Moduly čerstvé vody od firmy Viessmann pro hygienický ohřev vody

Alternativu k zásobníku teplé vody nabízí modul čerstvé vody Vitotrans 353 od firmy Viessmann. S ním není nutná akumulace pitné vody, protože pitná voda se ohřívá na principu průtokového ohřívače. Pro ohřev se využívá teplo z akumulačního zásobníku topné vody, který lze zase ohřívat různými topnými systémy – kotli na tuhá paliva, solárními systémy, olejovými nebo plynovými topnými kotli, tepelnými čerpadly a dalšími. Moduly jsou předinstalované stanice, které se hodí jak k montáži na stěnu, tak i k instalaci přímo na zásobník.

Frischwasser-Module.jpg

Možnost kombinace se systémem Solar-Divicon

Moduly čerstvé vody Vitotrans 353 jsou velmi vhodné pro použití ve spojení s termickým solárním systémem. Velmi dobré ochlazení topné vody deskovým tepelným výměníkem Vitotrans 353 vede ke zvýšení efektivity solárního okruhu, poněvadž na základě chladného zpětného oběhu může poklesnout střední teplota solárního okruhu.

Moduly čerstvé vody

Moduly čerstvé vody slouží k pohodlnému a hygienickému ohřevu pitné vody na principu průtokového ohřívače. Na rozdíl od běžného zásobníku teplé vody se v něm voda pro potravinářské účely nepoužívá k ukládání energie, ale v případě potřeby se nejdříve ohřívá pomocí výkonného deskového tepelného výměníku. Pro ohřev vody se využívá energie z akumulačního zásobníku topné vody, který lze ohřívat různými topnými systémy – jak solárními systémy, tak i kotli na tuhá paliva, běžnými olejovými nebo plynovými kotli, tepelnými čerpadly nebo jinými systémy.