Fotovotaický panel Vitovolt 300


Profitujte z těchto výhod

 • Plusová výkonová tolerance výkonu na každý modul až 5 Wp
 • Bezpečná investice díky rozšířené záruce na produkty na 10 let a záruce až 25 let na výkon do minimálně 80 % jmenovitého výkonu ze strany společnosti Viessmann 
 • Vysoké stupně účinnosti modulu až 17,5 %
 • Antireflexní sklo pro vysoké výtěžky
 • Eloxovaný rám odolnější proti zkrutu
 • Přísný výběr komponentů pro harmonický a kvalitní vzhled
 • Vysoká bezpečnost provozu díky třem bypasovým diodovým můstkům
 • Přezkoušená kvalita Viessmann: každý fotovoltaický modul je podroben optickému a elektrickému testu kvality
 • Recyklace všech modulů Vitovolt 300 trvalým a efektivním způsobem pomocí standardizovaného procesu
 • Rychlá instalace díky systému zásuvného zapojení pro elektrické připojení
 • Optimalizované využití vlastní vyrobené elektrické energie, skladování elektřiny a dodávky solární energie do veřejné sítě

Fotovoltaické moduly s vysokou výtěžností, nekompromisní kvalita a zaručená bezpečnost

Produktový program Vitovolt 300 zahrnuje monokrystalické fotovoltaické moduly v černém designu s výkonem až 285 Wp a polykrystalické fotovoltaické moduly s 60 články a výkonem až 270 Wp.

Fotovoltaické moduly Vitovolt 300 přesvědčí vysokými hodnotami výkonu a nekompromisní kvalitou i rozsáhlými zárukami na produkty a výkony ze strany firmy Viessmann. Navíc mají všechny moduly při expedici výlučně plusovou toleranci výkonu. To znamená,že mají výkonovou výhodu až 5 Wp. Fotovoltaické moduly jsou vhodné k umístění na rodinných a bytových domech i na střechách obchodních a průmyslových objektů.

Atraktivní design

Moduly Vitovolt 300 se liší svým designem a rozměry. Některé moduly mají černě eloxovaný rám, velmi tmavé monokrystalické články a černou tedlarovou fólii. Výsledkem je neobvyklý design a maimální výkonové hodnoty. Zejména
v kombinaci s montáží do střechy tak vzniká vynikající solární architektura.

Sladěný montážní systém

Montážní systémy jsou základem pro dokonale sladěný vzhled – ať už se jedná o střechy na soukromých domech, obchodních nebo průmyslových objektech. Všechny varianty instalace se vyznačují rychlou a bezpečnou montáží a statickou stabilitou.

Systémy ukládání elektrické energie Vitocharge jsou téměř nezávislé na veřejné distribuční síti

Kogenerační jednotky a fotovoltaické systémy mohou generovat tolik elektřiny pro rodinný dům, kolik spotřebuje čtyřčlenná rodina během jednoho roku. Systémy ukládání elektrické energie Vitocharge doplňují tento energetický systém. Umožní napájení elektrickým proudem právě tehdy, kdy je to zapotřebí.

Tím se stávají efektivní decentralizovaná dodávka elektrické energie pro vysokou vlastní spotřebu a soběstačnost realitou. Jako jediný výrobce může společnost Viessmann dodávat vše z jedné ruky, aby bylo možno efektivně a hospodárně využívat vlastní vyrobenou elektřinu. Uživatel je nezávislý na veřejné distribuční síti.

Monokrystalické fotovoltaické moduly

Monokrystalické fotovoltaické moduly v černém designu, výkon až 300 Wp

Technický list | Technická data


Elektřina ze slunce. 8,5 m² fotovoltaické plochy postačuje k pokrytí průměrné spotřeby elektřiny občana České republiky.

Výkupní ceny a vlastní spotřeba

V minulých letech byly dodávky solární energie do veřejné sítě obvykle finančně atraktivnější. Snižující se výkupní ceny na jedné straně a zvyšující se náklady na nákup elektřiny na straně druhé způsobily, že se možnost vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie stává stále zajímavější. Náklady na 1 kWh elektřiny jsou obvykle znatelně vyšší než výkupní ceny za 1 kWh vlastní vyrobené energie ze solárních systémů.

Proto je vyrobená fotovoltaická energie nejprve využívána pro vlastní spotřebu nebo je ukládána do baterií a do distribuční soustavy se odvádí pouze přebytečná energie. Regulace se řídí zákonem o podpoře obnovitelných zdrojů, podle něhož musí veřejný dodavatel energie nespotřebovanou elektřinu ze soukromé výroby odebírat a integrovat do své sítě.

Díky těmto výhodám přibývá zájem mnoha investorů o tento druh výroby proudu:

●  Viditelně přispíváte k ochraně životního prostředí. Fotovoltaické zařízení redukuje zatížení škodlivými látkami a šetří fosilní zdroje.
●  Zvýšíte atraktivitu Vaší nemovitosti, a tím stoupne i její hodnota. Fotovoltaická zařízení Viessmann jsou určena pro provoz na několik desetiletí. Díky jednoduchému principu fungování pracují absolutně spolehlivě a jsou prakticky bezúdržbové.
●  Solární energie je již dnes vyráběna mnohem levněji než jsou náklady na nákup elektrické energie pro domácnost.

Fotovoltaika - efektivní příkon ze solární energie

Fotovoltaika – efektivní příkon ze solární energie

Protože vlastní vyrobená solární energie je nákladově levnější než odběr elektřiny ze sítě, nabízí vlastní spotřeba finanční výhody. Optimální koncept zařízení ve spojení s dokonale sladěnými komponenty zajišťuje tento vysoký příkon.

[1] Fotovoltaické zařízení
[2] Fotovoltaický měnič
[3] Fotovoltaický měřič
[4] Spotřebič
[5] Měřič tepelného čerpadla
[6] Tepelné čerpadlo s regulací Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Měřič odebrané a napájené elektřiny
[8] Veřejná rozvodná síť

K informacím o produktech

Přehled

výkon
až 275 Wp
Stupeň účinnosti modulu
až 16,8 %
Oblast použití
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Obytné budovy, podnikání, průmysl, obce | novostavba a modernizace
Další charakteristiky
Vysoká mechanická odolnost pro vysoké zatížení sněhem, větrem díky korozivzdornému hliníkovému rámu. Jistota investice díky rozšířené produktové záruce na 10 let a až 25 let záruka na výkon minimálně 80 % jmenovitého výkonu firmy Viessmann.
Struktura křemíkového solárního článku

Fotovoltaická nabíjecí stanice v sídle společnosti v Allendorfu

Fotovoltaická nabíjecí stanice v sídle společnosti v Allendorfu

Zákazníci, dodavatelé a hosté firmy Viessmann mají možnost si nyní před infocentrem výrobních závodů v Allendorfu dobít své elektromobily pro další cestu, je jim k dispozici 6 dobíjecích stanic. Proud je 100% vyroben z fotovoltaických panelů Viessmann na střeše stanice.  

Je zde nabíjeno i oranžové BMW i3, které doplňuje vozový park firmy a je využíváno pro cesty v rámci závodu.