Vitocell 100-L se samostatnou sestavou tepelného výměníku Vitotrans 222

Zásobník Vitocell 100‐L tvoří spolu v příslušenství dodávaným samostatným výměníkem Vitotrans 222 (80, 120 a 240 kW) nabíjecí zásobníkový systém na ohřev pitné vody. Sestava tepelného výměníku – se skládá z deskového tepelného výměníku, armatur a čerpadel.

Jako příslušenství se dodávají směšovací skupiny, regulátor teploty a regulace Vitotronic 200-H, typ HK1W nebo HK3W. Kompletnímu systému se dává přednost při následujících použitích a podmínkách:

 • Topné okruhy, pro něž jsou požadovány nízké teploty vstupní vody nebo u kterých jsou teploty vstupní vody omezeny, např. dálkové vytápění nebo kondenzační kotle. Kvůli velkému teplotnímu spádu na straně pitné vody se nastaví na straně topné vody nízká vstupní teplota; tato okolnost přispívá k účinné kondenzaci při použití kondenzační techniky.
 • Velké objemy zásobníku s časově posunutými dobami plnění a odběru, např. u odběru vody při špičkách ve školách, sportovních zařízeních, nemocnicích, kasárnách, sociálních budovách, bytových domech atd.
 • Krátkodobě vysoké výkony ve špičce, tzn. vysoké spotřeby za časovou jednotku a různé doby dohřívání, např. u zařízení na ohřev pitné vody v bazénech, sportovních zařízeních, průmyslových podnicích a jatkách.
 • Omezený prostor, poněvadž nabíjecí zásobníkový systém může přenášet vysoké výkony.


Profitujte z těchto výhod:

 • Ceraprotect smaltovaná ocelová nádrž zásobníku s ochranou proti korozi
 • Dodatečná katodová ochrana hořčíkovou anodou, anoda napájená proudem z cizího zdroje je k dodání jako příslušenství.
 • Snadná doprava díky odnímatelné izolaci
 • Nízké teplotní ztráty díky kvalitní kompletní tepelné izolaci
 • Elektrická topná vložka a nabíjecí systém s vrstvící tryskou pro použití ve spojení s tepelnými čerpadly jsou k dodání jako příslušenství
 • Ve spojení se sestavou tepelného výměníku Vitotrans 222 (příslušenství) jako nabíjecím zásobníkovým systémem je vhodný zejména pro kombinace s kondenzačními kotli
 • Na stupeň přesné nabíjení zásobníku i při plynule klesající přívodní teplotě.
 • S vysoce účinným nabíjecím a teplovodním čerpadlem včetně kompletní tepelné izolace