Vyžádat bezplatné poradenství

Co rozhoduje o ceně plynového kotle

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Zub času a postupné opotřebení se nevyhýbá ani plynovým kotlům, což vede ke stále častějším provozním výpadkům. Staré plynové kotle navíc mohou představovat nebezpečí pro vaše zdraví i zdraví vaší rodiny. Největší riziko přichází s oxidy uhlíku, které se uvolňují během procesu spalování

Oxidy uhlíku, konkrétně oxid uhelnatý,  usmrtí ročně přibližně 50 lidí a přibližně 200 lidí musí být hospitalizováno  v důsledku otravy tímto plynem. Abyste nebezpečí předešli, dbejte na pravidelné kontroly a včasnou výměnu svého kotle na plyn.

Další výhodou  nových plynových kotlů  je jejich účinnost. Zatímco u starších typů kotlů (tzv. konvenčních) se účinnost pohybovala kolem 50 %, moderní kondenzační plynové kotle se se svou  účinnost pohybují na úrovni cca 90 %. Kondenzační kotle navíc vytváří výrazně méně škodlivých látek, čímž se  v pozitivním směru podepisují na emisích v ovzduší. Přispějte ke zlepšení životního prostředí, chraňte bezpečí své rodiny, dopřejte si více pohodlí a vyměňte svůj kotel za nový. Ale jaký plynový kotel vybrat? Jaká je cena? Poradíme vám.

  Cena kotle a energetická účinnost

  Určitě jste si všimli, že při koupi nějakého elektrického nebo energetického zařízení na vás vyskočí barevná škála se zmenšujícími se šipkami a abecedním pořadím. Jedná se o tzv.  Energy Saving Trust, jenž třídí spotřebiče do kategorií na základě energetické účinnosti. Zařízení spadající do kategorie G hospodaří s energií nejhůře, kdežto zařízení v kategorii A, resp. A + a A ++ patří mezi energeticky nejúčinnější. Symboly + a ++ značí, že jde o lepší třídu kategorie A. Většina starých kotlů na plyn spadá do kategorie G. Ve srovnání s moderními kotli, z nichž většina patří do kategorie A ++, je rozdíl mezi účinností skutečně velký.  Účinnost plynových kotlů  v kategorii G se pohybuje mezi 50 a 70 %. Zato u moderních kotlů účinnost čítá kolem 88 %, a to v závislosti na systému regulace. Nejmodernější kondenzační plynové kotle dosahují účinnosti až 90 %.

  Z toho vyplývá, že se  cena plynového kotle odvíjí od jeho účinnosti, konstrukce a použitých materiálů  (např. topné plochy kotle z ušlechtilé oceli umožňují vysoce efektivní využívání kondenzačního tepla a mají samočisticí efekt). Druh kotle, jeho výkon, způsob regulace či ovládání, úroveň hlučnosti během provozu, možnost napojení např. na  solární systém  – to vše jsou faktory, které určují cenu kotle. Pokud tedy vybíráte nový kotel, dobře zvažte, jakou účinnost, životnost a uživatelský komfort očekáváte. Zvolené  parametry kotle určí nejen výši ceny, ale i výši spokojenosti  při užívání vybraného zařízení.

  Za co si připlatíte při výměně starého kotle?

  Je pravda, že při koupi nového kotle musíte počítat s ne zrovna malou investicí. V případě, že nevybíráte plynový kotel pro vytápění do novostavby, ale měníte starý kotel za nový, myslete na několik úkonů. Jedním z nich je například  proplach topného systému. U tohoto procesu jde o vyčištění potrubních systémů od usazenin, proto počítejte i s náklady spojenými s proplachováním systému. Dalším potřebným úkonem bývá  instalace magnetického filtru, jehož funkce spočívá v zachycování nečistot jako nánosy, kal a kovové částice. Tím se prodlužuje životnost celého kotle, resp. topného systému. Rovněž nezapomeňte vyměnit termostat čili regulační systém.

  Můžete se také dostat do situace, že si náhrada starého kotle za nový vyžádá drobné stavební či elektrikářské práce navíc (např. nové elektrické rozvody, výměnu či předělání kouřovodu nebo opravu či úpravu komína podle typu kotle).

  Cena za instalaci kotle

  Náklady na instalaci se liší od rozsahu práce. V případě novostavby se s umístěním plynového kotle a náležitostmi s ním spojenými počítalo určitě již v projektové dokumentaci domu. Jiná situace nastává u výměny kotle. Pokud plánujete nového plynového pomocníka umístit tam,  kde byl předtím starý, náklady na instalaci se pohybují kolem 8–10 tis. Kč. Pokud musíte lokaci kotle změnit, náklady se mohou vyšplhat až k částce přes 20 tis. Kč.  

  Výhody nového plynového kotle

  • Nižší poplatky - Plyn je relativně drahé palivo a jeho cena roste každým rokem. Ale vlivem účinnosti kondenzačních kotlů se náklady na vytápění plynem mohou rapidně snížit.
  • Kvalitní a dobře fungující plynový kotel udělá z vaší domácnosti bezpečnější místo k bydlení.
  • Při koupi plynového kotle z energetické kategorie A se škodliviny produkované vaší domácností rapidně sníží a domácnost bude přátelštější vůči životnímu prostředí.

  Nový kotel do domácnosti

  Na závěr je nutné připomenout, že  není dobré s výměnou plynového kotle čekat, dokud stávající definitivně nedoslouží. Jak již z úvodu víte,  starý kotel s sebou nese řadu zdravotních a bezpečnostních rizik. Kromě toho, vysoce účinné moderní modely vám mohou přinést nemalé úspory za energie, a tak se vám investice brzy vrátí. V každém případě však konzultujte koupi i instalaci nového plynového kotle s odborníkem, abyste předešli možným následným komplikacím.

  Užitečné odkazy