Vyžádat bezplatné poradenství

Topení dřevem po roce 2022

Vyžádejte si bezplatné poradenství

  

Slyšeli jste už o zákazu topení dřevem v domácnostech? Evropská unie bere klimatickou krizi velmi vážně a po zákazu fosilních paliv v rámci Green Dealu, které mají být postupně nahrazeny obnovitelnými zdroji, se pomalu smráká i nad topením dřevem. Pokud jste na tento způsob vytápění přešli kvůli rostoucím cenám plynu a elektřiny, možná nemáte ani zdaleka vyhráno.

  

  Nebezpečné malé částice PM2,5

  Celou situaci odstartoval průzkum, který provedli vědci ve Velké Británii a jeho výsledky jsou opravdu děsivé. Ukázalo se totiž, že  spalování dřeva vytváří celou řadu škodlivých sloučenin a emisí.  A to v takovém množství, že  svou škodlivostí dokonce překonávají veškerý provoz na silnicích ve Spojeném království.

  Problémem jsou  především  malé prachové částice zvané PM2,5,  které se po vdechnutí dostávají až do krevního oběhu a ovlivňují tak negativně celou řadu našich orgánů (ledviny, kardiovaskulární, nervovou a rozmnožovací soustavu). A právě spalování dřeva je hlavním zdrojem těchto částic. Což je samozřejmě situace, kterou je potřeba řešit.

  Zákaz starých kotlů

  Energetická krize dopadá úplně na všechny. Prozíraví občané si stihli pořídit tepelné čerpadlo nebo sáhli po krbových kamnech na spalování dřeva. Pokud mají systém dobře promyšlený a nainstalovaný, ušetří tak oproti vytápění plynem nebo elektřinou i tisíce korun měsíčně.

  Od 1. září 2022 navíc začal platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy,  jelikož jsou neekologické a mají velkou spotřebu. Zákaz se ale prozatím netýká moderních krbových kamen a krbových kamen s teplovodním výměníkem, které splňují specifikace normy ECO design. Zatopit si také můžete v kotlích na biomasu, pelety, uhlí a dřevo, které spadají do 3., 4. a 5. emisní třídy a ECO designu.

  Čeká nás zákaz topení dřevem v krbu?

  Spalování dřeva v domácnostech je velmi často kritizované  právě z toho důvodu, že tento způsob vytápění produkuje velké množství skleníkových plynů a znečišťujících toxických látek. Limity na možné množství látek, které je možné pomocí těchto zařízení vypouštět do ovzduší, se tak postupně zpřísňují.

  Britskou studii bere vážně i sousední Německo. Tamní  Spolkový úřad pro životní prostředí již doporučil omezit používání kotlů na dřevo a pelety,  a to právě kvůli emisím a znečišťování ovzduší. Podle něj není možné do budoucna považovat za klimaticky neutrální ty zdroje, které není možné v krátké době obnovit. Což u dřeva neplatí, jelikož stromy rostou mnoho let.

  Dřeva v lesích dramaticky ubývá

  V následujících letech můžeme očekávat, že se celou situací začne zabývat Evropská komise i jednotlivé členské státy. Evropských lesů totiž rapidně ubývá i díky klimatické krizi a častým požárům. Proto je možné, že  časem dojde k regulaci či úplnému zákazu spalování dřeva  v domácích podmínkách, stejně jako tomu bude v případě uhlí a dalších fosilních paliv.

  Dále můžete získat dotaci 5 000 Kč na projektovou dokumentaci a podporovaná jsou i opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. 1. 2021.

  O dotaci můžete žádat výhradně online

  Příjem žádostí probíhá  výhradně online přes systém Agendový informační systém SFŽP ČR  pomocí tlačítka  Podat žádost. K tomu však budete potřebovat elektronickou identitu. Počítejte také s tím, že budete dokládat i mnoho dokumentů.

  Užitečné odkazy