Vyžádat bezplatné poradenství

Nadměrná vlhkost v bytě

Vyžádejte si bezplatné poradenství

  

Ideální vlhkost vzduchu v interiéru by se měla pohybovat mezi 40–60 %, jinak může ohrozit vaše zdraví a spokojené bydlení. Když je vlhkost příliš vysoká, hrozí riziko vzniku plísní a nechtěného množení škodlivých roztočů a bakterií. Relativní vlhkost vzduchu je proto nutné udržovat ve správných hodnotách. Čtěte dále a zjistíte, jak zjišťovat míru vlhkosti vzduchu a jak ji v různých ročních obdobích udržovat ve správné hladině.

Zjednodušeně řečeno –  vlhkost je obsah vodních par ve vzduchu.  Rosný bod  pak  je teplota, při kterém už vzduch nedokáže vodu udržet a ta se začne srážet na povrchu v interiéru – například na studených oknech či v otevřené lednici.

  Typy vlhkostí v bytě

  Při styku teplého vzduchu s chladným povrchem nějakého tělesa, jehož teplota je nižší než teplota rosného bodu vzduchu, dochází ke kondenzaci vodních par (tvoří se kapky).

  Čím je teplota vzduchu nižší, tím méně vlhkosti (vodních par) dokáže vzduch přijmout, aniž by docházelo ke kondenzaci.

  Rozlišujeme dva typy vlhkosti:

  • Absolutní vlhkost  – Říká, kolik gramů vody je obsaženo v daném objemu vzduchu = kolik gramů vody je v (například) jednom metru krychlovém vzduchu.
  • Relativní vlhkost  – Říká, kolik procent vzduchu tvoří vodní pára. Tento procentuální poměr je dán poměrem nenasyceného a nasyceného vzduchu.

  Převážná většina vlhkoměrů v  bytech ukazuje relativní vlhkost vzduchu. Relativní vlhkost 100 % udává maximálně vlhký vzduch prosycený parami. Relativní vlhkost 0 % značí suchý vzduch zcela bez vlhkosti.

  Jak zjistit vlhkost a rosný bod?

  Vlhkost se měří vlhkoměry nebo jinými přístroji, které umožňují měření množství vodních par obsažených ve vzduchu.  Rosný bod lze zjistit pomocí diagramu (viz níže)  nebo měřicího přístroje určeného ke zjišťování rosného bodu.

  Graf h-x diagram pro určení teploty rosného bodu

  Graf ukazuje  možnost zjištění rosného bodu v místnosti, kde byla naměřena teplota 27 °C a relativní vlhkost 45 %. Do diagramu se vynese naměřená teplota a relativní vlhkost vzduchu – žlutý bod, který je dán jako průsečík teploty 27 °C a relativní vlhkosti 45 %.

  Z bodu se spustí svislá čára (červená) na křivku nasycení (oranžová), 100% vlhkost tvoří spodní hranici diagramu. Z průsečíku s křivkou nasycení (zelený bod) se odečte na svislé ose vlevo (žlutá čára) teplota rosného bodu, zde je to 14 °C.

  V současné době se pro zjištění rosného bodu používají speciální měřicí přístroje, které na displeji ukazují přímo velikost rosného bodu.  Teploměr s integrovaným vlhkoměrem  měří rosný bod. Po zapnutí přístroje je změřena teplota a vlhkost v místnosti.

  Zjištěný rosný bod nyní slouží jako referenční údaj zjištění nebezpečí kondenzace vlhkosti. Přístrojem lze např. zjistit, ve kterých místech je třeba zabránit vzniku vlhkých skvrn na stěnách.

  Jaká je optimální vlhkost v bytě?

  Optimální vlhkost vzduchu v bytě  by se měla pohybovat mezi 40 až 60 %.  Záleží však na ročním období.

  Doporučená optimální vlhkost v bytě je  v zimě 45 až 60 % a v létě pak od 40 do 55 %. Vždy by se mělo jednat o rozmezí  40 až 60 %.  Komplikace s vlhkostí nastávají od podzimu do jara, kdy je venku chladno a vlhko, které se dostává do bytu (domu).

