Vyžádat bezplatné poradenství

Obnovitelné zdroje energie

Požádejte o bezplatnou konzultaci

Obnovitelná energie – vhodná řešení pro bydlení

Pokud jde o zásobování nových bytových projektů, stávajících obytných komplexů nebo celých modernizovaných městských center tepelnou energií a teplou vodou, pozornost se přesouvá od individuálních topných systémů stále více k lokálním topným sítím s topnými centry. Kromě toho budou fosilní paliva hrát v budoucnu stále menší roli. Důvody jsou různé. Například konvenční paliva, jako je topný olej a zemní plyn, podléhají větším cenovým výkyvům než pevná biomasa nebo bioplyn.

Technická řešení pro využití obnovitelných zdrojů energie nabízejí mnoho možností, jak nákladově efektivně modernizovat bytový fond v souladu s dotačními kritérii a požadavky na ochranu klimatu. Technologie využívající ekologické energie a obnovitelnou biomasu lze snadno kombinovat s doplňkovými generátory tepla na bázi fosilních paliv a vytvářet tak hybridní systémy.

Biomasa: Dřevo je dobrou alternativou

Topení dřevem je CO₂ neutrální. To znamená, že se do atmosféry uvolní pouze tolik oxidu uhličitého, kolik dřevo absorbovalo během svého růstu. Graf koloběhu CO2: Rozklad mrtvého dřeva (vlevo), fotosyntéza (uprostřed), spalování dřevěného paliva (vpravo).

Při dnešních cenách energie a s ohledem na celkové investiční náklady je systém vytápění dřevem nákladově efektivní alternativou. Kotle na dřevo Viessmann jsou vysoce účinné a úsporné z hlediska spotřeby paliva. Jsou vhodné jak jako jediný zdroj tepla, tak jako doplněk k olejovým nebo plynovým kotlům. Instalací kotle na dřevo se výrazně sníží výdaje za olej a plyn, takže se kotel začne téměř okamžitě vyplácet. A nakonec přispějete k ochraně našeho klimatu, protože vytápění dřevem je CO2 neutrální. To znamená, že se do atmosféry uvolní pouze tolik oxidu uhličitého, kolik dřevo absorbovalo během svého růstu.

Solární termální energie

Každý, kdo dnes investuje do nového systému vytápění, by měl již od počátku počítat se solárním termickým systémem. To vám umožní těžit z nižší spotřeby energie a těšit se také na nižší měsíční účty za energie. Instalací solárních kolektorů prokážete svůj závazek k ochraně životního prostředí tím, že trvale snížíte emise CO2. Výběrem techniky Viessmann se rozhodnete pro systém, který je odolný vůči budoucnosti a v němž všechny komponenty optimálně spolupracují. Investice do solární techniky také zvyšuje hodnotu vaší nemovitosti.

S inovativní funkcí automatického vypnutí ThermProtect nabízí Viessmann dlouhodobou ochranu svých plochých a trubkových kolektorů jako nikdo jiný.

S inovativní funkcí automatického vypnutí ThermProtect nabízí Viessmann dlouhodobou ochranu svých plochých a trubkových kolektorů jako nikdo jiný. Díky ThermProtect lze realizovat i velké plochy kolektorů, aniž by se při projektování systému musela brát v úvahu stagnace. Technologie Viessmann způsobí, že se kolektory vypnou, jakmile je dosaženo nastavené teplotní hranice. Vypínání v závislosti na teplotě funguje zcela nezávisle na konfiguraci kolektorového systému, nastavení řídicí jednotky a poloze instalace. Tepelné zatížení součástí systému a teplonosného média zůstává vždy v normálním rozsahu. To zvyšuje životnost a provozní spolehlivost ve srovnání s běžnými solárními tepelnými systémy.

I pokud jde o šetrnost k životnímu prostředí, se solárními termickými systémy Viessmann budete na slunečné straně ulice: Jen v rodinném domě se ročně vyprodukuje v průměru o tři čtvrtě tuny oxidu uhličitého (CO₂) méně. Ploché a trubicové kolektory Viessmann se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí a dlouhou životností. Solární kolektory Vitosol jsou vyrobeny z materiálů odolných proti korozi a UV záření. To je nejpůsobivěji ověřeno testy kvality podle zkušební normy ČSN EN 12975 nebo ISO 9801. To zároveň potvrzuje trvale vysoký tepelný výkon.

Teplo z okolního prostředí

Tepelná čerpadla využívají obnovitelnou energii ze země, slunce, podzemní vody, odpadní vody nebo vzduchu. Snižují spotřebu fosilních paliv, šetří cenné zdroje a snižují emise CO2, které poškozují životní prostředí. Tepelná čerpadla Viessmann nabízejí uživatelům další výhodu – mnohá z nich mají funkci aktivního a přirozeného chlazení. Vedle svého klasického využití jako generátorů tepla v chladných dnech mohou v létě vytvářet příjemné klima v místnostech tím, že do domu přivádějí osvěžující chladný vzduch.

Podrobnosti o produktu

Teplo ze vzduchu
Teplo ze vzduchu (s venkovní jednotkou)
Teplo z podzemní vody
Teplo ze země (sonda)
Energie ze země (kolektor)

Rozsáhlý výrobní program společnosti Viessmann nabízí vhodné tepelné čerpadlo pro každý požadavek. Již ve fázi návrhu lze zohlednit stavební a geologické podmínky, stejně jako osobní a individuální preference týkající se potřeby tepla. Provoz tepelného čerpadla s energií vyrobenou na místě pomocí fotovoltaického systému je obzvláště šetrný k životnímu prostředí a cenově velmi dostupný. Tepelná čerpadla Viessmann lze použít v novostavbách i při modernizaci, provozovat je společně se solárními termickými systémy a dokonce je lze kombinovat se stávajícím topným systémem na olej nebo plyn a vytvořit tak vícerežimový systém. Díky tomu může každý majitel budovy a nemovitosti realizovat své plány co nejefektivněji.

Užitečné odkazy