeskočil systém po výpadku proudu zpět na výchozí nastavení?

Tato nastavení lze vyčíst přímo z displeje vašeho topného systému Viessmann. U většiny systémů Viessmann je lze měnit prostřednictvím mechanického regulátoru nebo dotykového displeje. U starších topných systémů se důrazně doporučuje přivolat instalatéra, aby nedošlo k poškození nesprávným nastavením.

V tomto případě bude muset topenář pravděpodobně uvolnit zaseknutý termostatický ventil nebo vyměnit termostat. Důvod: Termostat byl v létě nastaven na nulu nebo byla poloha protimrazové ochrany dlouho nezměněna, takže se ventil zasekl a již neumožňuje průtok topné vody do radiátoru.

Topenář musí odvzdušnit radiátor. Důvod: v topném okruhu je vzduch. Možná budete schopni odvzdušnit radiátor sami. Náš průvodce odvzdušněním topného systému vysvětluje, jak to provést a jaké vybavení k tomu potřebujete. Následně je však nutná kontrola a v případě pochybností je nejlepší poradit se s dodavatelem.

Topenář musí provést hydronické vyvážení. Důvod: voda v topném okruhu není rovnoměrně rozdělena, takže tlakové poměry mezi jednotlivými radiátory se nadměrně liší. K tomu může dojít například po výměně několika radiátorů nebo po obnově kotle. Německý Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA) dotuje hydronické vyvážení 30 procenty.

Důvod: Čerpadlo topného okruhu nefunguje správně. To zkontrolujete tak, že přiložíte hrot šroubováku k tělesu čerpadla a posloucháte, zda rukojeť šroubováku nevydává vibrace nebo zvuky proudění. Pokud není nic slyšet, čerpadlo topného okruhu nefunguje. Upozorněte na problém dodavatele topení; ten čerpadlo opraví nebo vymění.

Závada na kotli může mít různé příčiny. Instalatér topného systému může závadu určit podle kódu závady, který se zobrazí na displeji vašeho topného systému Viessmann. Poté kód odstraní, provede potřebné opravy a v nejlepším případě kotel jednoduše znovu zapne. Nejlépe je mít kód připravený, když kontaktujete dodavatele. Mohou se pak lépe připravit.

Příčinou poruchy je pravděpodobně nedostatek paliva. Zkontrolujte přívod paliva do topného systému:

  • Je plynový kohout otevřený nebo zavřený?
  • Jaká je hladina náplně olejové nebo plynové nádrže?
  • Není podavač v systému vytápění peletami nebo dřevní štěpkou zaseknutý nebo zablokovaný?

Nechte si od dodavatele zkontrolovat topný olejový systém, nádrž na LPG nebo plynovou přípojku - podle toho, jaký topný systém máte v provozu. Nádrže na olej nebo plyn nesmí být nikdy zcela prázdné. Pokud ukazatele hladiny klesnou pod potřebnou úroveň naplnění - u oleje obvykle 15 až 20 cm - hořák již dostává příliš málo paliva nebo nedostává žádné palivo.

Pokud již nelze spustit celý topný systém, může to být způsobeno omylem stisknutým nouzovým spínačem u topných systémů na pelety, topných systémů na olej nebo dřevní štěpku. Malá kontrolka na nouzovém spínači ukazuje, zda je spínač v poloze "zapnuto" nebo "vypnuto". Stiskněte spínač znovu a kotel znovu nastartujte. V případě pochybností se obraťte na svého dodavatele topení.

Když venku klesne teplota a topení nefunguje, může se to rychle stát nepříjemností. V nejhorším případě hrozí nepříjemné dny a noci. Možné jsou však i vážné škody způsobené mrazem, například v důsledku prasklého vodovodního potrubí. Foto: © Zoonar GmbH / Shutterstock.com

Jak se vyhnout nákladným opravám

Když majitelé systému zjistí, že topení nehřeje, měli by se okamžitě obrátit na svého dodavatele topení. Nejlepší je nezapomenout na kontrolu topení předem. Nezapomeňte si naplánovat dostatečný časový předstih, protože dodavatelé bývají na začátku topné sezóny obzvláště vytížení.

Doporučujeme také provádět pravidelný servis topného systému. Každoroční servis topného systému odhalí problémy v rané fázi a zabrání tomu, aby se staly vážnějšími. Náklady na takové opatření jsou dobře vynaložené peníze, protože topný systém, který je každoročně servisován, pracuje hospodárněji. Náš průvodce údržbou topného systému: V průvodci servisními službami Viessmann se dozvíte vše, co potřebujete vědět o nabídce servisních služeb.

Užitečné odkazy