Vyžádat bezplatné poradenství

Ohřívače teplé užitkové vody: centrální, nebo decentralizované?

Vyžádejte si bezplatné poradenství

  

Úlohou ohřívače teplé užitkové vody je ohřát studenou vodu tak, aby se dala v domácnosti použít k mytí, sprchování nebo koupání. Díky centrálním a decentralizovaným systémům dnes majitelé domů mají různé možnosti a mnozí se ptají: V čem se vlastně liší ohřívače TUV a který typ je kdy vhodný? Odpověď na tyto otázky najdete v následujícím příspěvku.

  

  Jaké ohřívače TUV existují?

  Pokud jde o ohřev studené pitné vody, majitelé domů mají  v současnosti k dispozici různé typy systémů ohřevu TUV, které jdou obecně  rozdělit do následujících kategorií:

  • centrální systémy na ohřev pitné vody,
  • decentralizované systémy na ohřev pitné vody.

  Centrální ohřívače TUV

  Centrální systémy na ohřev TUV ohřívají pitnou vodu v centrálním zařízení, zpravidla prostřednictvím zdroje tepla. Ke každému odběrnému místu přitom musí kromě studené vody být přivedena i teplá voda samostatným potrubím. Pokud jsou topná odběrná místa příliš vzdálená, může být nutné takzvané cirkulační potrubí. Toto potrubí vede neodebranou teplou vodu zpět k ohřevu a zamezuje tak rozmnožování choroboplodných zárodků nebo bakterií v chladnoucí vodě. U centrálních ohřívačů TUV rozlišujeme:

  • centrální zásobníkové ohřívače,
  • centrální průtokové ohřívače.

  Centrální zásobníkové ohřívače

  U centrálních systémů ohřevu TUV se zásobníkem se pitná voda ukládá například v zásobníku pitné vody nebo v kombinovaném zásobníku a zahřívá ji topný systém. Pokud v domě otevřete kohoutek, v důsledku tlaku v systému proudí teplá voda automaticky k odběrnému místu. Do zásobníku současně přitéká studená voda, která se musí znovu zahřát.

  Výhody centrálních zásobníkových ohřívačů:

  • všechna odběrná místa jsou vždy dostatečně zásobena teplou vodou,
  • na ohřev vody lze použít solární systémy nebo jiné obnovitelné energie.

  Nevýhody centrálních zásobníkových ohřívačů:

  • tepelné ztráty, které ale lze minimalizovat izolací,
  • musí být k dispozici dostatek místa,
  • u větších zásobníků je potřeba přijmout hygienická opatření.

  Centrální průtokové ohřívače TUV

  Na rozdíl od zásobníkových systémů se u průtokových systémů ohřeje pitná voda vždy tehdy, když je to potřeba. Studená pitná voda přitom protéká přes výměník tepla, který je v případě plynového kombinovaného kotle integrován přímo do topného zařízení.

  Výhody centrálních průtokových ohřívačů:

  • nezabírají moc místa, protože není potřebný zásobník,
  • příprava TUV dle potřeby bez akumulačních ztrát.

  Nevýhody centrálních průtokových ohřívačů:

  • je potřebný vysoký výkon (příkon), protože v krátkém čase musí ohřát velké množství vody,
  • vodu nelze odebírat současně na více místech,
  • není možné využívat bezplatnou sluneční energii.

  Decentralizované ohřívače TUV

  Decentralizovaná zařízení ohřívají vodu vždy v bezprostřední blízkosti odběrného místa.   Jelikož přes dům se přes potrubní rozvody přepravuje pouze studená voda, výrazně se snižují tepelné ztráty vedením. Decentralizované systémy jsou z hygienického hlediska bezproblémové pro ohřev pitné vody, zejména pokud se umyvadla, sprchy nebo vany používají jen zřídka. Na rozdíl od centrálních systémů se decentralizované systémy provozují převážně elektricky a při častém používání mohou znamenat vysoké náklady.  

  Také u decentralizovaných ohřívačů můžeme rozlišit následující systémy:  

  • decentralizované malé zásobníkové ohřívače,
  • decentralizované průtokové ohřívače.

  Decentralizované malé zásobníkové ohřívače

  Decentralizované malé zásobníkové ohřívače fungují podobně jako centrální zásobníkové ohřívače. Na rozdíl od nich však nemají větší kapacitu než 5 až 15 litrů a dají se skrytě nainstalovat pod umyvadlo nebo do kuchyňské skříňky. Voda v zásobníku se v závislosti na nastavení udržuje stále ohřátá na požadovanou teplotu a při otevření kohoutku je okamžitě k dispozici.

  Výhody decentralizovaných malých zásobníkových ohřívačů:

  • malý zásobník lze nainstalovat skrytě,
  • teplá voda je vždy ihned k dispozici,  
  • díky decentralizovanému umístění nedochází k tepelným ztrátám vedením.

  Nevýhody decentralizovaných malých zásobníkových ohřívačů:

  • elektrický ohřev může znamenat vysoké náklady,
  • malé zásobníky nejsou vhodné pro sprchu nebo vanu.

  Decentralizované průtokové ohřívače

  Decentralizované průtokové ohřívače jsou většinou elektricky provozovaná zařízení, která se podobně jako malé zásobníkové ohřívače instalují v blízkosti odběrného místa. Pokud se například při sprchování spotřebuje velké množství vody v krátkém čase, decentralizovaná zařízení potřebují vysoký instalovaný výkon.

  Výhody decentralizovaných průtokových ohřívačů:

  • vodu lze ohřívat dle potřeby a téměř bez tepelných ztrát,
  • zejména průtokové ohřívače pro umyvadla a dřezy jsou malé a dají se jednoduše a skrytě nainstalovat.

  Nevýhody decentralizovaných průtokových ohřívačů:

  • zařízení na ohřev vody pro sprchy nebo vany potřebují velmi vysoký výkon (příkon), na který musí být přizpůsobeny i elektrické rozvody v domě,
  • elektrické ohřívače vody představují vysoké náklady, pokud se používají často.

  Kdy je vhodný ohřívač teplé vody?

  Pokud například potřebujete ve svém domě pravidelně teplou vodu na mytí, sprchování nebo koupání, výhodný je centrální ohřívač TUV. V takovém případě se pitná voda ohřívá levně a efektivně prostřednictvím topného systému. Pokud je k dispozici dostatek místa, náklady na přípravu TUV lze snížit na minimum použitím zásobníkového systému a solárního zařízení k ohřevu teplé vody.

  Jestliže se mají teplou vodou zásobovat vzdálená a zřídka používaná odběrná místa, mohou být výhodná i decentralizovaná zařízení se zásobníkem nebo průtokový ohřívač, protože umožňují hygienicky vyhovující a levnou instalaci.

  Na co myslet při výběru

  Při tolika možnostech není pro majitele domů jednoduché rozhodnout se pro vhodný ohřívač TUV. Obecně však lze konstatovat, že centrální systémy, u kterých se teplá voda ohřívá prostřednictvím topného nebo solárního ohřevu, jsou levnější při každodenní potřebě teplé vody.

  Užitečné odkazy