Vyžádat bezplatné poradenství

Žádejte o dotace z programu Nová zelená úsporám Light

Vyžádat bezplatné poradenství

NZÚ Light – Okamžitá finanční podpora

Nový dotační program Nová zelená úsporám Light je určen pro financování dílčích renovací zaměřených hlavně na snížení energetické náročnosti. Pomoct má hlavně rodinám a jedincům, kteří nemají na stavební úpravy peníze.

S dotací Nová zelená úsporám 2023:

 • Ušetříte peníze za energie.
 • Budete bydlet lépe a kvalitněji.
 • Šetříte životní prostředí.

Dotovat lze jednoduché a rychlé stavební úpravy, které pomohou domácnostem snížit spotřebu energií až o desítky procent. Celková výše dotace může být až 240 tisíc korun na jeden objekt a nejsou potřeba žádné vstupní investice. Peníze totiž můžete získat zálohově.

Cílem je tedy ulevit rodinám zasaženým vysokými cenami energií. V důsledku je tak možné snížit závislost Česka na fosilních palivech a také snížit množství vyprodukovaných emisí. 

Na co lze dotaci Nová zelená úsporám Light použít?

O dotaci ve výši až 150 000 Kč můžete žádat na tyto stavební úpravy:

 • Zateplení fasády: Dotace na zateplení fasády vhodnými tepelněizolačními materiály.
 • Zateplení střechy: Dotace na kompletní zateplení střechy.
 • Zateplení stropu: Dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví.
 • Zateplení podlahy: Dotace na zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěnými prostory.
 • Výměna oken: Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.
 • Výměna vchodových dveří: Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.

V dubnu 2023 pak bylo oznámeno, že finanční prostředky půjde použít také na pořízení termického nebo fotovoltaického systému na ohřev vody. Na ten lze získat dotaci až 90 000 Kč. Podmínkami přitom jsou:

 • Solární termický systém: Plocha apertury kolektorů minimálně 1,8 m2, měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody minimálně 45 l/m2
 • Fotovoltaický ohřev vody: instalovaný výkon FV panelů minimálně 1,5 kWp, měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody minimálně 45 l/kWp

O tuto dotaci si budou moct zažádat i ti, kteří již finanční prostředky z NZÚ Light čerpali, a stejně jako v pilotní výzvě budou moct dotaci čerpat zálohově. Rozšířená dotační výzva bude spuštěna v květnu 2023.

Na rozdíl od zateplení, které je možné realizovat i svépomocí, však musí montáž fotovoltaického systému provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Kdo může o dotaci žádat?

Žadatel musí být majitelem nebo spolumajitelem domu, na kterém se budou úpravy provádět. V nemovitosti také musí být hlášený k pobytu před 12. zářím 2022. 

Kromě toho musí spadat do některé z těchto kategorií:

 • Starobní důchodce
 • Invalidní důchodce ve 3. stupni
 • Člověk, který mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení

Nová zelená úsporám pokračuje

Původní dotační program Nová zelená úsporám, který se zaměřuje se na energetickou úsporu rodinných a bytových domů, stále běží. Jeho hlavním cílem je zlepšit stav životního prostředí a snížit produkcí škodlivých emisí. 

Tuto dotaci můžete využít například na pořízení fotovoltaického systému, tepelného čerpadla nebo na systémy na využití odpadní vody.

Kdy o dotaci požádat?

Žádat o dotaci můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Spuštění příjmu žádosti proběhlo 9. 1. 2023. Rozšířená dotační výzva doplněná o možnost zisku podpory na solární systémy pro ohřev vody pak byla spuštěna 2. května 2023.

Celkově bylo na program vyčleněno 6 miliard Kč, díky čemuž může podpořit až desítky tisíc nízkopříjmových domácností.

Jak o dotaci požádat? 

O dotaci Nová zelená úsporám Light můžete požádat výhradně online přes webové stránky Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Užitečné odkazy