5letá záruka na kondenzační kotle a tepelná čerpadla do 35 kW ve spojení s komplexními službami Viessmann, 10letá záruka na výměník tepla pro nástěnné kondenzační kotle do 150 kW, topná tělesa a podlahové vytápění

 

Prodloužená záruka ve spojení s komplexními službami Viessmann

 

Prodejem moderní a efektivní topné techniky značky Viessmann pro nás péče o obchodní partnery a jejich zákazníky nekončí.

S cílem reagovat na požadavky trhu, neustále zvyšovat kvalitu a dostupnost našich služeb, jsme na český trh s platností od 1. března 2012 uvedli mimořádnou nabídku služeb "vše v jednom" – rozšířenou komplexní 5letou záruku na kondenzační kotle Vitodens, Vitocrossal a tepelná čerpadla Vitocal do 35 kW, 10letou záruku na výměník tepla pro nástěnné kondenzační kotle do 150 kW a 10letou záruku na topná tělesa a podlahové vytápění.
 

prodlouzena_zaruka.jpg

Prodloužená 5letá záruka s komplexními službami Viessmann

Výhody na první pohled:

 • komplexní 5letá záruka,
 • vyúčtování jedním fixním ročním paušálem,
 • připomenutí a dohodnutí termínu ročního servisu,
 • organizace a provedení ročního servisu,
 • telefonická kontrola spokojenosti s provedením ročního servisu,
 • bezplatné odstraňování záručních závad,
 • hotline s havarijní službou pro havárie (studené zařízení) v hlavní topné sezóně.

Jak postupovat v případě Vašeho zájmu o prodloužení záruky na 5 let a získat tak balíček služeb obsahující: pravidelné servisní prohlídky, vyčištění zakoupeného zařízení, práce servisního technika, kilometrovné, spotřební materiál, ale také kontaktování a připomenutí nutnosti realizace pravidelné prohlídky, tj. servisu během celé doby trvání prodloužené záruky ze strany Vašeho obchodního partnera?

 

Celé je to velmi jednoduché:

 1. Do 3 měsíců od zakoupení zařízení se můžete rozhodnout a podepsat servisní smlouvu, přiloženou v záručním listě, ve které je potřeba vyplnit:
  a) Vaše iniciály a kontaktní údaje,
  b) kontaktní údaje servisního technika realizujícího uvedení do provozu,
  c) výrobní číslo zařízení a umístění zařízení,
  d) uvedení místa a datum podpisu servisní smlouvy (na obou stejnopisech),
  e) podpis servisní smlouvy (na obou stejnopisech).
 2. Kompletní složku se servisní smlouvou, tj. originál i kopii, vložíte po vyplnění do přiložené obálky a zašlete poštou na adresu společnosti Viessmann, spol. s r.o., a to Plzeňská 189, 252 19  Chrášťany.
 3. Po obdržení Vaší servisní smlouvy ji zapracujeme v našem systému a potvrzený originál Vám pošleme zpět. Zároveň dodržujte pokyny uvedené v záručním listě Vašeho obchodního partnera za účelem splnění všech podmínek prodloužení záruky.
 4. Následně Vám bude podle data zakoupení vašeho zařízení zaslána faktura s paušálem uvedeným v servisní smlouvě za služby poskytované na základě servisní smlouvy a to:
  – u zařízení uvedeném do provozu od 1. ledna do 30. června bude paušál splatný k 31. lednu aktuálního roku, nejpozději však k 31. lednu následujícímu po uvedení zařízení do provozu,
  – u zařízení uvedeném do provozu od 1. července do 31. prosince bude paušál splatný k 30. dubnu aktuálního roku.
Prodloužená záruka

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte:
– pondělí až čtvrtek od 08:00 do 17:00 hod.
– v pátek od 08:00 do 14:30 hod.

257 090 930

10letá záruka na výměníky Inox-Radial

Od 26. srpna 2013 přinášíme „komponentní“ záruku 10 let na výměníky tepla Inox-Radial pro nástěnné kondenzační kotle do 150 kW.

Veškeré kondenzační kotle firmy Viessmann jsou v dnešní době vybavovány tepelnými výměníky z ušlechtilé oceli. Tato technika zajišťuje vysoký stupeň účinnosti 98 procent a vyniká dlouhou životností a bezpečným a efektivním provozem. Proto poskytuje firma Viessmann na tepelné výměníky z ušlechtilé oceli záruku 10 let na netěsnost způsobenou korozí.

Předpoklady:

 • Platí pouze s uzavřenou platnou servisní smlouvou.
 • Topný systém musí splňovat podmínky ve smyslu projekčních podkladů firmy Viessmann.
prodlouzena_zarukaB.jpg
prodlouzena_zarukaC.jpg

10letá záruka na topná tělesa Viessmann

Pro všechna topná tělesa dodaná po 26. srpnu 2013 platí 10letá záruka.

Předpoklady:

 • Možnosti a hranice použití topných těles ve smyslu normy DIN 55 900.

10letá záruka na podlahové vytápění Viessmann

Pro systém podlahového vytápění dodaného po 26. srpnu 2013 platí 10letá záruka.

Předpoklady:

 • Platí při využití všech komponentů Viessmann, neplatí pro mechanické a elektrické komponenty.
 • Použití v souladu s platnými normami – ČSN EN 1264, ČSN EN ISO 15875, ČSN EN ISO 22391, ČSN EN ISO 21003.
prodlouzena_zarukaD.jpg