Vyžádat bezplatné poradenství

5 věcí, které musíte vědět před zapojením bojleru

Vyžádejte si bezplatné poradenství

  

Instalace bojleru se zdá být jednoduchý úkon, vždyť stačí zapojit teplou a studenou vodu, bojler do zásuvky a nastavit teplotu. Situace je však složitější a při nedodržení správného postupu montáže můžete způsobit poškození majetku, zdraví nebo samotného bojleru. Ideální je proto svěřit tento úkon do rukou odborníkovi. Pokud se přece jen rozhodnete nainstalovat bojler sami, přečtěte si aspoň tento náš stručný návod.

  

  Bojler by měl zapojit odborník

  Dříve než si přečtete postup, jak na zapojení bojleru, seznamte se s nástrahami, které na vás při neodborné montáži číhají. Nesprávně zapojené potrubí může způsobit, že vám z baterií bude téct vlažná voda,  snížíte životnost některých komponentů bojleru, případně ho  poškodíte  nebo si  vytopíte bydlení.

  Bojlery  jsou elektrické spotřebiče. Ty, které jsou bez přívodního kabelu a koncovky do 230 V zásuvky, může  zapojovat a opravovat pouze kvalifikovaný elektrotechnik  s oprávněním dle vyhlášky 50/1978 Sb. Nesprávným elektrickým zapojením bojleru můžete způsobit  úraz elektrickým proudem  a také  zkrat nebo přetížení elektroinstalace a následný požár.

  Neodbornou montáží bojleru  přijdete o záruku od výrobce  a navíc se vystavujete ekonomickým i trestně právním důsledkům. Jde například o neproplacení pojistného plnění nebo stíhání v důsledku případných škod na majetku a zdraví osob.  Z uvedených důvodů je nejlepší přenechat instalaci bojleru odborníkovi s potřebnými znalostmi a kvalifikací.

  Nepodceňujte výběr místa a způsob uchycení bojleru

    

  Z hlediska montáže rozeznáváme několik druhů bojlerů:  

  • Závěsný bojler

  Nejčastější provedení, uchycuje se na zeď pomocí  dodaných konzolí. Ty se upevňují pomocí hmoždinek a šroubů. Přípojná místa pro potrubí a přívod elektrické energie se nacházejí  na spodní straně.

  • Stacionární bojler

  Je určen pro  položení přímo na zem  ve svislé poloze. V závislosti na modelu může být nutné ho ukotvit do země. Přípojná místa se nacházejí na vrchu bojleru.

  • Horizontální bojler

  Umisťuje se  naležato  na horizontální nožičky, resp. konzole. Ty musíte pevně  ukotvit do země. Přípojná místa na vodu a elektrickou energii se nacházejí na  boční straně bojleru.

  Nejnáročnější k ukotvení je nejčastěji používaný typ, tj. závěsný bojler. Uvědomte si, že  už malý 50litrový bojler může po naplnění vážit i 70 kg. Platí, že 1 l vody odpovídá cca 1 kg hmotnosti, k tomu ještě musíte připočítat hmotnost samotného bojleru.  

  Vzhledem k těmto hmotnostem byste měli použít  dostatečně pevné hmoždinky a šrouby. Zároveň by měl být bojler uchycen do  dostatečně pevné (hluboké) stěny. Tenké, např. sádrokartonové příčky je nutné vyztužit, případně zvolit stacionární bojler.  

  Samotné montáži by měl předcházet i  výběr vhodného místa pro bojler.  Z hlediska komfortu a účinnosti by měl být umístěn  co nejblíže k nejčastěji používanému odběrnému místu, což je obvykle  umyvadlo. Pokud bude od bojleru vést příliš dlouhé potrubí, může se stát, že teplo přes stěnu potrubí unikne a do umyvadla se dostane pouze vlažná voda. Potrubí byste měli  dobře zaizolovat.

  V případě instalace bojleru do koupelny si však dejte pozor na tzv. elektroinstalační zóny v okolí vany, sprchového koutu, případně umyvadla. V těchto prostorách je totiž  vysoké riziko úrazu elektrickým proudem.  V určitém okolí od nich tedy  nemůžete nainstalovat libovolné elektrické zařízení. Více informací vám poskytne kvalifikovaný elektrikář.

    

  Zapamatujte si:
  Všechen materiál použitý při instalaci bojleru musí  vydržet teplotu 100 °C

    

  K přívodu studené a vývodu teplé vody musíte přidat vhodný ventil. U bojlerů je nezbytný i další, tzv.  pojistný ventil, který vypustí malé množství vody z bojleru při dosažení určitého tlaku. Voda totiž při zahřívání zvětšuje svůj objem a bez pojistného ventilu by došlo k nárůstu tlaku a roztržení bojleru nebo potrubí.

