Akumulace energie jako doplněk k fotovoltaickému systému

Fotovoltaický systém Viessmann dokáže vyrobit dostatek elektřiny pro zásobování čtyřčlenné rodiny po celý rok. Hlavním problémem zde však je, že systém zajišťuje elektrickou energii především v době, kdy většina obyvatel domácnosti není doma; například v poledních hodinách. Pokud není aktivní žádný připojený spotřebič nebo pokud připojená zařízení nemohou plně spotřebovat elektřinu, je elektřina dodávána do veřejné sítě.

V posledních letech však odpovídající výkupní ceny neustále klesaly. Zároveň vzrostla průměrná cena elektřiny. O zvýšení vlastní spotřeby je tedy třeba říci hodně. K dosažení tohoto cíle pomáhá systém ukládání energie. Viessmann proto uvedl na trh fotovoltaický zásobník Vitocharge VX3. Tento bateriový úložný systém ukládá elektřinu generovanou během dne a zpřístupňuje ji podle potřeby.


Fotovoltaický systém

Jak funguje skladování elektřiny?

Akumulační zásobník solární energie nabízí velkou výhodu – vlastní vyrobenou energii lze využít podle potřeby. To znamená, i když nesvítí slunce.

V zásadě lze elektřinu skladovat dvěma způsoby – přímo a nepřímo. Pro domácí použití je však možné pouze nepřímé skladování. Přímá akumulace elektřiny probíhá mimo jiné prostřednictvím cívek nebo kondenzátorů a trvá jen několik sekund. Tyto varianty proto nejsou vhodné pro jedno nebo dvourodinné domy. V průmyslu se používají především ke stabilizaci sítě. Pokud se tedy jedná o fotovoltaiku s akumulací, jde většinou o elektrochemické skladování jako jsou dobíjecí baterie nebo baterie.


Stručně vysvětlen proces ukládání

Funkční princip je v podstatě vcelku jednoduchý. Akumulátor FV baterie uchovává elektrickou energii, podobně jako dobíjecí baterie, do doby potřeby v domácnosti a předává ji připojeným spotřebitelům (světlo, lednička, TV atd.). V detailu to znamená, že když sluneční paprsky dopadnou na fotovoltaické panely, přemění se na stejnosměrný proud. To však nelze použít v domácnosti. Je zde tedy zapojen střídač, který převádí stejnosměrný proud na střídavý. Pokud v domě nejsou odběratelé této elektřiny, využívá se systém akumulace elektřiny. Lithium-iontové baterie Viessmann přeměňují elektrickou energii na chemickou energii. Pokud pak dojde k vybití, tento proces se obrátí.

Důležité: Při vybíjení se nikdy nevybije celý zásobník solární energie. Rozlišuje se tzv. jmenovitá a využitelná kapacita. Rozdíl je způsoben tzv. hloubkou vybití. Vitocharge VX3 byl vyvinut podle speciální provozní strategie a je podobný jako u elektromobilu: stárnutí baterie je po dobu její životnosti kompenzováno větší hloubkou vybití. V případě elektrických vozidel to znamená, že dojezd vozidla je udržován konstantní po co nejdelší dobu jeho životnosti. Až když hloubka vybití dosáhne 100 %, využitelná kapacita se sníží. Pokud je zásobník energie nabitý a není připojen ani aktivní žádný spotřebič, je energie dodávána do veřejné elektrické sítě. 


Čím se vyznačuje fotovoltaický akumulační systém Viessmann?

FV skladování uzavírá mezeru mezi nabídkou a poptávkou. To zvyšuje vlastní spotřebu a tím také snižuje náklady na energie. Vyrobenou elektřinu lze využít mnohem efektivněji. Akumulátory Viessmann také zajišťují větší nezávislost na dodavatelích energie a také odlehčují elektrické síti.


S naší produktovou skupinou Vitocharge vám nabízíme lithium-iontové akumulátorové systémy, které jsou vysoce účinné a odolné. Modely mají životnost až 20 let nebo garantovanou energetickou propustnost 9,6 MWh na 4 kWh baterii. V průměru můžete očekávat kolem 250 úplných cyklů za rok. Baterie Vitocharge VX3 lze zapojit do série. To umožňuje flexibilní velikosti úložiště a dokonalé přizpůsobení vašim individuálním požadavkům na napájení. Obě varianty jsou navíc vhodné pro síťový paralelní provoz i pro síťový záložní provoz. To znamená, že akumulátory Viessmann mohou běžet paralelně k napájení z veřejné sítě a zásobovat nejdůležitější spotřebiče v případě výpadku proudu.

Nová generace bateriového úložiště: kompaktnější, lehčí, výkonnější

Baterie Vitocharge VX3 nové generace dávají majitelům domů možnost snadno skladovat elektřinu a efektivněji ji využívat. Osvědčené a bezpečné lithium-železofosfátové baterie jsou navrženy pro dlouhou životnost. Viessmann proto poskytuje 10letou záruku na výměnu článků baterie. Kromě toho lze systém snadno rozšířit v prvním roce provozu, pokud by se změnil požadavek na výkon. Modulární akumulační systém Vitocharge VX3 je proto srdcem sofistikovaných energetických řešení pro teplo, energii a mobilitu. Od výroby tepla přes fotovoltaický systém až po nabíjecí stanici pro elektromobily, vše pochází z jednoho zdroje. To je k dispozici pouze u Viessmann.


Vyplatí se skladování elektřiny?

