Bezplatné využití sluneční energie pro výrobu elekřiny pomocí fotovoltaického zařízení

S neustálým rozšiřováním regenerativních energetických systémů stoupá i.připravenost spotřebitelů a koncových uživatelů k výrobě vlastní elektřiny. Výkonné fotovoltaické zařízení dnes poskytuje možnost bezplatně a výnosně využít sluneční energii. Instalací fotovoltaických modulů prokazuje provozovatel své zodpovědné chování k životnímu prostředí a aktivně přispívá k ochraně ovzduší zamezením emisí CO2.

Při trvale se zvyšujících nákladech na energii přispívá fotovoltaické zařízení k úspoře peněz a dodatečně snižuje závislost na dodavatelích energie. Elektřina vyrobená vlastním zařízením se dá využít pro vlastní potřebu nebo napájet do veřejné sítě. Díky zákonem upravené úhrady nebo úspoře vlastní spotřeby se investice vrátí už po několika letech. V každém případě instalace
takového zařízení zhodnocuje nemovitost.

Fotovoltaická technika firmy Viessmann poskytuje vzájemně dokonale sladěné komponenty skládající se z fotovoltaických modulů, střídačů a montážních systémů i systémů zásobníků elektrické energie a tepelných čerpadel ke zvýšení využití elektřiny vlastní výroby.

Vysoké požadavky na kvalitu fotovoltaických modulů zajišťují hospodárnost a dlouhou životnost. Obsáhlé služby od plánování a navrhování přes dodávku až po servis ze strany kompetentních odborných partnerů Viessmann nabídku fotovoltaiky uzavírají.

Fotovoltaické zařízení a tepelné čerpadlo

Pro fotovoltaická zařízení se momentálně nabízí dvě možnosti pro zhodnocení vyrobené solární elektřiny. Elektřinu lze buď úplně využít pro vlastní potřebu nebo příp. přebytky napájet do sítě. Nejúčinnějším zhodnocením elektrické energie je tepelné čerpadlo. Z jedné kilowatthodiny elektřiny se získají při využití bezplatného okolního tepla až čtyři kilowatthodiny tepla.

Pokud se tedy pomocí tepelného čerpadla pokryje potřeba energie na vytápění místnosti a ohřev pitné vody, dá se nejen výrazně zvednout míra vlastní spotřeby zařízení na solární elektřinu, ale levnější solární elektřina také umožňuje levné zásobování teplem. Kdo by chtěl kombinovat fotovoltaické zařízení s tepelným čerpadlem, měl by se cíleně rozhodnout pro tepelné čerpadlo, které optimalizuje vlastní spotřebu a může svůj provoz přizpůsobit výrobě fotovoltaického zařízení. Firma Viessmann vyvinula pro toto použití adekvátně sladěný systém fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla.

Effizienter Eigenverbrauch von Solarstrom

Účinná vlastní spotřeba solární elektřiny 

Protože je solární elektřina vlastní výroby levnější než odebíraná ze sítě, má vlastní spotřeba finanční výhody. Optimální koncepce zařízení ve spojení s dokonale sladěnými komponenty zaručuje tuto vysokou vlastní spotřebu.

[1] Fotovoltaické zařízení
[2] Fotovoltaický měnič
[3] Fotovoltaický měřič
[4] Spotřebič
[5] Měřič tepelného čerpadla 
[6] Tepelné čerpadlo s regulací Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Měřič odebrané a napájené elektřiny
[8] Veřejná rozvodná síť 

Fotovoltaika icon-solar.png

Elektřina ze slunce – s instalací fotovoltaického zařízení od firmy Viessmann se může stát každý vlastním producentem elektrické energie. Přeměna bezplatné sluneční energie v elektřinu je u vlastní spotřeby finančně zajímavá a ve spojení s  akumulátorem fotovoltaické systémy přináší rovněž nezávislost na veřejné elektrické síti. Během výroby elektrické energie solární panely neznečišťují životní prostředí. Cena solárních panelů je zároveň velmi atraktivní.