Vyžádat bezplatné poradenství

Temperování: Jak na to doma i na chalupě?

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Pod pojmem temperování se obecně skrývá množství činností, které jsou prováděny v kontextu s metalurgií, kulinářstvím nebo vytápěním. Ve své podstatě temperování představuje  udržování teploty na určité úrovni, respektive v určitém rozsahu. Ve spojení s vytápěním a údržbou budov se temperováním rozumí hlavně udržování určité teploty v místnostech a prostorách, které jsou delší dobu neobydlené nebo nejsou jinak aktivně využívány.

  Temperování místnosti – proč se využívá?

  Všichni víme, že pokud dům nebo budova neslouží delší dobu svému účelu, začnou velmi rychle chátrat. Stěny a nábytek plesniví, omítka a potrubí praskají. Většina těchto problémů vzniká kombinací působení relativně nízkých teplot a vlhkosti. S nepříjemným překvapením v podobě zmíněných problémů se mohou ve svých obydlích setkat majitelé, kteří podcenili důležitost temperování bytu nebo domu.

  Doporučené teploty temperování: U domu i na chatě

  Teplota temperování závisí hlavně na frekvenci a periodicitě využívání. Prostory, které jsou trvale neobydlené po celý rok, se doporučuje temperovat na teplotu přibližně 5 °C, hlavně z důvodu zamezení zamrzání vody v potrubích. Platí vlastně i pro garáž, u níž je však nutné zajistit vhodné zaizolování, abyste temperovali účinně. Pokud ji však zároveň použváte jako dílnu, je vhodné ji temperovat na vyšší teplotu.

  Pokud je prostor obýván příležitostně, doporučená teplota temperování místností se pohybuje v rozmezí od 13 do 15 °C. Takové temperování se týká např. víkendové chaty nebo chalupy během zimy. 

  Samotné temperování místnosti by mělo být vždy doplněno alespoň občasným vyvětráním kvůli minimalizaci vlhkosti, která by velmi rychle vedla k šíření plísní a zatuchnutí.

  Výhody temperování nejen v zimě

  Temperování má výrazný ekonomický význam. Náklady na odstranění škod způsobených zanedbáním temperování se mohou vyšplhat velmi vysoko. Vhodným temperováním dovedeme snížit i náklady na  vytápění. Tlusté zdi mají velmi dobrou akumulační schopnost.

  Pokud například využíváme víkendový domek, je vhodné prostory  namísto nárazového vytápění neustále temperovat. Pokud necháme zdi lidově řečeno vychladnout na teplotu pod 10 °C, na jejich opětovné zahřátí a vytopení na teplotu přes 20 ° C spotřebujeme velké množství energie. Mnohem efektivnější je  nepřetržité temperování místností na 15 °C pomocí nízkonákladového zdroje. V případě potřeby už nyní dovedeme teplotu velmi rychle zvýšit na námi požadovanou hodnotu.

  Z výše uvedeného vyplývá, že na účinné, efektivní a levné temperování je potřeba mít k  dispozici  velkoplošný rozvod tepla a vhodný nízkonákladový zdroj energie. Co se týče rozvodů tepla, nejvhodnější volbou se jeví podlahové topení. Velká teplosměnná plocha a sálavý mechanismus prostupu tepla zajišťují rovnoměrné temperování v celém prostoru domu nebo bytu, kdy nevznikají zóny s rozdílnými teplotami. Podobným způsobem jako pomocí podlahového topení může být zajištěno i temperování stropů.  

  Zdroj tepla pro temperování

  Nejdůležitější klíčem k temperování je zdroj tepla. Nezbytné je, aby byl zdroj pro temperování zcela  autonomní a nezávislý na přítomnosti a zásazích obsluhy. Dané požadavky splňují i  plynové kotle  nebo elektrické spirály, avšak při dnešních cenách plynu a elektřiny by temperování bylo poměrně nákladné. Víkendové chatky se navíc často nacházejí v lokalitě, kde není možnost napojení na plynovou síť.

  Zajímavou alternativou jsou tak kotle na pelety se zásobníky s automatickým dávkováním.  Takový zásobník pelet se nachází buď v tělese kotle (zásoba pelet stačí v závislosti na objemu zásobníku na 1–10 dní), nebo je zásobník pelet umístěn mimo tělesa kotle (zásoba pelet na celou topnou sezónu) a pelety jsou dodávány do kotle pomocí podavače pelet. Zásobník může být nějaká nádoba, nebo dokonce, to může být  místnost, která je součástí kotelny. Případně je možná i kombinace místnosti pro skladování pelet a nádoby na pelety v blízkosti tělesa kotle. Výhodou takového typu zásobníku jsou nižší náklady na dovoz paliva k vám domů, protože tento dovoz stačí realizovat jednou nebo dvakrát v roce s ohledem na velikost skladovacího prostoru.

  Pokud se ovšem v okolí budovy nachází vhodný zdroj pro jeden z    typů tepelného čerpadla, určitě by měli majitelé uvažovat nad možností bivalentního provozu. Ocení ho zejména při temperování chat nebo chalup, kde vytápění může být zajištěno výkonem tepelného čerpadla a na přitápění lze využít sekundární zdroj, například krbová kamna, plynový kotel nebo  kotel na pevná paliva.  

  Temperování pomáhá i architektura domu či slunce

  V dnešní době výrazně přispívá k temperování budov i architektura. Stále více se využívají velké prosklené prostory, které fungují jako pasivní zdroj solárního vytápění. Jižně orientovaná strana domu se dá využívat jako zimní zahrada, která dovede velmi účinně akumulovat teplo a značně tak temperování napomáhá. Sluneční energie může být využívána i  aktivně díky solárním kolektorům  či  fotovoltaickým panelům.

  Temperovaný dům = zdravý dům

  Správné temperování nelze brát na lehkou váhu.  Škody, které vzniknou při jeho zanedbání, mohou mnohonásobně převýšit investiční a provozní náklady. Dnes už známe hodně různých alternativ, které lze vhodně využít na poměrně levný provoz temperování. Hlavně nikdy nelze zapomínat na to, že  temperovaný dům je zdravý dům  a prevence je vždy levnější alternativa než odstraňování škod.

  Užitečné odkazy