Vyžádat bezplatné poradenství
Vitoconnect

Komunikační rozhraní

Zde najdete všechny důležité informace o komunikačním rozhraní Vitoconnect, které slouží k dálkovému monitorování a dálkovému ovládání topných systémů Viessmann.

Rozhraní mezi kotlem a aplikacemi
Provoz topného systému pomocí aplikace ViCare
Dálková údržba topného systému pomocí aplikace ViGuide
Komplexní koncept zabezpečení

Váš místní obchodní partner Viessmann vám poskytne individuální poradenství.

Najděte si obchodního partnera
Ovládání topného systému z chytrého telefonu nebo tabletu

Vitoconnect je rozhraní pro aplikaci ViCare.

Vzdálená údržba systému

U svého dodavatele prostřednictvím aplikace Vitoguide

Komplexní koncept zabezpečení

Prošel testem bezpečnosti informací VDE Smart Home

Komunikační modul Vitoconnect

Vitoconnect je rozhraní mezi kotlem a aplikací. Je nutný pro ovládání topného systému z chytrého telefonu nebo tabletu a pro vzdálenou údržbu systému dodavatelem pomocí aplikace Vitoguide. Modul Vitoconnect se připojuje přímo k řídicí jednotce Vitotronic vašeho topného systému Viessmann nebo kabelem k řídicí jednotce Ecotronic kotlů na dřevo.

Vitoconnect využívá komplexní bezpečnostní koncept, který úspěšně prošel testem informační bezpečnosti VDE Smart Home. Zde se dozvíte, co je součástí dodávky Vitoconnect, jak skříňku nainstalovat a uvést do provozu, na co musíte pamatovat ... a další informace.

Informace o výrobku

Následující komponenty jsou součástí standardní výbavy každého zařízení Vitoconnect:

 • Nástěnný komunikační modul pro připojení k širokopásmovému směrovači
 • napájecí kabel se zásuvnou napájecí jednotkou (délka 1,5 m)
 • Propojovací kabel s připojením Optolink pro komunikační modul/řídicí jednotku kotle (délka 3 m)

Komunikace

 • Přes rozhraní Optolink s řídicí jednotkou kotle
 • Přes WiFi s DSL routerem

Připojení

 • Zásuvná napájecí jednotka (230 V / 50 Hz)
 • Připojovací kabel pro komunikační modul/Optolink připojení
 • WiFi komunikace pro připojení k internetu

K Vitoconnectu lze připojit všechny generátory tepla Viessmann s regulací Vitotronic včetně rozhraní Optolink. Kompatibilní modely naleznete v seznamu níže:

Řídicí jednotky pro nástěnné nebo zásobníkové kombinované kotle

 • Vitotronic 200, typy HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
 • Vitotronic 200 RF, typy HO1C, HO1E

Řídicí jednotky pro podlahové kotle

 • Vitotronic 200, typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
 • Vitotronic 300, typ KW3

Řídicí jednotky pro tepelná čerpadla a hybridní spotřebiče

 • Vitotronic 200, typy WO1A, WO1B a WO1C

Řídicí jednotky pro kotle na tuhá paliva

 • Vitoligno 200-S s Ecotronic (od verze softwaru 2.03)
 • Vitoligno 250-S s Ecotronic (od verze softwaru 2.00)
 • Vitoligno 300-C s Ecotronic (od verze softwaru 2.12)
 • Vitoligno 300-P s Vitotronic 200 FO1
 • Vitoligno 300-S s Ecotronic (od verze softwaru 2.04)

Vitoconnect OT2 je kompatibilní se všemi novými topnými přístroji Viessmann s rozhraním OpenTherm, které byly vyrobeny po říjnu 2017 a nemají nainstalované rozšíření OpenTherm. Jedná se o následující zařízení:

 • Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD).
 • Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)

Pokyny

Jak již bylo popsáno, Vitoconnect je rozhraní mezi topným systémem - zejména řídicí jednotkou - a aplikací pro jeho ovládání (například ViCare). Pro zajištění bezproblémové regulace je nutné Vitoconnect nainstalovat a uvést do provozu. Za tímto účelem postupujte podle níže uvedených kroků.

