Vyžádat bezplatné poradenství

Klimaticky neutrální vytápění vodíkem – řešení od společnosti Viessmann

Vyžádat bezplatné poradenství

Více než polovina topných systémů v České republice je stále provozováno na zemní plyn nebo olej. Těmto fosilním palivům však již zvoní umíráček. Abychom se v České republice a EU co nejvíce vyhnuli emisím CO₂, budou v budoucnu hrát důležitou roli elektřina a obnovitelné zdroje energie. Zejména zelený vodík je považován za logický způsob, jak učinit stavebnictví klimaticky neutrálním. Vyrábí se z vody v procesu neutrálním z hlediska emisí CO₂ pomocí elektřiny z větrných elektráren a fotovoltaických systémů a při jeho spalování nevznikají žádné emise poškozující klima.

Nízkoteplotní kotle Viessmann

Chraňte klima a šetřete peníze

Využívání vodíku a elektrifikace zásobování teplem musí jít ruku v ruce. Pokud bychom se v budoucnu při provozu tepelných čerpadel nebo elektrických infrazářičů k vytápění budov spoléhali výhradně na elektřinu, bylo by pro zajištění bezpečnosti dodávek nezbytné a nezbytné nákladné rozšíření elektrických sítí a záložních elektráren.

Naproti tomu stávající plynové sítě lze využít pro vodík, což znamená, že by k přeměně našeho energetického systému bylo zapotřebí podstatně méně investic.  

A ještě něco: vodík může pomoci výrazně snížit emise skleníkových plynů s téměř okamžitým účinkem. Pouhé přidání 20 procent vodíku do sítí zemního plynu by snížilo emise CO₂ přibližně o sedm procent – rok po roce. Rychlý a účinný příspěvek k ochraně klimatu. Tím spíše, že podle nedávného průzkumu si dvě třetiny Němců dovedou představit vytápění vodíkem, pokud při něm nevznikají žádné emise CO₂.

Nástěnný kotel Viessmann pro provoz se směsí zemního plynu a vodíku.

Řešení CO₂ pro 100% vodíkový provoz od roku 2025

Společnost Viessmann přebírá odpovědnost za životní prostor budoucích generací. Aby bylo možné v budoucnu zajistit klimaticky neutrální a zároveň spolehlivé a cenově dostupné vytápění našich domovů, vyvíjí společnost "H₂ ready" topná zařízení, která mohou fungovat na 100 % vodík.

S kondenzačním kotlem "H2 ready" uvede Viessmann na trh nejen inovativní topný přístroj, ale nabídne také jistotu do budoucna spojenou s vysokou úrovní spolehlivosti, kterou od německé rodinné firmy s více než stoletou tradicí očekáváme.

V návaznosti na osvědčenou plynovou kondenzační technologii řady Vitodens se v současné době přepracovávají komponenty hořáků spolu se systémy spalování, sledování plamene a regulace, aby byly přizpůsobeny specifickým vlastnostem spalování vodíku. Cílem je, aby nové nástěnné jednotky bylo možné snadno a rychle přepnout z provozu na zemní plyn nebo směsi zemního plynu a vodíku na čistý vodík. Uživatelé systému tak budou maximálně zabezpečeni do budoucna ve fázi přechodu od zemního plynu k vodíku.

Zkušební zařízení s prototypy plynových kondenzačních kotlů "H₂ ready" ve společnosti Viessmann.

Po dokončení fáze testování prototypu budou kotle před zahájením praktických zkoušek v Kaisersesch v roce 2023 podrobeny kvalifikačním zkouškám a zkouškám odolnosti. Uvedení na trh je v současné době plánováno na rok 2025. Očekává se, že do té doby budou existovat další regionální plynové sítě distribuující výhradně vodík do domácností a průmyslových podniků.

Foto: Kotle "H2 ready" pro provoz na čistý vodík na zkušebním zařízení v Technologickém centru, výzkumném a vývojovém centru skupiny Viessmann.

H2 ready s plynovými kondenzačními kotli Viessmann

Provoz s až 30 procenty vodíku je tu již nyní

Společnost Viessmann jako lídr v oblasti inovací již umožnila efektivní využití vodíku pro vytápění. Moderní plynové kondenzační kotle jsou H₂ ready, což znamená, že je lze provozovat se směsí zemního plynu obsahující 20 až 30 procent vodíku. Stavebníci nebo renovátoři, kteří se rozhodnou pro tento typ výrobníku tepla, jsou tak ideálně připraveni na nadcházející vývoj v našem energetickém systému. Následující topné systémy a produktová řešení jsou certifikovány pro použití vodíku:

Palivový článek Viessmann Vitovalor PT2 a systém pro ukládání energie Vitocharge VX3

Vodík jako zdroj energie pro palivový článek

Vodík je vedle kyslíku nejdůležitějším zdrojem energie pro palivový článek. Vodík již mnohokrát prokázal svou vhodnost jako zdroj energie pro palivové články ve vozidlech a lodích. Stále častěji se používá také v domácnostech. Jen v Japonsku, kde je technologie velmi ceněna, vzrostl od roku 2009 prodej palivových článků pro stacionární aplikace na více než 200 000 kusů. Tato čistá a perspektivní technologie se používá v topných zařízeních Vitovalor PT2 a Vitovalor PA2. Ty byly vyvinuty společně společností Viessmann a japonskou technologickou skupinou Panasonic. Vodík se získává v plynovém reformeru za přítomnosti katalyzátoru. Výchozím materiálem je nejčistší z fosilních paliv, zemní plyn.

Vytápění palivovými články Vitovalor PT2

Proces šetrný ke klimatu vyrábí teplo a elektřinu

Při elektrochemickém procesu se vodík oddělený od zdrojového paliva štěpí a současně se přidává kyslík. Výsledkem je výroba elektřiny i tepla. Nedochází ke spalování, které probíhá v běžných kondenzačních kotlích. Tento elektrochemický proces se také označuje jako studené spalování. Odborníci se domnívají, že CO₂ je jedním z hlavních faktorů způsobujících globální oteplování. Na druhou stranu se při procesu v palivovém článku uvolňuje především voda, takže vodík je velmi šetrný k životnímu prostředí. Jeho používání také snižuje spotřebu omezených zásob fosilních paliv.

Užitečné odkazy