Vyžádat bezplatné poradenství

Požadavky na používání aplikace Vitotrol a rozsah funkcí

Stáhněte si aplikaci Vitotrol
Aplikace Vitotrol pro ovládání topných systémů Viessmann

Aplikace Viessmann Vitotrol

Aplikace Viessmann Vitotrol umožňuje ovládat topné systémy Viessmann vybavené regulačními jednotkami Vitotronic. Ovládání odkudkoli a kdykoli je snadné, intuitivní a pohodlné. Vedle ovládacích funkcí nabízí aplikace Vitotrol obecné a kontextové funkce nápovědy. Aplikace Vitotrol je k dispozici pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS nebo Android.

Pro ovládání aplikace musí být nástěnné spotřebiče / malé kotle / střední kotle / tepelná čerpadla / kotle na dřevo s řídicí jednotkou Vitotronic (typy řídicích jednotek viz "Požadavky na použití") vybaveny internetovým rozhraním Vitocom 100 LAN1 a připojeny k domácímu širokopásmovému routeru. Konfigurace DSL směrovače není nutná.

Zprávy o kotli jsou zasílány na iPhone/smartphone. Aplikace Vitotrol umožňuje zejména řízení distribuce tepla prostřednictvím topných okruhů. Aplikace je vhodným nástrojem pro uživatele komerčních systémů k ovládání topného systému.

Stáhněte si aplikaci Vitotrol

K dispozici pro iOS a Android.

Požadavky na používání

K používání řady funkcí aplikace Vitotrol je zapotřebí internetové rozhraní Viessmann Vitocom 100 typu LAN1. Aplikaci Vitotrol lze používat, pokud je váš topný systém vybaven některým z následujících přístrojů nebo generátorů tepla Viessmann s regulací Vitotronic:

 • Vitodens s řídicí jednotkou Vitotronic 200 HO1*
 • Vitodens 200 s řídicí jednotkou Vitotronic 200 HO1A*
 • Vitodens 3xx s řídicí jednotkou Vitotronic 200 RF HO1B** / HO1C
 • Vitodens 200 s řídicí jednotkou Vitotronic 200 HO1D
 • Vitodens 200 s řídicí jednotkou Vitotronic 200 HO2B****
 • Vitodens 3xx s řídicí jednotkou Vitotronic 200 HO2B****
 • Vitoladens 3xx s řídicí jednotkou Vitotronic 200 HO1B**
 • Vitosorp 200 s řídicí jednotkou Vitotronic 200 HO1D

* U výrobníků tepla s těmito typy řídicích jednotek nejsou v aplikaci Vitotrol k dispozici provozní funkce Party a Economy.

** Funkce Party a Economy jsou u řídicí jednotky Vitotronic 200 HO1B podporovány od verze softwaru 45 (přibližně od poloviny roku 2012).

**** Integrovaná karta LAN není podporována.

Vezměte prosím na vědomí
Aplikace Vitotrol podporuje pouze topné systémy, které jsou vybaveny generátorem tepla Viessmann s řídicí jednotkou Vitotronic.

 • Vitocrossal 300 nebo Vitoladens 300-C s řídicí jednotkou Vitotronic 200 KW6B / KW6A*
 • Malý kotel s řídicí jednotkou Vitotronic 200 KO1B nebo KO2B

* U výrobníků tepla s těmito typy řídicích jednotek nejsou v aplikaci Vitotrol k dispozici provozní funkce Party a Economy.

Vezměte prosím na vědomí
Aplikace Vitotrol podporuje pouze topné systémy, které jsou vybaveny generátorem tepla Viessmann s řídicí jednotkou Vitotronic.

Středně velký kotel s následujícími řídicími jednotkami Vitotronic

 • Vitotronic 200 GW1B, GW7B, CO1I, CO1E
 • Vitotronic 300 GW2B / GW4B

Vezměte prosím na vědomí
Aplikace Vitotrol podporuje pouze topné systémy, které jsou vybaveny generátorem tepla Viessmann s řídicí jednotkou Vitotronic.

 • Vitotronic 300-K typ MW2B ve spojení s Vitotronic 100 HC1B
 • Vitotronic 300-K typ MW1B ve spojení s Vitotronic 100 GC7B
 • Vitotronic 300 CM1I / CM1E ve spojení s Vitotronic 100 CC1I / CC1E
 • Vitotronic 200-H typ HK1B nebo HK3B

Vezměte prosím na vědomí
Aplikace Vitotrol podporuje pouze topné systémy, které jsou vybaveny generátorem tepla Viessmann s regulací Vitotronic.

Tepelná čerpadla s následujícími řídicími jednotkami Vitotronic

 • Vitotronic 200 WO1A / WO1B / WO1C

Vezměte prosím na vědomí
Aplikace Vitotrol podporuje pouze topné systémy, které jsou vybaveny generátorem tepla Viessmann s regulační jednotkou Vitotronic.

