Vyžádat bezplatné poradenství

Žádejte o dotace na ohřev vody a fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám Light

Vyžádat bezplatné poradenství

NZÚ Light – Okamžitá finanční podpora

Nový dotační program  Nová zelená úsporám Light  je určen pro financování dílčích renovací zaměřených hlavně na snížení energetické náročnosti. Pomoct má hlavně rodinám a jedincům, kteří nemají na stavební úpravy peníze.

Program  je z důvodu vyčerpání alokace od 7. prosince 2023 pozastaven, příjem žádostí bude opět spuštěn 17.  ledna 2024.

S dotací Nová zelená úsporám Light 2024:

 • Ušetříte peníze za energie.
 • Budete bydlet lépe a kvalitněji.
 • Šetříte životní prostředí.

Dotovat lze jednoduché a rychlé stavební úpravy, které pomohou domácnostem snížit spotřebu energií až o desítky procent. Celková  výše dotace může být až 240 tisíc korun  na jeden objekt a nejsou potřeba žádné vstupní investice. Peníze totiž můžete získat zálohově.

Cílem je tedy ulevit rodinám zasaženým vysokými cenami energií. V důsledku je tak možné snížit závislost Česka na fosilních palivech a také snížit množství vyprodukovaných emisí.  

Na co se vztahuje dotace Nová zelená úsporám Light?

O dotaci ve výši až 150 000 Kč můžete žádat na tyto stavební úpravy:

 • Zateplení fasády:  Dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály.
 • Zateplení střechy:  Dotace na kompletní zateplení střechy.
 • Zateplení stropu:  Dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví.
 • Zateplení podlahy:  Dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory.
 • Výměna oken:  Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.
 • Výměna vchodových dveří:  Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.

V dubnu 2023 bylo oznámeno, že  finanční prostředky půjde použít také na pořízení termického nebo fotovoltaického systému na ohřev vody. Na ten lze získat dotaci až 90 000 Kč.

Aktualizace podmínek pro rok 2024

Podmínkami pro rok 2024 jsou:

 • Solární termický systém:  Plocha apertury kolektorů minimálně 2,5 m2,  měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody minimálně 45 l/m2
 • Fotovoltaický ohřev vody:  instalovaný výkon FV panelů minimálně 2 kWp,  měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody minimálně 45 l/kWp, automatické přepnutí na druhý (bivalentní) zdroj ohřevu

Pro rok 2024 se podmínky zpřísňují. Nároky na instalované systémy se zvyšují, povinná je větší plocha termických solárních panelů a  vyšší minimální instalovaný výkon fotovoltaických panelů. To má vést k tomu, že celý fotovoltaický systém bude navržen tak, aby za běžných podmínek v  období jara až podzimu efektivně ohřál dostatečné množství teplé vody s pomocí sluneční energie.  

Na systém bez nové akumulační nádrže (bojleru) lze získat dotaci nejvýše až 60 000 Kč

O tuto dotaci si budou moct zažádat i  ti, kteří již finanční prostředky z  NZÚ Light čerpali, a  stejně jako v  pilotní výzvě budou moct dotaci čerpat zálohově.  

Na rozdíl od zateplení, které je možné realizovat i  svépomocí, však musí montáž fotovoltaického systému provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o  hospodaření energií.

Kdo má nárok na žádost o dotaci NZÚ Light?

Žadatel musí být majitelem nebo spolumajitelem domu, na kterém se budou úpravy provádět. V nemovitosti také musí být hlášený k pobytu před 12. zářím 2022.  

Kromě toho musí  spadat do některé z těchto kategorií:

 • Starobní důchodce
 • Invalidní důchodce ve 3. stupni
 • Člověk, který mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení

Od 17. ledna 2024 o příspěvek mohou žádat také rodiny pobírající přídavky na děti.

V případě výměny oken se pak podpora navíc rozšiřuje také na byty v  bytových domech ve vlastnictví SVJ a  bytových družstev.  Bude se vztahovat na výměnu oken v  těch bytech, ve kterých nebyly okna vyměněna v  rámci celkové rekonstrukce domu.  

Nová zelená úsporám pokračuje

Původní  dotační program Nová zelená úsporám, který se zaměřuje se na energetickou úsporu rodinných a bytových domů, stále běží. Jeho hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí a snížit produkcí škodlivých emisí.  

Tuto dotaci můžete využít například  na pořízení fotovoltaického systému,  tepelného čerpadla  nebo na systémy na využití odpadní vody.

Kdy o dotaci požádat?

Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Pro rok 2024 bude příjem žádostí spuštěn 17. ledna 2024.

Pro rok 2024 jsou alokovány 3 miliardy korun na tento dotační program. Dosud bylo vyčerpáno na 6 miliard Kč, díky nimž byly podpořeny desítky tisíc domácností.  

Jak zažádat o dotaci?  

O dotaci Nová zelená úsporám Light můžete požádat  výhradně online  přes webové stránky Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Užitečné odkazy