Vyžádat bezplatné poradenství

Jaký plynový kotel do rodinného domu?

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Při koupi kotle počítáme s tím, že bude fungovat spolehlivě a efektivně dlouhá léta. Správný výběr plynového kotle je prvním krokem k tomu, abychom neřešili nečekané nepříjemnosti uprostřed zimy. Jak však vybrat ten správný kotel do domu, aby vaše investice byla dobrá?

Při výběru plynového kotle je důležité, aby byl technicky na úrovni, byl spolehlivý a v neposlední řadě, aby byl bezpečný. V následujících řádcích je shrnuto několik základních informací o kotlích, které by vám mohly pomoci vybrat si kotel odpovídající potřebám vytápění vašeho rodinného domu.

   Základní druhy plynových kotlů

   Srdcem ústředního vytápění je  plynový teplovodní kotel, který ohřívá vodu na její rozvod do topných těles (např. radiátorů,  podlahového vytápění). Topná tělesa ohřívají vzduch v interiéru, a zajišťují tak tepelnou rovnováhu mezi tepelnými ztrátami a tepelnými zisky. Oběh topné vody může být přirozený (tzv. samospádem) nebo nucený (v tomto případě je oběh vody zajištěn oběhovým čerpadlem). Trh v současnosti nabízí širokou škálu kotlů na zemní plyn s různou úrovní regulace výkonu a různého konstrukčního provedení.

   Například  podle spalování plynu v hořáku  můžeme plynové kotle rozdělit na atmosférické a přetlakové.  Podle způsobu přenosu tepla  hořákem jsou rozděleny na konvenční a sálavé kotle.  Podle druhu materiálu výměníku tepla  dělíme kotle na nerezové, ocelové, litinové, měděné a ze speciální slitiny hliníku a křemíku.

   Plynový kotel může sloužit nejen k vytápění, ale i na přípravu teplé vody, jde o tzv. kombinovaný plynový  kotel. Podle způsobu přípravy teplé vody plynové kotle dělíme na  kotle s průtokovým ohřevem teplé vody, se zabudovaným zásobníkem teplé vody a s možností připojení nepřímo výhřevného zásobníku teplé vody. Kotle s průtokovým ohřevem ohřívají vodu pouze v případě okamžité spotřeby a jsou z pohledu pořizovací ceny levnější. Zásobníkové typy jsou dražší, ale poskytují větší komfort při přípravě teplé vody.

   Podle způsobu umístění dělíme kotle na nástěnné nebo stacionární. Výhodou nástěnných jsou menší rozměry a modernější konstrukce, stacionární typy jsou vhodné do starších topných systémů s velkými vodními objemy, a tedy pro jejich umístění je zapotřebí větší prostor (kotelna, sklep). Jak vidíme, z konstrukčního pohledu máme široký výběr.

   Který kotel je ten správný pro rodinný dům?

   Synonymem úspornosti a efektivnosti v případě spalovacího procesu je dosažení co nejnižší teploty spalin odcházejících do komína, a tím využití co nejvyšší teploty pro samotné vytápění. Zjednodušeně řečeno,  čím méně tepla pouštíme komínem, tím více tepla nám zůstane doma.

   Podle efektivnosti využití tepla při spalování zemního plynu se  plynové kotle  rozdělují na klasické, nízkoteplotní a kondenzační. V současnosti, ve smyslu platných směrnic EU, se již na trh nesmějí uvádět nekondenzační plynové kotle napojené do komína (s výjimkou kotlů s výkonem do 10 kW určených k vytápění a kotlů s výkonem do 30 kW s průtokovým ohřevem teplé vody) či nekondenzační plynové kotle v provedení turbo, u kterých je zajištěn odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou.

   Časté dotazy

   Vhodný výkon plynového kotle  závisí na velikosti domu, respektive velikosti vytápěného prostoru, izolaci budovy (respektive jej tepelné ztrátě), počtu radiátorů a spotřebě teplé vody.  

   Při výběru zjišťujte i příkon kotle. Není vhodné mít kotel předdimenzovaný, v takovém případě není efektivní.  

   S výběrem vhodného výkonem každopádně pomůže konzultace s odborníkem.

   Účinnost plynových kotlů se měří v procentech a závisí na výhřevnosti paliva a na množství tepla, které se přenese na vytápěný prostor.   Účinnost kondenzačních kotlů je vyšší díky tomu, že využívají tepelnou energii z kondenzace vodních par vznikajících při spalování plynu, což snižuje množství tepelné energie, která uniká komínem.

   Kondenzační kotel: Princip fungování

   Jak již z jeho názvu vyplývá, je to kotel, který využívá tzv.  režim kondenzace vodní páry  obsažené ve spalinách. Pokud snížíme teplotu spalin v kotli pod rosný bod, tzv. bod kondenzace, uvolní se ve výměníku kotle skupenské teplo kondenzace vodní páry.

   Zjednodušeně řečeno, ochlazená topná voda, která se vrací (tzv. zpátečka) z topného systému (viz obrázek), se při vstupu do kotle předehřívá od teploty spalin, čímž je zákonitě ochlazuje.

   Při teplotě vratné vody přibližně do 55 °C pracuje kotel v kondenzačním režimu. Následně od spalin předehřátá topná voda se v kotli dohřeje na požadovanou teplotu.

   Zjednodušeně můžeme princip fungování kondenzačního kotle vidět i z následujícího obrázku:

   schéma vysvětlující, jak se z kondenzace získává v plynovém kotli teplo

   náčrt konstrukce kondenzačních plynových kotlů s dobrým ochlazováním

   Vzhledem k režimu kondenzace musí být teplo výměnná plocha v kondenzačních kotlích vyrobena z antikorozního materiálu a zákonitě tak musí být vůči korozi odolná i komínová konstrukce. Teplota spalin u tohoto typu kotle se pohybuje v rozmezí 40–90 °C, samozřejmě v závislosti na teplotě topné vody a okamžitého využití kotle. Není potřeba připomínat, že tento kotel je přirozeně vhodný pro všechny  druhy topných systémů, včetně podlahového vytápění.

   Jak již bylo uvedeno, kondenzační techniku lze použít pro všechny druhy topných systémů, od těch nejmodernějších jako je podlahové vytápění, stěnové vytápění, stropní vytápění, až po klasické konvenční systémy (radiátory), které jsou instalovány ve většině rodinných domů. Je však důležité, abyste se při výběru kondenzačního kotle vždy o jeho parametrech, účinnosti, výkonu a instalaci  poradili s odborníky z oblasti vytápění. Koupě kotle u renomovaného výrobce s dostatečnou znalostí v oblasti výroby plynových kotlů a dobrou servisní podporou vám zaručí bezpečný, efektivní a spolehlivý provoz plynového kotle po celou dobu jeho životnosti.

   Podívejte se na nabídku plynových kotlů v naší produktové sekci nebo také můžete navštívit například cenový srovnávač a vybrat si z kondenzačních kotlů Viessmann na zboží.cz:

   Přejít na cenový srovnávač

   Užitečné odkazy