Namontujte zařízení Vitoconnect na stěnu. Zajistěte, aby místo instalace bylo suché a chráněné před mrazem. Rovněž se ujistěte, že signál WiFi má dostatečný dosah. Poté proveďte připojení. Na spodní straně zařízení Vitoconnect jsou dvě přípojky pro elektrické připojení a připojení k řídicí jednotce: přípojka micro USB pro napájení prostřednictvím zásuvné napájecí jednotky a pro propojovací kabel Optolink/USB. Řídicí jednotka topného systému má rovněž port Optolink/USB.

Registrace uživatele prostřednictvím aplikace ViCare a konfigurace Vitoconnect

Dalším a hlavním krokem je registrace uživatele, protože zařízení Vitoconnect lze uvést do provozu pouze s platným uživatelským účtem. V případě aplikace ViCare to proveďte následujícím způsobem:

 1. Stáhněte si aplikaci ViCare.
 2. Klepnutím na "Create new account" (Vytvořit nový účet) vytvořte svůj uživatelský účet.
 3. Naskenujte QR kód na svém generátoru tepla nebo faktuře.
 4. Pokud kód není k dispozici, zadejte výrobní údaje a ID a zaregistrujte se.
 5. Na zařízeních se systémem Android se nyní automaticky vytvoří připojení k síti WiFi "Vitoconnect".
 6. Pokud používáte systém iOS: Zavřete aplikaci a přejděte do nastavení zařízení. Poté ručně navažte spojení s WiFi "Vitoconnect" a vložte heslo WPA2 ze schránky. Nyní se přepněte zpět do aplikace.
 7. Nakonec podle pokynů v aplikaci nastavte domácí síť, zadejte polohu a osobní údaje a přijměte zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání.

Aplikace Vitoconnect a ViCare jsou nyní nastaveny a připraveny k použití. To je také indikováno dvěma horními zelenými LED diodami na zařízení Vitoconnect.

Máte také možnost zaregistrovat pouze svůj nový systém. Poté vám prodloužíme záruku a potvrdíme ji certifikátem systému. Ten také obsahuje všechny údaje o vašem systému. Pokud jste již navázali spojení s aplikací ViCare, můžete použít informace uvedené tam.

Plný rozsah funkcí systému Vitoconnect je k dispozici pouze tehdy, pokud je správně připojen a nakonfigurován jak samotný systém Vitoconnect, tak řídicí jednotka. Dále musí být k dispozici trvalé připojení k internetu prostřednictvím WiFi routeru. V opačném případě nelze přenášet data z řídicí jednotky vytápění do aplikace. V neposlední řadě musí být nastaven uživatelský účet. Tím se propojí Vitoconnect s účtem systému (v aplikaci).

Obecné informace o uvedení do provozu:

 • Před uvedením do provozu zkontrolujte požadavky systému na komunikaci prostřednictvím místní sítě IP / WiFi.
 • Pro provoz systému Vitoconnect je nutné dostupné internetové připojení s paušálním datovým přenosem (bez časového nebo objemového omezení). Signál WiFi musí být dostatečně silný a v případě potřeby jej lze zesílit pomocí opakovače.
 • Aby bylo zajištěno odesílání zpráv i v případě výpadku napájení, doporučujeme připojit zařízení Vitoconnect a směrovač WiFi k napájení prostřednictvím zdroje nepřerušitelného napájení (UPS).
 • Směrovač WiFi by měl být chráněn dostatečně silným heslem WPA2, protože prostřednictvím připojení jsou přenášena citlivá data.
 • Zařízení Vitoconnect by mělo být nainstalováno ve vzdálenosti nejméně 0,3 metru od generátoru tepla.

Nastavení brány firewall:

 • Port 443 (HTTPS) a port 123 (NTP) musí být otevřené.
 • Adresa MAC je vytištěna na štítku zařízení.

Potenciální chybové zprávy

Vitoconnect je vybaven třemi LED diodami, které indikují stav spojení s generátorem tepla a serverem Viessmann a poskytují informace o funkcích systému. Základní princip je poměrně jednoduchý a vychází ze systému semaforů.

V následujícím přehledu (strany 23-25) jsou uvedeny možné poruchy a jejich odstranění:

Užitečné odkazy