Vítejte u společnosti Viessmann

Se značným množstvím produktových vývojů a řešení problémů se firma Viessmann stala technologickým inovátorem a hnací silou topenářské branže. Naše vývoje se považují za milníky topné techniky.

Jako přední podnik topenářské techniky, který se hlásí k udržitelnosti, nabízíme našim zákazníkům inovativní produkty, které přesvědčí špičkovou kvalitou, energetickou efektivitou a slučitelností s životním prostředím stejně jako dlouhou životností. Již po desetiletí vyrábíme tepelná čerpadla a solární systémy stejně jako mimořádně nízkoemisní vytápěcí systémy na olej, plyn a udržitelné suroviny. S dosaženými cíli se však nespokojíme. Chceme tvořit nové a stanovovat kritéria i do budoucna. To je cíl našeho výzkumu a vývoje.

Jako rodinný podnik sledujeme dlouhodobě orientovanou a jasně definovanou podnikovou strategii. Hlásíme se k sociální a společenské zodpovědnosti. Naše zaměstnankyně a zaměstnanci myslí a jednají s ohledem na zákazníka a otevřeně vůči světu. Důvěra, spolehlivost a flexibilita vyznačují spolupráci. Proto podporuje jejich individuální silné stránky, cíle a talenty.

Chopte se příležitosti, kterou Vám Viessmann nabízí. Těšíme se na Vás.