Vyžádat bezplatné poradenství

Hodnocení tepelných čerpadel vzduch-voda: dTest ocenil Viessmann Vitocal 250-A

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda dnes patří k nejoblíbenějším řešením moderního vytápění domu či bytu. Jde o ekologická a také ekonomická zařízení, která příjemnou teplotu v domácnosti umí zajistit i při mrazivých venkovních teplotách.  Výrobci na zájem reagují, a tak je dnes nabídka na trhu opravdu bohatá, což zákazníkům ztěžuje výběr. Stále častěji se tak zájemci ptají, které tepelné čerpadlo vybrat? Poradit s odpovědí na tuto otázku se snažil test spotřebitelské organizace dTest.

Tohoto testu se zúčastnilo 13 tepelných čerpadel vzduch/voda, která byla hodnocena podle několika vlastností, s největším důrazem na účinnost vytápění.

Úspěch Viessmann Vitocal 250-A

V  testu bylo oceněno monoblokové tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 250-A. Získalo hodnocení "VELMI DOBŘE" (83 %). dTest jej popisuje jako vysoce účinné při vytápění, vhodné i pro podlahové vytápění, ekologické a se snadnou obsluhou.

Čerpadlo Viessmann Vitocal 250-A navíc v tomto testu předvedlo nejlepší výkony při vytápění. Zaskvělo se například tepelným faktorem při -2 °C a  +2 °C, tedy teplotách, které jsou v  českém prostředí během zimy poměrně běžné. V  prvním případě za  dvě hodiny vyrobilo 14,3  kWh tepelné energie, přičemž spotřebovalo 4,25 kWh elektřiny. Při 2 °C se vyprodukovalo 12,6 kWh tepla, ale spotřebovaly se jen 3 kWh elektřiny.

Viessmann Vitocal 250-A navíc dokázal, že to je čerpadlo vhodné i pro podlahové vytápění. Získal velmi dobré známky v  hodnocení poměru vyrobené a  spotřebované energie při nastavení na  vytápění podlah.

Samé velmi dobré známky mělo zařízení Viessmann také v  hodnocení intuitivnosti ovládání. Hodnotitelé navíc u u tohoto modelu ocenili velmi povedenou a  přehlednou mobilní aplikaci.

Metriky testu tepelných čerpadel

dTest hodnotil několik vlastností tepelných čerpadel:

  • Účinnost vytápění
  • Účinnost podlahového vytápění
  • Intuitivnost obsluhy
  • Snadnost instalace
  • Hlučnost
  • Vliv na životní prostředí

  

Největší důraz byl kladen na účinnost vytápění, které mělo 58% podíl na celkovém hodnocení. Nejnižší vliv naopak měla ekologie,  tzv. potenciál globálního oteplování (GWP) měl 5% podíl na celkovém hodnocení.

Vytápění tepelným čerpadlem

Efektivita vytápění tepelným čerpadlem byla testována v  klimatické komoře, v  níž byly postupně nastavovány různé venkovní teploty. Následně bylo mimo jiné zaznamenáváno množství vyrobené tepelné energie a spotřebované elektrické energie.

Nadto se měřil i poměr tepla a spotřebované energie u podlahového topení.

Obsluha

V  testu byla dále zkoumána snadnost úvodního nastavení čerpadla po jeho instalaci, stejně jako ovládání a intuitivnost nastavení teploty a programů. Pokud testované čerpadlo bylo vybaveno mobilní aplikaci, hodnotilo se i její ovládání.

Snadnost instalace

Známkovala se rovněž snadnost instalace čerpadla, tj. připevnění na zem, instalace venkovního čidla a dalších nutných kroků.

Hlučnost tepelného čerpadla

Během testu byla hodnocena hlučnost venkovní a případně i vnitřní jednotky čerpadla při jeho provozu.

Vliv na životní prostředí

Zhodnocen byl i tzv. potenciál globálního oteplování (GWP) použitého chladiva. Ten značí, kolik tepla v atmosféře daná látka zachytí, ve srovnání s  oxidem uhličitým.  

Co jsou tepelná čerpadla typu vzduch/voda

Existuje několik typů tepelných čerpadel, přičemž právě typ vzduch/voda představuje nejčastější kategorii čerpadel. Využívají se primárně k  vytápění rekonstruovaných domů, novostaveb i  bytů.

Tato zařízení sbírají teplo ze vzduchu v  okolí stavby a  akumulovaným teplem ohřejí vodu, která je topnou soustavou rozváděna po  domě. Některá čerpadla navíc umějí ohřívat užitkovou vodu, případně fungovat jako klimatizace.

Tento typ čerpadel se obvykle skládá ze dvou jednotek, venkovní a  vnitřní. Zjednodušeně řešeno, vnější část slouží k  získávání tepla, zatímco ta uvnitř je určena k  řízení systému vytápění. To platí pro tzv. monobloková čerpadla, tzv. splitová čerpadla obsahují ještě kondenzátor.

Princip tepelných čerpadel vzduch/voda

Tepelná čerpadla zjednodušeně fungují na opačném principu než chladnička.   Zatímco lednička přenáší teplo ze zahřátějších oblastí (vložených potravin) ven za  pomoci chladiva, u tepelného čerpadla je tomu naopak. To vysvětluje fakt, jak to, že čerpadlo vyhřeje domácnost i  v  době, kdy venku mrzne.

Nejprve se teplo zvenčí přenese do  výparníku. Jeho chladicí médium může být skutečně mrazivé, jeho teplota se může běžně pohybovat i  kolem -25  °C. Chladivo tak dokáže absorbovat teplo i  z  venkovního mrazivého vzduchu. Médium se odpaří a  putuje do  kompresoru. V  něm se chladivo stlačí, čímž jeho teplota výrazně stoupne.

Horký plyn vstupuje do  kondenzátoru neboli výměníku, kde tepelnou energii předává vodě, která se přemístí do  topné soustavy. Chladivu klesne teplota, opět zkapalní a  vrací se do  výparníku, kde se proces opakuje.

Užitečné odkazy