  Pokud se v tomto období méně větrá, udržuje se v  bytě vlhkosti více. Nejvyšší doporučená hodnota relativní vlhkosti je 60 % při teplotě vzduchu 20 °C v klasických obývaných místnostech, předsíni, chodbě, kuchyni a dalších obytných místnostech.

  Při vlhkosti větší než 60 % je třeba ji snížit.  Velkou vlhkost lze snadno poznat  zarosenými okny nebo zrcadly.  

  Jak již bylo řečeno, vhodná vlhkost vzduchu v bytě nebo v domě je základem ke zdraví a ke spokojenému bydlení. Relativní vlhkost vzduchu je tedy nutné udržovat ve správných hodnotách.

  Vliv vlhkosti vzduchu na zdraví  

  V důsledku přílišné vlhkosti vzduchu hrozí riziko vzniku plísní, bakterií a množení roztočů, kteří mohou způsobit vážnější onemocnění. Zvlášť při vyšší teplotě vzduchu lidé těžko snáší velké dusno.

  Starším občanům to může působit problémy s  dýcháním nebo jiné zdravotní potíže. Při dlouhodobé vysoké vlhkosti vzduchu v bytě dochází  k plicním chorobám, onemocnění dýchacích cest  a k řadě dalších onemocnění. Plísně navíc uvolňují nebezpečné spory, které způsobují rýmu, kašel a přispívají ke vzniku alergií.


  Tabulka – ovlivnění člověka teplotou, při níž je vzduch nasycen vodními parami (rosným bodem)

  Rosný bod v °CVliv na člověka
  více než 24Těžko snesitelné dusno, problémy s dýcháním u citlivějších osob
  21-24Velmi nepohodlné vlhko a dusno
  18-21Nepohodlné pro citlivější osoby, ještě snesitelné pro ostatní
  16-18Pro většinu přijatelné, citlivější osoby cítí větší vlhkost
  13-16Dobře snesitelné
  10-13Příjemné až ideální
  méně než 10Suché pro citlivější osoby, přijatelné pro ostatní

  Proč v budově vzniká vlhkost?

  Zemní vlhkost

  Tato vlhkost "proudí" ze země skrze zdi (vzlíná). Především se vyskytuje v budovách, kde:

  • je špatně zhotovená hydroizolace
  • zatéká voda z venčí
  • jsou porušeny trubky s vodou (přívodní i odpadní)

  Náprava v těchto případech může být velmi náročná a nákladná, zato však mnohem důležitější. Vlhké zdi mohou totiž porušovat statiku budovy a hrozí tak nejen zdravotní problémy.

  Déšť

  Vlhkost může do budovy pronikat při dešti  přes porušenou střešní krytinu, nekvalitním oplechováním nebo nekvalitně provedeným utěsněním spár.

  Déšť zároveň plošně zvyšuje vzdušnou vlhkost a v případě nevhodného postupu při větrání se tato vlhkost může držet uvnitř (pokud například větráte těsně po dešti a následně zavřete okna a odejdete z domu).

  Vodní páry

  Vodní páry vznikající různou činností v bytě. Typicky kvůli:

  • vaření
  • žehlení
  • praní
  • sušení prádla
  • sprchování

  Z prinipu věci je taková vlhkost nestabilní a často se rychle mění v závislosti na aktuálně prováděných činnostech či na konkrétní místnosti.

  Přítomost lidí v bytě

  Sami lidé pokožkou a dýcháním odpařují značné množství vody.  Za hodinu lidské tělo může uvolnit pocením až 150 g vodní páry, v koupelně při sprchování vznikne až 2600 g, při vaření 1200 g, sušením prádla v bytě 200 g, žehlením prádla také 200 g.

  Dalšími zdroji zvýšené vlhkosti mohou být také akvária, terária apod.

  Kuchyně a koupelna = problémové místnosti

  Těmi jsou ve většině bytů  kuchyně a koupelna. Právě v obou z nich vzniká vlhkosti více než v  jiných místnostech.  Řešením je klasická ventilace, kterou se zajistí odvod vlhkého vzduchu. Z  kuchyně se vlhkost odsává pomocí ventilátoru umístěného v  digestoři.

  Koupelny jsou osazeny odbočkou ze vzduchotechnického potrubí. Vlhký vzduch se z  kuchyně i z  koupelny dostává potrubím mimo budovu.

