Komplexní nabídka nadstandardních služeb s prodlouženou zárukou 5 nebo 10 let pro kondenzační kotle a tepelná čerpadla do 35 kW

Společnost Viessmann vám spolu se svými partnery, servisními a montážními firmami, nabízí nadstandardní servisní služby, které zajišťují maximální dostupnost a spolehlivost vašeho topného systému.

Už během vývoje dbají naši konstruktéři na zajištění dlouhé životnosti a maximální spolehlivosti našich zdrojů tepla i dalších komponentů topného systému. Stejné je to i při vlastní výrobě, přičemž naší trvalou snahou je dosahování maximální kvality. Následná montáž odbornou montážní firmou a uvedení do provozu zaškoleným servisním technikem dále zvyšují předpoklady vaší spokojenosti.

Pokud už je topný systém v provozu a plně funkční, záleží především na vás samotných, abyste se postarali o jeho pravidelnou údržbu a tím i o jeho dlouhodobý a spolehlivý provoz. Abychom vám to usnadnili ještě více, připravili jsme pro vás balíčky nadstandardních servisních služeb. Krom toho vás za vaši péči i odměníme. Spolu s výjimečnými službami získáte mimořádný benefit v podobě prodloužené záruky 5, nebo 10 let v případě, že se pro tyto výjimečné služby rozhodnete.

 

Informace pro stávající zákazníky s již už platnou servisní smlouvou k prodloužené záruce

Aktuálně již využíváte některý z produktů “balíček služeb 5leté záruky” nebo “5 let bez starosti”? Měli byste zájem prodloužit svou smlouvu z 5ti na celkových 10 let*? 

Celé je to velmi snadné: Pokud s nami již máte uzavřenou smlouvu na prodlouženou 5letou záruku, stačí si stáhnout na této stránce nové vyhotovení smlouvy Servis Plus, řádně ji vyplnit, zvolit balíček PREMIUM** a zaslat ve dvou vyhotoveních na adresu Viessmann, spol. s r.o..

Varianta přechodu je možná pro zákazníky, kteří od nás obdrželi nabídku přechodu a mají své zařízení uvedené do provozu od roku 2018 a zařízení je stále v záruce. Tato nabídka platí jen do 15. prosince 2022 a vztahuje se jak na fyzické osoby, tak i na právnické osoby. Smlouvy obdržené po tomto datu nebudu akceptovány.

Cena balíčku dle aktuálního ceníku na našich webových stránkách.

 

*) 10 let se rozumí celková doba od data uvedení zařízení do provozu.
**) Při přechodu ze staré smlouvy “balíček služeb 5leté záruky” anebo “5 let bez starostí” na novou smlouvu Servis Plus je možnost výběru pouze balíčku typ PREMIUM.


Služby zahrnuté v ceně a příplatkové služby

Služby zahrnuté v ceně

Služby zahrnuté v ceně


BASIC

 • Garance dodání náhradních dílů a jejich výměna v ceně služby
 • Hotline
 • Prodloužená záruka 5 let

COMFORT

 • Garance dodání náhradních dílů a jejich výměna v ceně služby
 • Hotline
 • Organizace roční údržby
 • Pravidelná roční údržba
 • Prodloužená záruka 5 let

PREMIUM

 • Garance dodání náhradních dílů a jejich výměna v ceně služby
 • VIP Hotline
 • Prodloužená záruka 10 let
 • Organizace roční údržby
 • Pravidelná roční údržba
 • Výměna spotřebních náhradních dílů
 • Dálkový dozor (potřebná konektivita)

 

 


Příplatkové služby (zajišťuje uživatel zařízení)


BASIC

 • Organizace roční údržby
 • Pravidelná roční údržba
 • Výměna spotřebních náhradních dílů
 • Dálkový dozor (potřebná konektivita)

COMFORT

 • Výměna spotřebních náhradních dílů
 • Dálkový dozor (potřebná konektivita)

