Copyright

© Viessmann, spol s r.o.

Je chráněnou ochrannou známkou. Texty, výtahy textů, fotografie, obrázky, grafiky a animace jsou chráněny autorským právem. Využití těchto dat vyžaduje předchozího písemného souhlasu společnosti Viessmann, spol. s r.o.

Pokud se neuvádí něco jiného, jsou všechny ochranné známky na webových stránkách společnosti Viessmann, spol. s r.o. chráněny obecně závaznými právními předpisy a jejich využítí podléhá předchozímu schválení.

Společnost Viessmann, spol. s r.o. si vyhrazuje právo, kdykoliv podle svobodného uvážení a bez předchozího oznámení měnit obsah těchto webových stránek. Webové stránky společnosti Viessmann, spol. s r.o. obsahují odkazy na jiné webové stránky.

Společnost Viessmann, spol. s r.o. nenese odpovědnost za obsah takových stránek či za zásady ochrany osobních údajů na takovýchto stránkách.

Některé fotografie, technické parametry, jakož i další údaje mohou být pouze ilustrativní či neaktuální a tedy pro aktuální skutečný stav těchto údajů je nutné informovat se přímo u společnosti Viessmann, spol. s r.o.