Průmyslové kotle, zařízení na biomasu, kogenerační jednotky, tepelná čerpadla – průmyslová zařízení na výrobu páry, elektřiny, tepla a chlazení

Zásadními požadavky na zařízení k výrobě energie v průmyslu a komerční sféře jsou energeticky úsporná výroba energie s nízkými emisemi škodlivin a vysoká provozní bezpečnost a dostupnost.

Viessmann je technologickým průkopníkem v oblasti efektivních energetických systémů. Vzájemně sladěné komponenty a systémy jsou pro zákazníky vyvíjeny komplexně a jsou doplněny obsáhlou nabídkou služeb.
 

Ekonomická dodávka páry, elektrické energie, vytápění a chlazení

Efektivní energetické systémy a zařízení pro průmyslové aplikace významně příspívají ke snížení provozních nákladů a emisí, a tím vytváří konkurenční výhody. Viessmann nabízí komplexní systémová řešení ekonomické dodávky páry – 120 tun za hodinu, tepla – 120 MW, chlazení – 2 MW a elektřiny – 50 MW. K tomu mohou být využity všechny zdroje energie – fosilní paliva, biomasa a odpadní teplo, stejně jako teplo ze země nebo venkovního vzduchu nebo odpadní teplo z průmyslových procesů.

Viessmann vyvíjí a implementuje holistické energetické koncepce založených na vyhodnocení celého systému z perspektivy výroby energie, struktury dodávek a spotřeby. Analýza všech procesů je základem pro určení potenciálu a koordinaci všech komponent systému. Komplexní služby od plánování přes uvedení do provozu po servis nabídku ucelují.

 

Výroba páry do 120 t/h z obnovitelných a fosilních zdrojů energie a využití odpadního tepla

Parní kotle Viessmann mají díky svému vybavení předpoklady pro mnohostranné využití. Kotle jsou robustní a mají jen malé nároky na údržbu. Jsou součástí individuálních koncepcí kotelen se systémovými řešeními pro průmyslovou výrobu páry.

Průmyslové kotle Viessmann díky své konstrukci a vybavení nabízí nejlepší předpoklady pro splnění individuálních požadavků zákazníků v širokém spektru oblastí využití. Mnoho detailů konstrukčního provedení kotlů Vitomax a dlouholetá zkušenost s výrobou velkých a průmyslových kotlů zajišťují vysokou kvalitu a starají se o vysokou provozní bezpečnost a dlouhou životnost.

Parní kotle

●  Parní výkon každého kotle až 120 t/h
●  Provozní přetlak až 130 bar
●  Teploty horké páry až 540 °C
●  Systémy s velkými vodními komorovými kotli nebo s vodotrubnými kotli
●  Široké spektrum zdrojů energie
●  Kotle s využitím odpadního tepla pro využití procesního tepla a v kombinaci s plynovými turbínami a kogeneračními jednotkami
●  Modulární konstrukce

Systémové moduly

Viessmann dodává všechny komponenty vhodně přizpůsobené danému systému s parními kotli.

●  Kotle a přehřívače
●  Tepelné výměníky na spaliny
●  Zařízení pro tepelnou a chemickou úpravu napájecí vody
●  Topeniště včetně skladování a přívodu paliva
●  Řídicí a spínací zařízení
●  Čištění spalin
●  Zásobník páry
●  Pochozí plošiny

Výroba elektřiny pro vlastní potřebu a pro dodávku do veřejné sítě do 50 MW

Viessmann nabízí čtyři typy zařízení pro průmyslovou výrobu elektřiny se širokým rozsahem výkonů. Jsou koncipovány pro ekologický kogenerační provoz. Uživatel profituje z nižších nákladů na elektřinu a teplo.

Kogenerační jednotky

●  Rozsah výkonu až 530 kWel
●  CO2 neutrální provoz s bio zemním plynem
●  Sériově vybaveny pro záložní provoz v případě výpadku elektřiny (ostrovní sítě)
●   Jsou splněny náročné podmínky připojení provozovatelů elektrických sítí (AR-N 4105)

Elektrárny s parními turbínami

●  Rozsah výkonu až 30 MWel
●  Průmyslové parní turbíny k použití pro kontinuální parní procesy
●  Vhodné pro efektivní výrobu elektřiny

Elektrárny s plynovými a parními turbínami

●  Rozsah výkonu až 50 MWel
●  Vysoká elektrická účinnost přes 50 procent
●  Flexibilní provoz díky rychlé změně zátěže

ORC zařízení

●  Rozsah výkonu až 2 MWel
●  Výroba elektřiny v procesu na bázi termooleje
●  Použití v průmyslových procesech s odpadním teplem
●  Využití odpadního tepla z ORC procesu až 90 °C

Výroba tepla do 120 MW s biomasou, olejem, plynem a přírodním teplem

Viessmann nabízí se svými energetickými systémy pro průmysl a komerční sféru vhodné řešení. Uživatelé mají s horkovodními kotli, kogeneračními jednotkami a tepelnými čerpadly k dispozici systémy s vysokou účinností.

Průmyslové kotle Viessmann díky své konstrukci a vybavení nabízí nejlepší předpoklady pro splnění individuálních požadavků zákazníků v širokém spektru oblastí využití. Mnoho detailů konstrukčního provedení kotlů Vitomax a dlouholetá zkušenost s výrobou velkých a průmyslových kotlů zajišťují vysokou kvalitu a starají se o vysokou provozní bezpečnost a dlouhou životnost.

Zdroje tepla

●  Horkovodní kotel s provozním přetlakem maximálně 50 bar
– topení olejem a plynem do 120 MW
– topení biomasou do 50 MW
– Kotle s využitím odpadního tepla do 120 MW pro využití procesního tepla a v kombinaci s plynovými turbínami a kogeneračními jednotkami
●  Kogenerační jednotky do 660 kWth
●  Tepelná čerpadla do 2 MW na agregát (s možností kaskádování)

Systémové moduly

●  Kotle
●  Topeniště včetně skladování a přívodu paliva
●  Tepelné výměníky na spaliny
●  Mezikus na přívodu s bezpečnostní technologií
●  Řídicí a spínací zařízení
●  Zvýšení teploty vratné větve
●  Pochozí lávky

Rychlé uvedení do provozu díky předmontovaným kontejnerovým řešením

Čas jsou peníze – to platí zejména pro průmyslové a komerční provozy, kde musí být nové topné centrály připravené k provozu v co nejkratší době, aby mohly včas dodávat teplo pro výrobu. Pro montáž a zprovoznění šetřící čas nabízí Viessmann předmontovaná kontejnerová řešení, která jsou kompaktní a snadno se převážejí.

Ekonomické chlazení s tepelnými čerpadly do 2 MW

Velká tepelná čerpadla dle specifických požadavků zákazníků jsou dostupná pro průmysl, velké obytné a kancelářské budovy a hotely. Pro průmyslové, resp. komerční využití je vedle funkce vytápění požadována chladicí funkce tepelného čerpadla – například pro chlazení skladů potravin a pro klimatizaci výrobních prostor. Speciální výhodou tohoto energetického systému je tak možnost zároveň topit i chladit.

Velká a speciální tepelná čerpadla

●  Individuálně koncipovaná tepelná čerpadla s výkony do 2 MW na agregát (s možností
kaskádování)
●  Instalace i za obtížných prostorových podmínek
●  Realizace bivalentních topných systémů v kombinaci s Cl nebo plynovými kondenzačními kotli k pokrytí zátěže ve špičkách

Systémové moduly

●  Tepelné výměníky
●  Kolektory


Hledám produkt k vytvoření , s provozem na .