Vyžádat bezplatné poradenství
Vitobloc 200

Typ NG 530 verze SCR

Kogenerační jednotka pro provoz na zemní plyn

Elektrický výkon: 530 kW
Tepelný výkon: 327 + 34 kW
Nízké emise díky katalyzátoru SCR
Hladký chod motorů s oxidačním katalyzátorem

Váš místní obchodní partner Viessmann vám poskytne individuální poradenství.

Najděte si obchodního partnera
Elektrický výkon

530 kW

Tepelný výkon

327 + 34 kW

Nízké emise díky katalyzátoru SCR

Usnadňuje dodržování emisních limitů

Hladký chod motorů

S oxidačním katalyzátorem

Kompletně připravené k připojení

A testováno ve výrobním závodě

Zavedená technologie

Více než 5000 používaných jednotek Vitobloc 200

Atraktivní dotační programy

Zejména v Německu

Osvědčené systémy dálkového monitorování

A systémy pro automatizaci

Celková účinnost

65.7 %

Celková účinnost s volitelným výměníkem tepla spalin

S dalším 310 kW odděleným od výfukových plynů: 90,3 %.

Vitobloc 200 typ EM-530/660 verze SCR

Kogenerační jednotky Vitobloc 200 typu EM-530/660 verze SCR mají výkon 505 kW  el a 321 + 40 kWth. Kogenerační jednotky jsou ideální v případech, kdy je zapotřebí nepřetržitě dodávat teplo a výroba energie může běžet co nejdéle. Svými výkony jsou tyto jednotky Vitobloc 200 vhodné pro novostavby a modernizace v průmyslových a obchodních podnicích a v objektech místních úřadů.

Spolehlivé a úsporné

Vitobloc 200 splňuje přísné technické podmínky připojení (TAB) provozovatelů sítí v Německu. Standardní výbava zahrnuje startovací baterie a synchronní generátor, které umožňují provoz kogenerační jednotky i v režimu nahrazení sítě.

Delší intervaly údržby díky integrovanému přívodu mazacího oleje snižují provozní náklady a prostoje. Kompletně připravené k zapojení, továrně testované jednotky pro minimální nároky na instalaci a ověřené hodnoty výkonu.

Systém čištění spalin

Systém SCR (selektivní katalytická redukce) snižuje škodlivé emise ve výfukových plynech pomocí kapaliny AdBlue™. To umožňuje snížit emise NOx. Oxidační katalyzátor snižuje obsah CO a CnHm.

Aby se zabránilo předčasnému stárnutí katalyzátoru, měla by se jeho provozní teplota udržovat pod 530 °C.

Katalyzátor je instalován za motorem ve výfukovém potrubí, kde je snadno servisovatelný; lambda sonda pro režim kontroly lambda je namontována ve výfukovém systému kogenerační jednotky bezprostředně za výstupem z motoru.

Možnosti dotací

Na nákup vybraných zařízení Viessmann lze za určitých podmínek získat dotaci.  Podmínky pro získání finanční podpory a její výše se mohou lišit v závislosti na aktuálně vypsaném dotačním programu. Proto se před koupí vyplatí zjistit, zda máte nárok na nějakou formu dotace, která Vám může pomoci s financováním tohoto projektu.

Podrobnosti o produktu

Typ

EM-530/660 verze SCR

Elektrický výkon

530 kW

Tepelný výkon

321 + 40 kW

Průřez výrobku
Užitečné odkazy