Topné systémy na vytápění dřevem  do 1.250 kW

Jako topné systémy na vytápění dřevem se označují velké kotle na dřevo s jmenovitým tepelným výkonem větším než 150 kW. Většinou zásobují teplem větší budovy nebo celé oblasti sítí ústředního blokového vytápění. V porovnání s ním má kompaktní peletový kotel, který vytápí typický rodinný dům, jmenovitý tepelný výkon 2,4 kW až 48 kW.

Konstrukce a funkce topného systému na vytápění dřevem

Topný systém na vytápění dřevem se vyznačuje flexibilními možnostmi využití. Může využívat nejen jedno palivo, ale lze volit mezi různými druhy palivového dřeva. Konstrukce a funkce se mění podle primárního účelu použití. Zpravidla je topný systém na vytápění dřevem optimalizovaný pro spalování dřevní štěpky a dřevěných pelet, a tím pro plně automatický provoz.

Všechny topné systémy na vytápění dřevem od firmy Viessmann mají efektivní, bezpečnou technologii spalování a s každým palivem dosahují účinnosti přes 90 procent. Umožňují to mimo jiné regulovaný přívod primárního a sekundárního vzduchu, sledování spalování lambda sondami a čidly teploty spalin a automatické zapalování.

Paliva

Topné systémy na dřevo, které využívají dřevěné pelety nebo dřevní štěpku, poskytují majitelům zařízení maximální komfort obsluhy. Jedná se o zbytky dřeva, které byly nejdříve upraveny a následně slisovány (pelety) nebo rozštípány (štěpka). Díky jejich malé velikosti je lze ze skladu transportovat do kotle buď mechanicky šnekovým dopravníkem nebo, u menších rozsahů výkonu, pneumaticky pomocí vakuového sacího systému. V případě topných systémů na dřevo se palivo ze skladu ke kotli obvykle dopravuje šnekovým dopravníkovým systémem.

Zohlednění rozdílů paliva

Štěpka je nabízena v různých úpravách. Stupněm rozštípání a obsahem vody v palivu se mění vlastnosti spalování štěpky. Při vyšším obsahu vody klesá hustota energie, a tím nutný skladovací objem při stejném obsahu energie.

Pohled do zeleně zarostlého lesa symbolizuje palivo pro topný systém na vytápění dřevem

Vytápění dřevem – nejpřírodnějším palivem na světě

Skladování paliva

Pokud majitelé zařízení plánují plně automatický provoz s topným systémem na dřevo, dosáhnou ho pouze s palivy typu dřevěných pelet a dřevní štěpky. Oba typy paliva potřebují sklad, jehož velikost závisí na mnoha faktorech. K nim patří potřeba vytápění a místo, které je k dispozici. V úvahu přitom připadají suchá místnost, plastové nebo ocelové nádrže či cisterna pro podzemní skladování.

Technologie vynášení pro transport paliva ze skladu se zpravidla plánuje individuálně pro dané zařízení a logistiku paliva. Používají se například různá míchací zařízení, žlabové šnekové dopravníky a také posuvné podlahy.

Dodržení vzdálenosti mezi skladem a silnicí

Při skladování dřevěných pelet je důležité, že by vzdálenost skladového systému od silnice neměla být větší než 30 metrů. Jinak ho nelze plnit pomocí cisternového vozu.

V případě štěpky má vysoký vliv logistika paliva, stupeň úpravy paliva a chování zásobovacího objektu při zatížení.

Při skladování paliva je nutné dbát na to, aby dřevo nezvlhlo. Protože vlhkost má negativní dopad na vlastnosti hoření palivového dřeva.

Dopravníková technologie při plně automatickém provozu

Aby se dřevěné pelety a štěpka dostaly do kotle bez přičinění majitele zařízení, potřebují dopravníkové zařízení. V praxi se nejčastěji používá šnekový dopravník s vyšším rozsahem výkonu.

Dopravníková technologie se zpravidla plánuje individuálně pro daný případ použití, aby zařízení bylo optimální pro poměry na místě a pro účel použití.

Šnekové dopravníky jsou robustní a výhodné

Šnekové dopravníky se podobají vrtačce. Tím, že rotují, dopravují štěpku nebo pelety ze skladového prostoru ke kotli. Zpravidla se instalují na podlahu a mají pevnou konstrukci. V porovnání se sacími systémy je jejich pořízení levnější. Díky pohonům, které se pomalu otáčejí, jsou šnekové dopravníky nehlučné. Pro překonání větších vzdáleností je možné kombinovat několik šnekových dopravníků.

Holzfeuerungsanlagen.jpg

Biomasa jako palivo

Biomasa nepodléhá velkým cenovým výkyvům jako fosilní paliva a díky trvalé udržitelnosti a uhlíkové neutralitě přispívá rozhodujícím způsobem k budoucnosti vhodné pro život.

Topné systémy na dřevo

Moderní systémy pracují plně automaticky a jsou vybaveny regulačními a bezpečnostními zařízeními pro spolehlivý, efektivní a bezpečný provoz.