Ekonomická dodávka páry, elektrické energie, vytápění a chlazení

Efektivní energetické systémy a zařízení pro průmyslové aplikace významně příspívají ke snížení provozních nákladů a emisí, a tím vytváří konkurenční výhody. Viessmann nabízí komplexní systémová řešení ekonomické dodávky páry – 120 tun za hodinu, tepla – 120 MW, chlazení – 2 MW a elektřiny – 50 MW. K tomu mohou být využity všechny zdroje energie – fosilní paliva, biomasa a odpadní teplo, stejně jako teplo ze země nebo venkovního vzduchu nebo odpadní teplo z průmyslových procesů.

Viessmann vyvíjí a implementuje holistické energetické koncepce založených na vyhodnocení celého systému z perspektivy výroby energie, struktury dodávek a spotřeby. Analýza všech procesů je základem pro určení potenciálu a koordinaci všech komponent systému. Komplexní služby od plánování přes uvedení do provozu po servis nabídku ucelují.

 

Hledám produkt k vytvoření , s provozem na .