Speicher-Wassererwaermer_bivalent.jpg

Zásobníky teplé vody Vitocell vyžadují pouze malý prostor. Díky svému působivému designu mohou být kdykoliv instalovány i ve víceúčelových prostorech.

Bivalentní zásobníky teplé vody

Bivalentní zásobníky teplé vody pracují pro ohřev pitné vody se separátními topnými spirálami, které budou připojeny přímo na solární systém. Pitná voda bude doplňkově ohřívána topným kotlem přes topnou spirálu umístěnou v horní části.