Účinné energetické systémy pro komerční aplikace

Kompletní program Viessmann pro průmyslové aplikace zahrnuje efektivní energetické systémy dodávky tepla, páry, chlazení a elektřiny. Dají se využít všechny zdroje energie – plyn, olej, biomasa a sluneční energie, stejně jako zemní teplo, venkovní vzduch nebo odpadní teplo vzniklé při výrobních procesech.

Komponenty řídící techniky jakož i dálkové monitorování a ovládání jsou také součástí balíčku stejně jako komplexní služby od plánování po uvedení do provozu. Portfólio zahrnuje i vývoj a implementaci holistických energetických koncepcí pro odvětví výrobního průmyslu, a pro poskytovatele služeb, například stravování.

> Individuální řešení s efektivními systémy pro průmyslovou, komunální a obchodní sféru (PDF)

 

Efektivní energetické systémy a zařízení pro průmyslové použití významně přispívají ke snižování provozních nákladů a emisí škodlivin a vytváří tak konkurenční výhody.

Hledám produkt k vytvoření , s provozem na .