  Pojistný ventil se zapojuje přímo na přívod studené vody do bojleru – mezi ním a bojlerem již nesmí být zařazen žádný ventil, klapka a podobný prvek.  V pojistném ventilu může být již zabudována zpětná klapka, která v případě poklesu tlaku v přívodním potrubí zabrání vytečení bojleru zpět do tohoto potrubí.  Pojistný ventil většinou najdete v balení bojleru. Úroveň tlaku, při které reaguje, je předem nastavena z výroby.

  Výstup z pojistného ventilu byste měli nejlépe průhlednou hadičkou svést do kanalizace,  ideálně přímo do sifonu, který zároveň dobře utěsníte. Zabráníte tím pronikání zápachu do prostoru, ale také případnému vystřelení hadičky ze sifonu při aktivaci pojistného ventilu.

  Mezi přívod studené vody a pojistný ventil je vhodné přes odbočku (T-kus) zařadit  expanzní nádobu  o objemu alespoň 5 % objemu bojleru. Ta  vykompenzuje tlakové rázy  při zavírání baterií a zabrání studené vodě, aby při nárůstu (při ohřevu) tlaku vytékala z pojistného ventilu do kanalizace. Kromě toho  prodlouží životnost pojistného ventilu, který nebude čelit tak intenzivním změnám tlaku.

  Chybí koncovka do zásuvky? Čas zavolat elektrikáře

  Většina bojlerů pro domácí použití s ​​příkonem do cca 3,6 kW je vybavena přívodní šňůrou s koncovkou do 230 V zásuvky. V tom případě vám stačí  přesvědčit se, že máte v pořádku elektroinstalaci  a že je daný okruh, na kterém je zásuvka připojena,  dostatečně dimenzován na příkon bojleru.

  Výkonnější bojlery mohou být vybaveny přívodním kabelem bez koncovky, případně pouze svorkovnicí pro připojení kabelu. Takový bojler musí  zapojit kvalifikovaný elektrikář, který k němu vybere  vhodný typ přívodního kabelu a adekvátní jištění.
    

  Upozornění:
  Bojler je výkonný elektrický spotřebič, nikdy by tedy neměl být zapojován do elektřiny přes prodlužovačku. Prodlužovačky nejsou dimenzovány na tak vysoké zatížení, výsledkem může být přetížení a následný požár.
    

  V závislosti od konstrukce bojleru, pokynech výrobce a prostředí, ve kterém je bojler nainstalován, může být nutné  připojit jej na vodivé pospojování neživých částí. Tím se zabrání případnému úrazu elektrickým proudem vlivem rozdílných potenciálů mezi bojlerem a ostatními vodivými předměty a také zvýšené tvorbě koroze. Připojení se realizuje zelenožlutým vodičem a opět by ho měl  provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
    

  Tip pro vás:
  Pokud máte bojler s dostatečnou kapacitou a dobrou izolací, zvažte levnější ohřev vody při nízké sazbě elektřiny (např. v noci a o víkendech). K jeho využití musíte mít   elektroměr s modulem HDO a dohodnutou sazbu s dodavatelem elektřiny. Více informací vám poskytne elektrikář.

  Před spuštěním odvzdušněte

  Před prvním spuštěním  naplňte bojler vodou z přívodního potrubí  otevřením ventilu. Současně  otevřete i výstupní ventil a vodovodní baterii.  Počkejte, až se bojler  odvzdušní a celý naplní.

  Nikdy nespouštějte ohřev, pokud je bojler prázdný nebo poloprázdný  – topné těleso se může poškodit. Většina bojlerů je sice vybavena ochranou proti přehřátí, ne vždy to však stačí. Kromě toho, ohřívání vody v nedostatečně odvzdušněném bojleru by bylo  neefektivní a nerovnoměrné.  Po spuštění ohřevu nastavte  nejvyšší teplotu a nechte vodu ohřát.  Sterilizujete tím vnitřek bojleru a zlikvidujete případné mikroorganismy.  

  Následně nastavte požadovanou teplotu. Při teplotě  55 °C a vyšší  dochází ke  zvýšené tvorbě vodního kamene,  pokud máte příliš tvrdou vodu, doporučujeme nastavit nižší teplotu nebo nejlépe použít změkčovací zařízení. Teplota mezi 20 a 45 °C, vodní kámen, usazeniny a rez zase představují  ideální podmínky pro množení bakterií Legionella, které pro člověka mohou být nebezpečné. Dbejte tedy na  správné nastavení teploty a pravidelné čištění bojleru.

  Chcete-li bojler  ponechat v nevytápěném prostoru, můžete na něm nastavit nejnižší teplotu, čímž  aktivujete ochranu proti zamrznutí  (ohřev na cca 7 °C), aby nemohlo dojít k jeho poškození. Musí však být  připojen do elektrické sítě. Pokud elektřina nebude k dispozici,  vodu z bojleru vypusťte.

  Čtěte také:

  Užitečné odkazy