Fotovoltaické systémy

Bezplatné využití sluneční energie pro výrobu elekřiny pomocí fotovoltaického zařízení

S neustálým rozšiřováním regenerativních energetických systémů stoupá i.připravenost spotřebitelů a koncových uživatelů k výrobě vlastní elektřiny. Výkonné fotovoltaické zařízení dnes poskytuje možnost bezplatně a výnosně využít sluneční energii. Instalací fotovoltaických modulů prokazuje provozovatel své zodpovědné chování k životnímu prostředí a aktivně přispívá k ochraně ovzduší zamezením emisí CO2.

Při trvale se zvyšujících nákladech na energii přispívá fotovoltaické zařízení k úspoře peněz a dodatečně snižuje závislost na dodavatelích energie. Elektřina vyrobená vlastním zařízením se dá využít pro vlastní potřebu nebo napájet do veřejné sítě. Díky zákonem upravené úhrady nebo úspoře vlastní spotřeby se investice vrátí už po několika letech. V každém případě instalace
takového zařízení zhodnocuje nemovitost.

Fotovoltaická technika firmy Viessmann poskytuje vzájemně dokonale sladěné komponenty skládající se z fotovoltaických modulů, střídačů a montážních systémů i systémů zásobníků elektrické energie a tepelných čerpadel ke zvýšení využití elektřiny vlastní výroby.

Vysoké požadavky na kvalitu fotovoltaických modulů zajišťují hospodárnost a dlouhou životnost. Obsáhlé služby od plánování a navrhování přes dodávku až po servis ze strany kompetentních odborných partnerů Viessmann nabídku fotovoltaiky uzavírají.


Jak funguje fotovoltaika?

Fotovoltaické zařízení se skládá z několika modulů, které jsou sestaveny ze solárních článků. V této nejmenší jednotce se sluneční světlo fotoelektrickým účinkem přeměňuje na elektrickou energii. Světlo způsobuje, že se uvolňují určité nosiče nábojů. Pohybem právě těchto částeček vzniká elektrická energie. Předpokladem toho je polovodičový materiál křemík. Přitom je nutné rozlišovat dva druhy solárních článků: mono- a polykrystalické články. Na základě rozdílných způsobů výroby se liší svými vlastnostmi produktů. Pro které solární články se nakonec rozhodnete, závisí na několika faktorech a mělo by se předem dobře zvážit. Kromě stupně účinnosti a požadovaného výkonu je rozhodující i místo použití. V každém případě poskytují moduly Vitovolt 300 různé možnosti montáže a oblasti použití. Tak se mimo jiné hodí pro rodinné a dvougenerační domy, ale i pro komerčně využívané budovy.

Stručný přehled k montáži solárního systému s fotovoltaikou

Kromě solárních článků se fotovoltaická zařízení skládají ze střídače, kabelů a především sběračů proudu. To mohou být nejen přístroje, ale akumulátory i přípojka k veřejné síti k napájení. Solární měnič je potřeba, protože se v solárních článcích vyrábí stejnosměrný proud, který se v domácnosti neodebírá. Proto se musí přeměnit na střídavý proud.


Využijte výhod fotovoltaických zařízení Viessmann

S přibývajícím rozšířením regenerativních energetických systémů roste i připravenost spotřebitelů a koncových uživatelů pro vlastní výrobu elektřiny. Výkonné fotovoltaické zařízení dnes poskytuje možnost výnosně využít sluneční energii. S instalací fotovoltaických modulů signalizuje provozovatel zodpovědné jednání pro životní prostředí a aktivně přispívá k ochraně ovzduší díky snížení emisí CO₂.

U běžně stoupajících energetických nákladů přispívá fotovoltaické zařízení k tomu, aby se ušetřily peníze a navíc se zmenšila závislost na dodavatelích energie. Elektřinu vlastní výroby lze využít pro vlastní potřebu nebo napájet do veřejné sítě. Díky zákonem regulované úhradě nebo úspoře vlastní spotřebou se investice vrátí již po několika málo letech. V každém případě je s tím spojeno zvýšení hodnoty nemovitosti.

Fotovoltaická technika Viessmann vám poskytne dokonale vzájemně sladěné komponenty skládající se z fotovoltaických modulů, střídačů a montážních systémů i systémů akumulátorů a tepelných čerpadel k většímu využití vlastní elektřiny.

Vysoké požadavky na kvalitu fotovoltaických modulů zabezpečují hospodárnost a dlouhou životnost. Obsáhlé služby od plánování a navrhování přes dodání až po servis kompetentními odbornými partnery doplňují nabídku fotovoltaiky.


Efektivní spotřeba solární elektřiny

Majitelé fotovoltaických aplikací mají v současné době dvě možnosti využití elektřiny, kterou vyrábějí: elektřina může být buď zcela nebo částečně přiváděna do sítě nebo zcela spotřebována. Protože vlastní solární elektřina je levnější než elektřina ze sítě, vlastní spotřeba nabízí finanční výhody. Tuto vlastní spotřebu zajišťuje optimální koncepce systému v kombinaci s dokonale sladěnými komponenty.

Effizienter Eigenverbrauch von Solarstrom

Účinná vlastní spotřeba solární elektřiny 

Protože je solární elektřina vlastní výroby levnější než odebíraná ze sítě, má vlastní spotřeba finanční výhody. Optimální koncepce zařízení ve spojení s dokonale sladěnými komponenty zaručuje tuto vysokou vlastní spotřebu.

[1] Fotovoltaické zařízení
[2] Fotovoltaický měnič
[3] Fotovoltaický měřič
[4] Spotřebič
[5] Měřič tepelného čerpadla 
[6] Tepelné čerpadlo s regulací Vitotronic 200 (typ WO1C)
[7] Měřič odebrané a napájené elektřiny
[8] Veřejná rozvodná síť 

Kombinace fotovoltaického zařízení s tepelným čerpadlem

Nejúčinnější způsob elektrické výroby tepla je tepelné čerpadlo. Přitom se z kilowatthodiny elektřiny při použití bezplatného okolního tepla získají až čtyři kilowatthodiny tepla. Pokryje-li se tedy pomocí tepelného čerpadla potřeba energie pro vytápění místnosti a ohřev pitné vody, nedá se výrazně zvýšit pouze míra vlastní spotřeby solárního zařízení, ale levnější solární energie umožňuje i levné dodávky tepla. Kdo chce kombinovat fotovoltaické zařízení s tepelným čerpadlem, měl by se cíleně rozhodnout pro tepelné čerpadlo, které optimalizuje vlastní spotřebu a může přizpůsobit svůj provoz výrobě fotovoltaického zařízení. Viessmann vyvinul pro toto použití příslušně sladěný systém fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla.

Fotovoltaika Strom von der Sonne

Elektřina ze slunce – s instalací fotovoltaického zařízení od firmy Viessmann se může stát každý vlastním producentem elektrické energie. Přeměna bezplatné sluneční energie v elektřinu je u vlastní spotřeby finančně zajímavá a ve spojení s  akumulátorem fotovoltaické systémy přináší rovněž nezávislost na veřejné elektrické síti. Během výroby elektrické energie solární panely neznečišťují životní prostředí. Cena solárních panelů je zároveň velmi atraktivní.