Vyžádat bezplatné poradenství

5 věcí, které musíte vědět před zapojením bojleru

Vyžádejte si bezplatné poradenství

 

Instalace bojleru se zdá být jednoduchý úkon, vždyť stačí zapojit teplou a studenou vodu, bojler do zásuvky a nastavit teplotu. Situace je však složitější a při nedodržení správného postupu montáže můžete způsobit poškození majetku, zdraví nebo samotného bojleru. Ideální je proto svěřit tento úkon do rukou odborníkovi. Pokud se přece jen rozhodnete nainstalovat bojler sami, přečtěte si aspoň tento náš stručný návod.

 

Bojler by měl zapojit odborník

Dříve než si přečtete postup, jak na zapojení bojleru, seznamte se s nástrahami, které na vás při neodborné montáži číhají. Nesprávně zapojené potrubí může způsobit, že vám z baterií bude téct vlažná voda, snížíte životnost některých komponentů bojleru, případně ho poškodíte nebo si vytopíte bydlení.

Bojlery jsou elektrické spotřebiče. Ty, které jsou bez přívodního kabelu a koncovky do 230 V zásuvky, může zapojovat a opravovat pouze kvalifikovaný elektrotechnik s oprávněním dle vyhlášky 50/1978 Sb. Nesprávným elektrickým zapojením bojleru můžete způsobit úraz elektrickým proudem a také zkrat nebo přetížení elektroinstalace a následný požár.

Neodbornou montáží bojleru přijdete o záruku od výrobce a navíc se vystavujete ekonomickým i trestně právním důsledkům. Jde například o neproplacení pojistného plnění nebo stíhání v důsledku případných škod na majetku a zdraví osob. Z uvedených důvodů je nejlepší přenechat instalaci bojleru odborníkovi s potřebnými znalostmi a kvalifikací.

Nepodceňujte výběr místa a způsob uchycení bojleru

 

Z hlediska montáže rozeznáváme několik druhů bojlerů: 

  • Závěsný bojler

Nejčastější provedení, uchycuje se na zeď pomocí dodaných konzolí. Ty se upevňují pomocí hmoždinek a šroubů. Přípojná místa pro potrubí a přívod elektrické energie se nacházejí na spodní straně.

  • Stacionární bojler

Je určen pro položení přímo na zem ve svislé poloze. V závislosti na modelu může být nutné ho ukotvit do země. Přípojná místa se nacházejí na vrchu bojleru.

  • Horizontální bojler

Umisťuje se naležato na horizontální nožičky, resp. konzole. Ty musíte pevně ukotvit do země. Přípojná místa na vodu a elektrickou energii se nacházejí na boční straně bojleru.

Nejnáročnější k ukotvení je nejčastěji používaný typ, tj. závěsný bojler. Uvědomte si, že už malý 50litrový bojler může po naplnění vážit i 70 kg. Platí, že 1 l vody odpovídá cca 1 kg hmotnosti, k tomu ještě musíte připočítat hmotnost samotného bojleru. 

Vzhledem k těmto hmotnostem byste měli použít dostatečně pevné hmoždinky a šrouby. Zároveň by měl být bojler uchycen do dostatečně pevné (hluboké) stěny. Tenké, např. sádrokartonové příčky je nutné vyztužit, případně zvolit stacionární bojler. 

Samotné montáži by měl předcházet i výběr vhodného místa pro bojler. Z hlediska komfortu a účinnosti by měl být umístěn co nejblíže k nejčastěji používanému odběrnému místu, což je obvykle umyvadlo. Pokud bude od bojleru vést příliš dlouhé potrubí, může se stát, že teplo přes stěnu potrubí unikne a do umyvadla se dostane pouze vlažná voda. Potrubí byste měli dobře zaizolovat.

V případě instalace bojleru do koupelny si však dejte pozor na tzv. elektroinstalační zóny v okolí vany, sprchového koutu, případně umyvadla. V těchto prostorách je totiž vysoké riziko úrazu elektrickým proudem. V určitém okolí od nich tedy nemůžete nainstalovat libovolné elektrické zařízení. Více informací vám poskytne kvalifikovaný elektrikář.

 

Zapamatujte si:
Všechen materiál použitý při instalaci bojleru musí vydržet teplotu 100 °C

 

K přívodu studené a vývodu teplé vody musíte přidat vhodný ventil. U bojlerů je nezbytný i další, tzv. pojistný ventil, který vypustí malé množství vody z bojleru při dosažení určitého tlaku. Voda totiž při zahřívání zvětšuje svůj objem a bez pojistného ventilu by došlo k nárůstu tlaku a roztržení bojleru nebo potrubí.