S akumulátorem Viessmann získáte produkt, který lze využít mnoha způsoby. Protože Vitocharge VX3 lze použít jako hybridní FV akumulátor, jako akumulátor střídavé elektřiny nebo jako čistý FV střídač. Díky tomu je zajímavý pro nové i stávající systémy.

Skladování energie pro nové FV systémy

S klesajícími výkupními cenami má stále větší smysl instalovat systémy pro vlastní spotřebu. Nový systém by však měl rozhodně odpovídat požadavkům domu a elektřiny, aby byl i ekonomický. Aby si ekologicky nezávadná vlastní výroba elektřiny vždy našla kupce, vyplatí se jednotné energetické řešení. Některé příklady:

  • Fotovoltaický systém + zásobník elektřiny + tepelné čerpadlo
  • Fotovoltaický systém + akumulace elektřiny + elektrické vytápění a ohřev vody

Fotovoltaický systém + zásobník elektřiny + tepelné čerpadlo

Energie z fotovoltaického systému je absorbována akumulací elektřiny a spotřebována přímo elektrickými spotřebiči, jako je tepelné čerpadlo. V případě přebytku energie se energie dočasně ukládá do baterie akumulační jednotky a v případě potřeby se opět uvolňuje. Tímto způsobem jsou dům a tepelné čerpadlo z velké části zásobovány elektřinou ze střechy udržitelným a efektivním způsobem.

Fotovoltaický systém + akumulace elektřiny + elektrické vytápění a ohřev vody

V plně elektrickém systému se energie generovaná fotovoltaickým systémem využívá pro elektrické generátory tepla, jako je infračervené panelové vytápění, podlahové vytápění nebo příprava teplé vody. V případě přebytku energie se energie dočasně ukládá do baterie akumulátoru. Tímto způsobem může i dům s elektrickým vytápěním a přípravou teplé vody dosáhnout vysoké míry soběstačnosti a udržitelnosti a využít výhod infračerveného tepla s nízkou spotřebou v pohotovostním režimu.

Dovybavte úložiště energie pro stávající FV systémy

Provozovatelé soustav dostávají za dodávku elektřiny do sítě pevnou platbu po dobu 20 let. Pokud dotace EEG na váš stávající fotovoltaický systém vyprší, nebude již garantovaný výkup elektřiny provozovateli veřejné sítě. Přímý marketing také přináší jen malou návratnost. Pak se vyplatí zvýšit vlastní spotřebu elektrické energie s produkty Viessmann. Vysoká flexibilita komponent Viessmann umožňuje jako systémové řešení kombinovat stávající fotovoltaický systém se systémem akumulace energie. V případě potřeby lze systém snadno rozšířit o další bateriové moduly.

Kromě běžných věcí, které se v domácnosti musí zásobovat elektřinou, lze vlastní spotřebu elektřiny zvýšit například tepelným čerpadlem na teplou vodu Vitocal 262-A s elektrickým provozem. Je to doplněk pro příjemný komfort teplé vody. Využití vlastní vyrobené elektřiny má za následek pouze nízké provozní náklady. Elektricky ovládaný domovní větrací systém Vitovent 300-W také přináší do domu více komfortu a s čerstvým, čistým vzduchem a optimální vlhkostí významně přispívá k zachování struktury budovy.


Jak velké musí být bateriové uložiště?

Ať už jde o nový nebo stávající systém: Záleží na správné velikosti jednotky úložiště energie. Zásobník energie by v zásadě měl mít dostatečnou kapacitu, aby zásoboval domácnost solární energií od večera do druhého rána. Velikost nebo akumulační kapacita energetického zásobníku závisí jednak na roční spotřebě elektrické energie a jednak na jmenovitém výkonu stávajícího nebo plánovaného FV systému. Jako vodítko lze použít následující pravidlo: 1kWp FVE = 1 kWh baterie = 1 000 kWh spotřeby elektřiny v domácnosti.

 

Příklad 1 s tepelným čerpadlem

Domácnost + tepelné čerpadlo: 8 000 kWh

FV = 8 kWp

_________________________

Zásobník energie = 8 kWh

 

Příklad 2 s tepelným čerpadlem a elektrickým vozidlem

Domácnost + tepelné čerpadlo + elektromobil = 12 000 kWh

FV = 12 kWp

___________________________________

Zásobník energie = 12 kWh

 

Příliš velké nebo příliš malé bateriová uložitště jsou neekonomická

Pokud je úložiště energie předimenzované, ukládá příliš mnoho elektrické energie, aniž by ji skutečně využívalo. Kromě zbytečně vysokých dodatečných pořizovacích nákladů jsou zde i ztráty z důvodu nedostatečné úhrady za elektřinu dodávanou do sítě. Pokud je zásobník elektřiny příliš malý, musí majitelé systému dokoupit elektřinu. Je výrazně dražší než elektřina vyrobená vlastními silami ze střechy. Proto si určitě nechte poradit od některého z našich odborných partnerů.

Systémy pro ukládání energie

Akumulační systémy Viessmann pro akumulaci vlastní vyrobené energie zvyšují vlastní spotřebu a tím i účinnost fotovoltaického systému. Pokud v domácnosti není potřeba elektřina, systém dobíjí baterii. Tato elektřina se používá v případě potřeby, například k provozu elektronických zařízení. Pokud je úložiště energie nabité a nejsou aktivní žádní připojení spotřebitelé, energie se dodává do veřejné sítě a platí se za ni.