Vyžádat bezplatné poradenství

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny – výroba energie při vytápění

Požádejte o bezplatnou konzultaci
Vytápěcí zařízení na palivové články Vitovalor PT2

Při výrobě elektřiny vzniká také teplo. V centrálních elektrárnách se ztrácí jako odpadní teplo – a obvykle se musí také chladit další energií. Naproti tomu při využití principu kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) využívají systémy odpadní teplo k vytápění a ohřevu teplé vody. Proto je jejich celková účinnost mnohem vyšší, než když se elektřina a teplo vyrábějí odděleně. Navíc při přenosu energie nedochází ke ztrátám. To je dáno tím, že elektřina se vyrábí tam, kde a kdy je skutečně potřeba. Na principu kogenerace nabízí Viessmann dvě různé, vysoce účinné technologie, které odpovídají různým potřebám:

  • Topný systém s palivovými články
  • Kogenerační jednotky

Decentralizovaná výroba energie nabývá na významu

V souvislosti s přechodem na novou energetiku a rostoucími cenami elektřiny je decentralizovaná výroba elektřiny stále důležitější. Větrné farmy a fotovoltaické systémy se staví ve velkém množství, aby nahradily jaderné elektrárny a konvenční velké elektrárny. Protože však výroba energie kolísá, a nelze ji tedy plánovat, jsou řízené systémy kombinované výroby elektřiny a tepla důležitým stavebním kamenem k dosažení úspěšného přechodu na novou energetiku. Při výpadcích kolísavé výroby elektřiny mohou systémy s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny významně přispět k pokrytí poptávky. Protože se tak děje lokálně a energie se vyrábí na místě, snižuje se tím také tlak na rozvodné sítě. Výroba vlastní elektřiny je nyní životaschopnou náhradou za odběr energie ze sítě.

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny: ekonomika a investice

Se systémem kogenerace ušetříte až 40 % energie, výrazně snížíte emise CO₂ a významně tak přispějete k ochraně klimatu. Další výhodou, která vyplývá z použití této inovativní technologie, je větší nezávislost na dodavatelích energie a jejich rostoucích cenách elektřiny. Pokud vyrobenou energii spotřebujete, bude vás stát jen asi třetinu běžné sazby za elektřinu. Přebytečná energie je navíc dodávána do sítě a odměňována.

Princip kombinované výroby tepla a elektřiny založený na funkci palivového článku

Systém vytápění palivovými články

Na rozdíl od předchozích plynových spotřebičů využívá palivový článek vstupní energii elektrochemicky, nikoliv pro spalovací procesy. Z vodíku obsaženého v zemním plynu se elektrolýzou vyrábí teplo i elektřina. Při kombinované výrobě tepla a elektřiny v topném systému se uvolňuje pouze voda. Je to lepší pro životní prostředí a chrání to omezené zdroje. Mikrokogenerační systémy Viessmann s palivovými články jsou vhodné i pro použití v rodinných domech a dvojdomcích.

Takto funguje ochrana životního prostředí

K výrobě tepla a energie stačí vodík a kyslík. Chemická reakce mezi těmito dvěma látkami tvoří základ toho, co se někdy označuje jako "studené spalování". Probíhá mezi dvěma elektrodami: vodík je dopravován k anodě, kde jej katalyzátor rozštěpí na kladné ionty a záporné elektrony. Elektrony putují přes elektrický vodič ke katodě, čímž vzniká elektrický proud. Současně se kladně nabité vodíkové ionty dostanou přes elektrolyt (iontoměničovou membránu) ke katodě, kde nakonec reagují s kyslíkem za vzniku vody. Uvolňuje se teplo. Celý proces je zcela bez škodlivin a je šetrný k životnímu prostředí.

Pro společnost Viessmann by bylo nepředstavitelné inovovat, aniž by se kladl důraz na spolehlivost a trvanlivost. U topného zařízení s palivovými články se Viessmann opět obrátil na osvědčenou techniku. Proto byl ve spolupráci se společností Panasonic vyvinut Vitovalor PT2 (dříve Vitovalor 300-P). Společnost Panasonic vyrobila v sériové výrobě pro japonský trh více než 34 000 spotřebičů.

Plynová kogenerační jednotka

Plynová kogenerační jednotka vyrábí současně teplo i elektřinu. V závislosti na výkonu je vhodná jak pro větší obytné budovy a obytné komplexy, tak pro komerční podniky a komunální projekty. Vzhledem k tomu, že výkon je navržen podle základního zatížení, tedy průměrné potřeby tepla v průběhu roku, je kogenerační jednotka v obytných budovách často kombinována s kotlem pro špičkové zatížení. Tím je zajištěn dostatek tepla i v zimě. Oba generátory tepla jsou připojeny k topnému systému, aby v tomto případě zajišťovaly ohřev vody nebo TV.

Plynová kogenerační jednotka (kogenerace)

Různé velikosti výstupů zajišťují vysokou úroveň ekonomické efektivity

Kompaktní jednotky Vitobloc 200 jsou navrženy jako decentralizované kogenerační jednotky s orientací na vytápění. Tyto relativně malé jednotky vyrábějí elektřinu na principu kombinované výroby tepla a elektřiny pro spotřebu v místě. Teplo, které při tom vzniká, se současně téměř beze ztrát využívá k vytápění. Veškerá nepotřebná energie se exportuje do veřejné sítě a energetická společnost za ni poskytuje odpovídající odměnu. Díky své velké flexibilitě v kombinaci s maximální účinností již kogenerační systémy dokonale doplňují kolísavou výrobu energie ze slunce a větru. Systémy jsou navíc k dispozici v různých verzích a velikostech výkonu. Lze je tedy optimálně přizpůsobit příslušným požadavkům a jsou zárukou dlouhodobé ekonomické efektivity.

Další informace a sortiment

Sortiment výrobků

Získejte větší nezávislost na externích dodavatelích energie a rostoucích cenách – s tímto inovativním způsobem výroby energie. Společnost Viessmann má více než 25 let zkušeností v oblasti účinných plynových kogeneračních systémů. Vedle standardních produktů vyrábí také kogenerační jednotky speciálně přizpůsobené individuálním potřebám zákazníků. V závislosti na typu je lze bez problémů provozovat na zemní plyn a/nebo kapalný plyn. Výkonové spektrum se pohybuje od 6 do 530 kWel nebo od 15 do 660 kWth.

Užitečné odkazy