Vyžádat bezplatné poradenství

Naše doporučení

Zajištění kvality jak samotných produktů, tak odborných znalostí při rekonstrukci a montáži našich zařízení.

Vážení uživatelé a budoucí uživatelé zařízení Viessmann,

společnost Viessmann, spol. s r.o. jako technologický lídr a jeden z nejvýznamnějších producentů v oblasti topné techniky klade maximální důraz na zajištění kvality jak samotných produktů, tak i zajištění kvality a odbornosti projektování a montáže našich zařízení. Jelikož se u našich produktů jedná o vyhrazené plynové a tlakové zařízení, pro jejich bezpečné fungování je nezbytné, aby jejich montáž a uvedení do provozu provedla odborná montážní firma.

Na českém trhu disponujeme celoplošnou sítí partnerských odborných montážních a obchodních firem uvedených na www.viessmann.cz / sekce: Partner ve vaší blízkosti, které disponují všemi potřebnými odbornými oprávněními a certifikáty a jimž dlouhodobě a pravidelně zajišťujeme odborná školení v rámci Viessmann akademie.

V posledním období se naše společnost setkává, zejména na internetových portálech, na území České republiky s různými nabídkami zařízení Viessmann mimo naši prodejní a distribuční síť, přičemž koneční spotřebitelé si zároveň musí zajišťovat montáž sami nebo prostřednictvím třetích, naší společností odborně nevyškolených, osob.

Naše společnost upozorňuje uživatele zařízení Viessmann, že vzhledem k zajištění kvality montáže a zejména bezpečnosti provozu zařízení zajišťuje odborný prodej a montáž našich zařízení výhradně prostřednictvím odborných montážních a obchodních firem uvedených na www.viessmann.cz / sekce: Partner ve vaší blízkosti.

Vzhledem k výše uvedeným informacím Viessmann, spol. s r.o. důrazně doporučuje, aby zařízení Viessmann:

  • bylo určeno pro český trh,
  • nebylo individuálně dovezeno na území České republiky, resp. bylo na území České republiky dovezeno společností Viessmann, spol. s r. o. (každé zařízení je možné identifikovat podle jeho nezaměnitelného identifikačního čísla),
  • bylo namontováno a uvedeno do provozu smluvním partnerem uvedeným na www.viessmann.cz / sekce: Partner ve vaší blízkosti, mělo v záručním listě k zařízení uveden jako záruční servis některý ze smluvních partnerů, kteří jsou uvedeni na stránce www.viessmann.cz / sekce: Partner ve vaší blízkosti.

Porušení doporučení může vést ke ztrátě záruky či dokonce k jejímu neuznání. V takovém případě si uživatel musí uplatňovat odpovědnost za vady zařízení v rámci záručních oprav u prodávajícího, u kterého si zařízení zakoupil.

 

S pozdravem

Ing. Miroslav Janda a Ing. Pavel Toman

Jednatel Viessmann, spol. s r. o.

Užitečné odkazy