PREMIUM

Příplatkové služby


Předpoklady prodloužené záruky

 • Podepsaná servisní smlouva s Viessmann, spol. s r.o.
 • Montáž kvalifikovaným montážním partnerem Viessmann
 • Projekt a montáž ve smyslu platných norem a předpisů a montážních a projekčních pokynů Viessmann
 • Dodržení kvality vlastností spalovacího vzduchu, plynu, topné vody a provozních požadavků pro jednotlivé zdroje tepla
 • Uvedení do provozu autorizovaným servisním partnerem Viessmann
 • Instalace na území České republiky
 • Vyňaté ze záruky jsou spotřební náhradní díly (mimo servisní balíček Premium), poruchy a škody způsobené nedodržením montážních, projekčních a servisních návodů a vlivy vyšších sil (např. mráz nebo přírodní katastrofy)

 

Předpoklady prodloužené záruky


Rozsah pravidelné roční údržby

vitodens-200-w-b2hf-xl.jpg

Plynový kondenzační kotel

+ Vizuální kontrola zdroje tepla + Funkční zkouška zdroje tepla + Kontrola těsnosti upevnění elektrických přípojek na zařízení + Vyčtení chybových hlášení, je-li technicky realizovatelné + Vizuální kontrola vodních rozvodů + Kontrola těsnosti plynových rozvodů + Vyčištění vedení kondenzátu a sifonu + Demontáž a vyčištění hořáku + Vyčištění výměníku tepla + Demontáž a kontrola zapalovací elektrody, v případě potřeby výměna + Demontáž a kontrola ionizační elektrody, v případě potřeby výměna + Kontrola těsnění hořáku, v případě potřeby výměna + Kontrola integrované membránové expanzní nádoby, v případě potřeby její dotlakování + V případě potřeby dotlakování topného systému + Kontrola tlaku plynu + Kontrola jmenovitých výkonů, v případě potřeby nastavení + Kontrola bezpečnostního termostatu a teplotního regulátoru + Měření spalin + Kontrola nastavení hořáku + Bezpečnostní kontrola zdroje tepla + Kontrola systému odvodu spalin + Servisní protokol

Waermepumpen-Split-Vitocal-222-S-XL.jpg

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

+ Vizuální kontrola zdroje tepla + Funkční zkouška zdroje tepla + Kontrola těsnosti upevnění elektrických přípojek na zařízení + Vyčtení chybových hlášení, je-li technicky realizovatelné + Zjištění a zdokumentování doby chodu kompresoru a elektrického průtokového ohřívače (pokud je instalován) + Měření proudů jednotlivých fází kompresoru + Vizuální kontrola vodních rozvodů + Kontrola lamel výparníku na znečištění a poškození, v případě potřeby vyčištění + Kontrola vzduchových kanálů, v případě potřeby vyčištění + Kontrola vany kondenzátu a sifonu, v případě potřeby vyčištění + Kontrola teplotního spádu na straně vytápění + Kontrola těsnosti chladicího okruhu, ve smyslu předpisů o chladivech a zapsání do deníku zařízení + Kontrola funkčnosti průtokového zařízení + Kontrola chodu ventilátoru vnější jednotky + Kontrola tlaku topného systému, v případě potřeby dotlakování + Servisní protokol

vitocal-333-g.jpg

Tepelné čerpadlo země/voda (voda/voda)

+ Vizuální kontrola zdroje tepla + Funkční zkouška zdroje tepla + Kontrola těsnosti upevnění elektrických přípojek na zařízení + Vyčtení chybových hlášení, je-li technicky realizovatelné + Zjištění a zdokumentování doby chodu kompresoru a elektrického průtokového ohřívače (pokud je instalován) + Měření proudů jednotlivých fází kompresoru + Vizuální kontrola vodních rozvodů + Kontrola teplotního spádu na primární straně + Kontrola teplotního spádu na straně vytápění + Kontrola těsnosti chladicího okruhu, ve smyslu předpisů o chladivech a zapsání do deníku zařízení + Měření bodu mrznutí teplonosného média, zdokumentování + Kontrola funkčnosti průtokového ohřívače + Kontrola tlaku topného systému, v případě potřeby dotlakování + Servisní protokolCelý proces v detailu

Společnost Viessmann nabízí možnost prodloužené záruky na kotle a tepelná čerpadla do 35 kW až na 10 let. Zákazník obdrží při dodávce svého nového zařízení obálku záručního listu, ve které se nachází servisní smlouva Servis Plus k prodloužené záruce. Podepsanou a vyplněnou servisní smlouvu na 5 nebo 10letou záruku, dle výběru zákazníka, je třeba odeslat do 3 měsíců od uvedení zařízení do provozu. Možnost využití prodloužené záruky platí maximálně 6 měsíců od koupě zařízení.