  Čím je více vzduchu a vlhkosti v domě, tím musí být průměr vzduchotechnického potrubí větší. Pokud jsou v  rodinných domech „mokré provozovny“, je průměr potrubí poměrně velký.

  Těmito provozovnami mohou být např. rodinné pekárny, prádelny, penziony, restaurace apod.

  Jak na optimální vlhkost vzduchu v bytě?

  Pokud je vlhkost vzduchu velká, zmenšuje se dostatečným  větráním, kvalitním zateplením domu, dobře těsnícími okny a dveřmi  atd. V domě by se měl udělat průvan, aby se vyčistil vzduch a spolu s ním z  domu zmizela i samotná vlhkost.

  Kromě klasického větrání oknem je efektivní možností také tzv.  řízené větrání  za pomoci domácí vzduchotechniky.

  Tento systém zajišťuje kontrolovanou  výměnu spotřebovaného vzduchu v místnosti za čerstvý, filtrovaný venkovní vzduch,  a tím i příjemné vnitřní klima a ochranu stavební konstrukce.

  Obr.: Bytový větrací systém Vitovent – ventilační jednotky (decentrální) zajišťují v místnostech nepřetržitou výměnu spotřebovaného vzduchu za čerstvý vzduch a regulují vlhkost vzduchu.

  Pokud se v domě větrá, a přesto se nedaří vlhkost snížit, pak je možným řešením používání  odvlhčovače vzduchu, který vodu obsaženou ve vzduchu zachytí. Odvlhčovač je vhodný umístit do prostoru, kde vzniká nejvíce vlhkosti.

  Odvlhčovač je možné přemísťovat do jednotlivých místností podle potřeby. Jinou možností snižování vlhkosti jsou  pohlcovače vlhkosti. Jsou to plastové nádoby, do kterých se vkládají tablety. Tableta absorbuje vlhkost a promění ji na vodu, která se vylije. Tablety se po rozpuštění v  nádobě vyměňují.

  Dalšími možnostmi jsou  chemické prostředky, které se dají volně koupit. V  nabídce je mnoho výrobků proti vlhkosti a plísním. K nejznámějším přípravkům patří Savo, postřiky označované jako biocid a další chemické prostředky. Většina z nich účinně  odstraňuje plísně i kvasinky  a ošetřené místo nejen dezinfikuje, ale některé prostředky také vybělí.

  Rady, jak bojovat s vlhkostí v bytě po vyprání prádla

  1. Větrání místnosti. Pravidelné větrání nejen pomůže předcházet vzniku plísní, ale i vyprané prádlo bude schnout rychleji než ve vlhkém prostoru. Prádlo se nemá sušit v místnosti, kde není okno ani jiná možnost větrání.

  2. Ždímání prádla. Podle druhu prádla je třeba ždímací režim pračky nastavit na co nejvyšší otáčky. Ždímání je možné ještě jednou zopakovat. Právě ždímáním prádla lze odstranit velké množství vlhkosti v místnosti.

  3. Sušení prádla. Sušák na prádlo musí být umístěn tak, aby okolo něj volně proudil vzduch. Nemá být umístěn v blízkosti stěny nebo nábytku; vlhkost se na nich snáze uchytí. Je-li to možné, mělo by se prádlo sušit v  místnosti s  otevřeným nebo alespoň pootevřeným oknem, případně jiným způsobem.

  Pomoci mohou i rostliny pohlcující vlhkost

  Listy některých bytových rostlin velmi dobře absorbují vlhkost. K  těmto rostlinám patří  kapradiny, břečťany, tilandsie, lopatkovec, fitónie, dypsis  a další. Jiné pokojové rostliny fungují jako přírodní čističe vzduchu.

  Vybrané rostliny mají schopnost pohlcovat toxické látky, jako např. xylen, benzen, amoniak a formaldehyd. K  těmto rostlinám patří chryzantémy, aloe vera, ledviník, fíkus drobnolistý (benjamin), dracéna, zelenec, chamaedorea, potos a další. Rostliny, které pohlcují vlhkost, nesmí být zaměněny za jiné, protože ostatní rostliny vlhkost v  bytě spíše zvyšují.

  Užitečné odkazy