Pojistný ventil se zapojuje přímo na přívod studené vody do bojleru – mezi ním a bojlerem již nesmí být zařazen žádný ventil, klapka a podobný prvek. V pojistném ventilu může být již zabudována zpětná klapka, která v případě poklesu tlaku v přívodním potrubí zabrání vytečení bojleru zpět do tohoto potrubí. Pojistný ventil většinou najdete v balení bojleru. Úroveň tlaku, při které reaguje, je předem nastavena z výroby.

Výstup z pojistného ventilu byste měli nejlépe průhlednou hadičkou svést do kanalizace, ideálně přímo do sifonu, který zároveň dobře utěsníte. Zabráníte tím pronikání zápachu do prostoru, ale také případnému vystřelení hadičky ze sifonu při aktivaci pojistného ventilu.

Mezi přívod studené vody a pojistný ventil je vhodné přes odbočku (T-kus) zařadit expanzní nádobu o objemu alespoň 5 % objemu bojleru. Ta vykompenzuje tlakové rázy při zavírání baterií a zabrání studené vodě, aby při nárůstu (při ohřevu) tlaku vytékala z pojistného ventilu do kanalizace. Kromě toho prodlouží životnost pojistného ventilu, který nebude čelit tak intenzivním změnám tlaku.

Chybí koncovka do zásuvky? Čas zavolat elektrikáře

Většina bojlerů pro domácí použití s ​​příkonem do cca 3,6 kW je vybavena přívodní šňůrou s koncovkou do 230 V zásuvky. V tom případě vám stačí přesvědčit se, že máte v pořádku elektroinstalaci a že je daný okruh, na kterém je zásuvka připojena, dostatečně dimenzován na příkon bojleru.

Výkonnější bojlery mohou být vybaveny přívodním kabelem bez koncovky, případně pouze svorkovnicí pro připojení kabelu. Takový bojler musí zapojit kvalifikovaný elektrikář, který k němu vybere vhodný typ přívodního kabelu a adekvátní jištění.
 

Upozornění:
Bojler je výkonný elektrický spotřebič, nikdy by tedy neměl být zapojován do elektřiny přes prodlužovačku. Prodlužovačky nejsou dimenzovány na tak vysoké zatížení, výsledkem může být přetížení a následný požár.
 

V závislosti od konstrukce bojleru, pokynech výrobce a prostředí, ve kterém je bojler nainstalován, může být nutné připojit jej na vodivé pospojování neživých částí. Tím se zabrání případnému úrazu elektrickým proudem vlivem rozdílných potenciálů mezi bojlerem a ostatními vodivými předměty a také zvýšené tvorbě koroze. Připojení se realizuje zelenožlutým vodičem a opět by ho měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
 

Tip pro vás:
Pokud máte bojler s dostatečnou kapacitou a dobrou izolací, zvažte levnější ohřev vody při nízké sazbě elektřiny (např. v noci a o víkendech). K jeho využití musíte mít  elektroměr s modulem HDO a dohodnutou sazbu s dodavatelem elektřiny. Více informací vám poskytne elektrikář.

Před spuštěním odvzdušněte

Před prvním spuštěním naplňte bojler vodou z přívodního potrubí otevřením ventilu. Současně otevřete i výstupní ventil a vodovodní baterii. Počkejte, až se bojler odvzdušní a celý naplní.

Nikdy nespouštějte ohřev, pokud je bojler prázdný nebo poloprázdný – topné těleso se může poškodit. Většina bojlerů je sice vybavena ochranou proti přehřátí, ne vždy to však stačí. Kromě toho, ohřívání vody v nedostatečně odvzdušněném bojleru by bylo neefektivní a nerovnoměrné. Po spuštění ohřevu nastavte nejvyšší teplotu a nechte vodu ohřát. Sterilizujete tím vnitřek bojleru a zlikvidujete případné mikroorganismy. 

Následně nastavte požadovanou teplotu. Při teplotě 55 °C a vyšší dochází ke zvýšené tvorbě vodního kamene, pokud máte příliš tvrdou vodu, doporučujeme nastavit nižší teplotu nebo nejlépe použít změkčovací zařízení. Teplota mezi 20 a 45 °C, vodní kámen, usazeniny a rez zase představují ideální podmínky pro množení bakterií Legionella, které pro člověka mohou být nebezpečné. Dbejte tedy na správné nastavení teploty a pravidelné čištění bojleru.

Chcete-li bojler ponechat v nevytápěném prostoru, můžete na něm nastavit nejnižší teplotu, čímž aktivujete ochranu proti zamrznutí (ohřev na cca 7 °C), aby nemohlo dojít k jeho poškození. Musí však být připojen do elektrické sítě. Pokud elektřina nebude k dispozici, vodu z bojleru vypusťte.

Čtěte také:

Užitečné odkazy