200329_ServisPlus_1.jpg

K montáži a uvedení zařízení do provozu si zvolte autorizované partnery společnosti Viessmann. Jejich seznam naleznete v sekci Partner ve vaší blízkosti.

200329_ServisPlus_2.jpg

Pečlivě si prostudujte informace k jednotlivým servisním balíčkům. V případě dotazů se obraťte na svého technika, který vám zařízení uvádí do provozu. Rád vám poradí.

200329_ServisPlus_3.jpg

Servisní smlouvu a veškeré informace k ní naleznete v obálce, kterou vám předá servisní technik při uvedení do provozu. Smlouvu si pečlivě přečtěte, vyplňte společně s technikem, podepište a zašlete na naši adresu.

200329_ServisPlus_4.jpg

Vámi zaslanou smlouvu zpracujeme a jedno vyhotovení vám zašleme zpět. V připadě servisního balíčku BASIC obdržíte ihned i fakturu. Po celou dobu platnosti servisní smlouvy jsme vám my i naši partneři k dispozici.


Prémiové servisní služby s dálkovou správou

Technické předpoklady topných zařízení

Technické předpoklady topných zařízení

Komplexnost topných zařízení Viessmann spočívá i v jejich konektivitě. Všechna zařízení umí být ovládána a spravována na dálku. Jejich správu je možné si zastřešovat samostatně z pohodlí domova nebo ji můžete svěřit do rukou odborníkům – servisní službě společnosti Viessmann.

Komplexní servisní dispečink 

Svěřte své zařazení odborníkům Viessmann

Díky rozsáhlému monitorování a přesné analýze údajů je možné učinit přesné prohlášení o stavu příslušných systémů. To umožňuje odborníkům rychle diagnostikovat a reagovat v případě chybového hlášení. V mnoha případech je řešení problémů možné bez selhání systému. Lze provést i on-line: parametrizace, přeprogramování, provoz a optimalizace systému.

Odborník společnosti Viessmann na vaší straně

Pokud potřebujete podporu, odborník společnosti Viessmann bude snadno a rychle k dispozici. Paralelní přístup k údajům zařízení umožňuje efektivní výměnu a rychlé řešení problémů.

 

Svěřte své zařízení odborníkům

Servisní balíčky služeb

Komplexnost servisních služeb v podobě tří úrovní servisních balíčků Viessmann:

 

BASIC

COMFORT

PREMIUM

 


Vaše Plus s prémiovými servisními službami Viessmann

 • Úspora energie díky vyšší účinnosti
 • Vylepšená provozní bezpečnost
 • Vizualizace dat zařízení odkudkoliv přes internet
 • Diagnóza a řešení problémů: možné bez návštěvy servisního technika
 • Dálkové programování / parametrizace 
 • Optimalizace zařízení


Komplexní servisní služby pro větší bezpečnost

S komplexní nabídkou nadstandardních služeb s prodlouženou zárukou 5 a 10 let rozšiřuje společnost Viessmann svou nabídku služeb pro své zákazníky.

Jako partner máte možnost nabídnout svým zákazníkům ještě komplexnější, rychlejší a hospodárnější služby. Spolu s  bezpečností vždy nabízet nejkvalitnější služby. Získejte tuto konkurenční výhodu.

Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: zakazky@viessmann.cz

 


10letá záruka u výměníků tepla Inox-Radial – podmínky

Inox-Radial

10 let bez starostí

U všech výměníků tepla Inox-Radial v kondenzačních kotlích do 150 kW dodaných po 26. srpnu 2013 platí možnost 10leté záruky na netěsnost způsobenou korozí.

 
Předpoklady: 

 • Platí pouze s uzavřenou platnou servisní smlouvou. 
 • Topný systém musí splňovat podmínky ve smyslu projekčních podkladů firmy Viessmann.