Vyžádat bezplatné poradenství

Nové oblasti podnikání pro energetické společnosti a poskytovatele energetických služeb

Podmínky, jimiž se řídí energetický průmysl, se v souvislosti s přechodem na novou energetiku zásadně mění: trh budoucnosti bude utvářet stále decentralizovanější zásobování energií. Spotřebitelé kladou větší nároky na pohodlné a účinné dodávky energie. Trhy s energetickými službami projdou dynamickými reformami, které budou vyžadovat nové obchodní modely. Pro dodavatele energie a poskytovatele energetických služeb to vytváří příležitosti k dalšímu rozvoji stávajících oblastí podnikání a k založení nových.

Pro zajištění hlavní činnosti v oblasti dodávek energie je stále více nutné nabízet energetické služby. Při uvádění výrobků a služeb v oblasti energetické účinnosti na trh má zvláštní význam spolupráce energetických společností s partnery na trhu, jako jsou výrobci spotřebičů a systémů, a se specializovaným obchodem. Mnoho energetických společností již na trhu služeb působí nebo se do něj v budoucnu více zapojí. Trh energetických služeb lze proto celkově zařadit mezi rostoucí trhy.

Viessmann – váš spolehlivý partner

Viessmann je spolehlivým partnerem, pokud jde o systémy a služby zaměřené na zákazníky v oblasti energetické účinnosti:

 • Decentralizované systémy elektrické energie a vytápění
 • Služby v oblasti vytápění
 • Elektromobilita
 • Energetická nezávislost
 • Městská energetická řešení
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Systémy energetického managementu

Využijte tyto výhody

 • Zabezpečení hlavní činnosti v oblasti dodávek energie
 • Rozvoj nových oblastí podnikání, které by kompenzovaly klesající příjmy z prodeje energie
 • Posílení loajality zákazníků a získávání nových zákazníků
 • Prezentace jako společnosti poskytující služby
 • Získání image a většího uznání veřejnosti díky viditelnému přispění k ochraně klimatu
 • Odlišení od konkurence prostřednictvím rozvoje odborných znalostí v oblasti energetiky a využití synergického potenciálu.
Užitečné odkazy