Bivalentní zásobníky teplé vody

Bivalentní zařízení principiálně pokrývá potřebu tepla nebo teplé vody vždy dvěma provozními prostředky: To znamená, že dva tepelné zdroje společně zajišťují přípravu teplé vody. Bivalentní zásobníky teplé vody jsou vybaveny dvěma topnými spirálami, a tím dvěma tepelnými výměníky. To umožňuje jednoduché napojení solárního zařízení na podporu přípravy teplé vody. Druhý provozní prostředek, a tedy druhý generátor tepla je přitom zpravidla plynový nebo olejový topný kotel. Samozřejmě k tomu lze použít i jiné generátory tepla jako kotel na tuhá paliva nebo tepelné čerpadlo.

Speicher-Wassererwaermer_bivalent.jpg

Zásobníky teplé vody Vitocell vyžadují pouze malý prostor. Díky svému působivému designu mohou být kdykoliv instalovány i ve víceúčelových prostorech.

Solární zásobník teplé vody

Jak ale funguje bivalentní zásobník teplé vody, který je spojený se solárním zařízením? Solární kapalina ohřátá v solárních kolektorech teče z kolektorů do spodního tepelného výměníku, spodní topné spirály. To nastane, jakmile je teplota v kolektorech vyšší než v zásobníku teplé vody. Spodní topnou spirálou protéká nosné médium a ohřívá vodu, která se nachází v zásobníku. Následně se vrací nyní chladná solární kapalina zpět do kolektorů, kde se může znovu ohřát.

Voda ohřátá nepřímo solární kapalinou následně stoupá zásobníkem nahoru. Odtud lze odebírat odpovídající množství užitkové vody.

Použití horní topné spirály: Dohřívání

Horní tepelný výměník se použije tehdy, když po delší dobu není žádný solární výtěžek – tedy když zásobník teplé vody nelze nabít přes solární zařízení. Pro zajištění zásobování teplou vodou se použije druhá topná spirála, kterou zásobuje teplem centrální generátor tepla, jako je olejový nebo plynový topný kotel. Horká topná voda teče z topného kotle do topné spirály. Ta předává tepelnou energii bivalentnímu zásobníku teplé vody.

Teplou pitnou vodu lze nyní pohodlně odebírat přes potrubí a transportovat ji k odběrným místům, jako jsou topná tělesa nebo vodovodní kohoutky. Jakmile lze během dne opět využít sluneční energii, nabíjí se zásobník teplé vody přes solární přípojku zdola nahoru tepelnou energií.

Kombinovaný zásobník a vyrovnávací zásobník při solárním provozu

Pro zajištění komfortu přípravy teplé vody a zásobování teplou vodou, lze i pro kombinované a vyrovnávací zásobníky využít solární termiku. Bivalentní vyrovnávací zásobník topné vody od firmy Viessmann spojuje oba tepelné zdroje a využívá je pro topení. Zde se akumuluje momentálně nepotřebná nadbytečná energie z generátorů tepla a ukládá se do zásoby pro pozdější spotřebu.

Kombinovaný zásobník představuje vyrovnávací zásobník s integrovanou přípravou teplé vody. Bivalentní vyrovnávací zásobník je naproti tomu vybaven modulem čerstvé vody, který je umístěn zvenku. Tak lze mimo jiné rozšířit zásobník Vitocell 100-E pro akumulaci topné vody modulem čerstvé vody Vitotrans 353. Modul slouží k hygienickému ohřevu pitné vody na principu průtokového ohřívače.

Taková kombinace je mimořádně prostorově úsporná. Navíc modul čerstvé vody umožňuje vysoký výdejní výkon. Díky principu průtokového ohřevu není nutná akumulace pitné vody.

Kromě toho nabízí Viessmann zásobníky pro akumulaci topné vody a pitné vody, které jsou vybaveny dvěma oddělenými zásobníkovými zónami, jako například u zásobníku Vitocell 120-E.

Obrázek ukazuje bivalentní zásobník teplé vody Vitocell 100-U/-W

Bivalentní zásobníky teplé vody Vitocell: Velký výběr

Viessmann nabízí pro každou potřebu vody vhodný bivalentní zásobník teplé vody. Modely nabízí objem zásobníku od 300 do 900 litrů, přičemž je zaručeno, že se ohřeje celý objem vody – pomocí topné spirály vedené hluboko až ke dnu. Bivalentní zásobníky teplé vody tím poskytují vysoký komfort přípravy teplé vody. To je podpořeno topnými spirálami velkých rozměrů. Neboť ty zajišťují rovnoměrný ohřev v celém zásobníku.

Ale rozhodující není jen komfort přípravy teplé vody. Bivalentní zásobníkové ohřívače vody se vyznačují také velmi dobrou energetickou účinností s minimální tepelnou ztrátou.

Bivalentní zásobníky teplé vody – kvalita pitné vody

Postaráno je i o kvalitu pitné vody. Modely Vitocell 100-W, Vitocell 100-B a Vitocell 100-U/W jsou za prvé vybaveny ocelí se smaltováním Ceraprotect a odpovídají předpisům normy DIN EN 12897. Patří ke špičce v oblasti smaltovaných zásobníků.

Za druhé používá Viessmann pro bivalentní zásobníky teplé vody kvalitní nerezovou ocel (Vitocell 300-B). To je nejen hygienické, ale také vhodné pro potravinářské účely díky vysoké kvalitě povrchu.

Bivalentní zásobníky teplé vody

Bivalentní zásobníky teplé vody ohřívají pitnou vodu samostatnými topnými spirálami připojenými přímo na solární systém. Pitná voda je doplňkově ohřívána topným kotlem přes topnou spirálu umístěnou v horní části.