Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody využívají již stávající tepelnou energii z okolí a připravují tak teplou vodu. Hodí se i pro optimální spotřebu elektřiny vlastní výroby z fotovoltaického zařízení a dají se spojit se stávajícím systémem pro rozdělování vzduchu.
 

Uspořádání a funkce tepelného čerpadla pro přípravu teplé vody

Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody se skládá z jednotky, ve které jsou všechny komponenty důležité pro proces získávání tepla. K nim patří výparník, kompresor, kondenzátor a zásobník teplé vody. Podle provedení je integrován další solární výměník tepla, který umožňuje připojení slunečních kolektorů.

Kompresor zajišťuje požadovanou teplotu

Během provozu přijímá tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody teplo z okolního vzduchu nebo odpadního vzduchu a vede ho k výparníku. V něm je chladivo, které se ohřívá již při nízké teplotě a dále se mění na páru. Protože teplota odpařeného chladiva ještě není dost vysoká, aby se voda ohřála, probíhá dále proces stlačování. Přitom se pára vede dále do elektrického kompresoru, který ji stlačuje tak dlouho, dokud se nedosáhne požadované teploty.

V posledním kroku přenese ohřátá pára chladiva termickou energii do zabudovaného zásobníku teplé vody, ochladí se a kondenzuje. Dále se uvolní kapalina chladiva s vysokým tlakem přes expanzní ventil, zatímco se dále silně ochlazuje. Je-li chladivo zase ve výchozím stavu, může proces stlačování začít od začátku.

Design tepelného čerpadla Vitocal 161-A byl oceněn střediskem Design Zentrum Nordrhein-Westfalen uznávanou cenou red dot design award 2013.

reddot design award 2013 pro tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Vitocal 161-A

Design tepelného čerpadla Vitocal 161-A byl oceněn střediskem Design Zentrum Nordrhein-Westfalen uznávanou cenou red dot design award 2013.

Provoz na okolní vzduch

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody mohou odebírat teplo okolnímu, venkovnímu nebo odpadnímu vzduchu. Pro tepelné čerpadlo na okolní vzduch se hodí mimo jiné sklepní prostory, které mají v zimních měsících konstantní a poměrně vysokou teplotu. Během provozu se teplota ve sklepním prostoru ochladí asi o dva až čtyři stupně. Přitom se vzduch ve sklepě současně odvlhčí. Je-li teplotní rozdíl mezi zdrojem tepla a topným systémem malý, pracuje tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody velmi účinně.

Alternativně na odpadní vzduch

Tepelná čerpadla mohou ohřívat teplou vodu volitelně i na odpadní vzduch. Přitom se horní kryt tepelného čerpadla nahradí krytem pro odpadní vzduch a tepelné čerpadlo se spojí se stávajícím systémem pro rozdělení vzduchu. Tepelnému čerpadlu se přivede teplý odpadní vzduch z několika místností, čímž je schopno zajistit dobré větrání pro průměrný rodinný dům. Odpadní vzduch vychlazený při ohřevu pitné vody se odvádí jako odvětrávaný vzduch směrem ven. Aby nevznikl podtlak, musí se venkovní vzduch vést přes zvláštní prvky pro přívod vzduchu. Větrací provoz je možný i bez ohřevu pitné vody.

Připraveno pro využití solární energie

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody od firmy Viessmann jsou navržena jak pro monovalentní tak pro bivalentní provoz se solárním zařízením. V bivalentním provedení se čerpadlo solárního okruhu zapne a vypne elektronicky a pomocí regulace teplotního rozdílu. Je-li čerpadlo solárního okruhu aktivní, nepřipravuje se teplá voda přes tepelné čerpadlo. Optimální využití bezplatné solární energie je tak zajištěno. Dále může tepelné čerpadlo optimálně využít elektřinu vyrobenou vlastním fotovoltaickým zařízením.

Výhody tepelného čerpadla pro přípravu teplé
vody

Vytváří-li tepelné čerpadlo pouze teplou vodu, má to pro provozovatele zařízení mnoho výhod. Jednou z nich jsou nízké investiční a provozní náklady. Získávání tepla - jak je tomu u mnoha zařízení – odpadá, protože zdroj energie je stejně k dispozici a zdarma. A protože tepelné čerpadlo na vodu nevylučuje emise, není důležitý komín. V napojení do solárního zařízení nebo systému pro rozdělení vzduchu pracuje takové tepelné čerpadlo velmi účinně.

Odvlhčení místa instalace

Odpojení od topného zařízení má ještě mnoho výhod: tak lze kotel v teplých měsících úplně vypnout a nepotřebuje se tak elektřina. Instalace tepelného čerpadla pro přípravu teplé vody je rychlá. Není potřeba ani plynová přípojka ani nádrž na olej. A protože se nespalují fosilní energetické nosiče na přípravu teplé vody, odlehčuje provozovatel zařízení trvale jak životnímu prostředí tak peněžence. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody, které je instalováno ve sklepě, může odvlhčovat místnost. To snižuje nebezpečí tvorby plísně a chrání zdivo. Co dále mluví pro použití tepelného čerpadla obecně, si přečtěte v odstavci Výhody tepelného čerpadla.

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody.

Tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody zajišťují nezávisle na ostatních topných systémech nízkonákladovou a energeticky úspornou přípravu teplé vody z tepla obsaženého ve vzduchu v místnosti.