Vyžádat bezplatné poradenství

Systémová řešení na míru pro obchod a průmysl

Požádejte o bezplatnou konzultaci
Foto: © Thorsten Arendt

Novelou zákona o ochraně klimatu česká vláda zpřísnila cíle ochrany klimatu a potvrdila cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 26 %. K dosažení těchto cílů je v České republice nutné zlepšit energetickou účinnost a zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie a CO2 neutrálních řešení.  

Komplexní podpora multivalentních energetických center v obchodě a průmyslu

Komplexní multivalentní energetická centra podléhají v dnešní době mnoha specifikacím. Zásadní je nejen zajištění čisté a účinné energie, ale také vysoká provozní spolehlivost a dostupnost systému. Společnost Viessmann dodává s decentralizovanými topnými a energetickými systémy na bázi obnovitelných energií, které jsou šité na míru, správné systémové řešení pro každý požadavek.

Řešení pro komerční a průmyslové aplikace

Nízkoteplotní kotel Vitoplex 300

Poskytování správných řešení pro přísné požadavky a nároky na energetická centra pro obchod a průmysl zahrnuje optimální sladění komponentů a systémů. Kromě toho společnost Viessmann nabízí rozsáhlou škálu služeb – od plánování a projektové podpory až po servis po instalaci systému. Sortiment produktů zahrnuje různé zdroje energie a výkonové stupně, jakož i úpravy specifické pro daný projekt.

Podrobné informace naleznete v sekci "Efektivní energetické systémy pro průmysl a obchod".

Řešení pro hotelnictví a pohostinství

Pokoj 108 v hotelu Sonne ve Frankenbergu

Zásobování teplem a energií v hotelnictví a pohostinství klade na technologie velmi zvláštní nároky. Extrémní špičkové zatížení a vysoké nároky na teplo a energii v průběhu celého roku mají významný dopad na náklady na energii. Optimalizovaný energetický management je proto nezbytný. S komplexními řešeními Viessmann je zásobování teplem a energií plánováno a realizováno stejně komplexně.

Podrobné informace o nákladově efektivní realizaci projektů s firmou Viessmann naleznete na adrese Energetické systémy pro hotelnictví a pohostinství.

Databáze referenčních projektů – Viessmann jako partner projektu

Chcete-li získat první představu o různých projektech, které společnost Viessmann sledovala a podporovala, využijte nejlépe naši databázi referenčních projektů. Získáte z ní podrobné informace o plánování a realizaci projektů spolu s technickými detaily systémů. Mimo jiné můžete filtrovat podle oblasti použití a zdrojů energie systémů a získat tak prvotní nápady pro svůj vlastní projekt.

Užitečné odkazy