 • Vitoligno 300-P s řídicí jednotkou Vitotronic 200 FO1

Upozornění
Aplikace Vitotrol podporuje pouze topné systémy, které jsou vybaveny generátorem tepla Viessmann s regulační jednotkou Vitotronic.

Další požadavky na použití

 • Registrace na serveru Viessmann Vitodata
 • Přímý bezplatný přístup k internetu s datovým paušálem
 • Širokopásmový router (LAN/WiFi) s aktivovanou službou DHCP

Informace o IP komunikaci

 • Vitocom 100 LAN1 je z výroby nastaven na dynamické IP adresování prostřednictvím DHCP.
 • Vitocom lze také přepnout na statické IP adresování.
 • U sítí LAN se správcem je třeba konfiguraci sítě Vitocom 100 LAN1 upřesnit se správcem sítě LAN na místě.

Informace o registraci

 • Registraci uživatele a systému lze provést výhradně prostřednictvím procesu registrace v aplikaci Vitotrol.
 • Při první registraci uživatele je pro jeho uživatelský účet zaregistrován také první systém.
 • Uživatelé mohou ke svému účtu přidávat další systémy opakováním registračního procesu.
 • Alternativně lze registraci provést také v aplikaci Vitodata 100.

Verze softwaru aplikace Vitotrol

Používejte nejnovější verzi aplikace Vitotrol, v současné době 4.6.3. Verze softwaru 4.1.x a starší již nejsou podporovány. Starší verze softwaru by měly být okamžitě aktualizovány:

 • Chcete-li aplikaci aktualizovat, podívejte se do nabídky v mobilním zařízení.
 • Pro instalaci přejděte do obchodu Apple Store (iPhone nebo iPad) nebo Google Play Store (zařízení se systémem Android) a vyhledejte "Vitotrol app". Poté postupujte podle doporučených kroků pro instalaci. Spusťte aplikaci Vitotrol. Poté se musíte znovu přihlásit do systému.

Po instalaci nebo aktualizaci aplikace Vitotrol ji můžete používat jako obvykle.

Aplikace Vitotrol podporuje následující mobilní zařízení:

 • Zařízení s operačním systémem Apple iOS verze 9.0 nebo novější.
 • Zařízení s operačním systémem Google Android 4.0 nebo novějším.
 • Vitocom 100 LAN1 je z výroby nastaven na dynamické IP adresování prostřednictvím DHCP.
 • Vitocom lze také přepnout na statické IP adresování.
 • U sítí LAN se správcem je třeba konfiguraci sítě Vitocom 100 LAN1 upřesnit se správcem sítě LAN na místě.
 • Registraci uživatele a systému lze provést výhradně prostřednictvím procesu registrace aplikace Vitotrol.
 • Při první registraci uživatele je pro jeho uživatelský účet zaregistrován také první systém.
 • Uživatelé mohou ke svému účtu přidávat další systémy opakováním registračního procesu.
 • Alternativně lze registraci provést také v aplikaci Vitodata 100.

Použijte nejnovější verzi aplikace Vitotrol, aktuálně 4.6.3. Verze softwaru 4.1.x a starší již nejsou podporovány. Starší verze softwaru by měly být okamžitě aktualizovány:

 • Chcete-li aplikaci aktualizovat, podívejte se do nabídek v mobilním zařízení.
 • Pro instalaci přejděte do obchodu Apple Store (iPhone nebo iPad) nebo Google Play Store (zařízení se systémem Android) a vyhledejte "Vitotrol app". Poté postupujte podle doporučených kroků pro instalaci. Spusťte aplikaci Vitotrol. Poté se musíte znovu přihlásit do systému.

Po instalaci nebo aktualizaci aplikace Vitotrol ji můžete používat jako obvykle.

Informace o produktu Vitocom 100 typ LAN1

Komunikace s aplikací Vitotrol

Vitocom 100 LAN1 je internetové komunikační rozhraní pro dálkové ovládání a dálkový dohled topných systémů s výše uvedenými generátory tepla. Vitocom 100 LAN1 vytváří spojení se serverem Vitodata. Aplikace Vitotrol pak může přistupovat k systémovým datům prostřednictvím serveru Vitodata.

Standardní dodávka

Standardní dodávka Vitocom 100 LAN1 obsahuje následující položky:

 • Vitocom 100, typ komunikačního zařízení LAN1
 • Komunikační modul pro instalaci do řídicí jednotky
 • propojovací kabely pro LAN a komunikační modul

Upozornění:
V závislosti na konfiguraci generátoru tepla je vyžadována volitelná varianta výrobku Vitocom 100 LAN1 s komunikačním modulem nebo bez něj.

Rozsah funkcí

Aplikace Vitotrol umožňuje přístup k následujícím funkcím:

 • Snadné ovládání provozního programu, nastavení pokojové teploty, nastavení teploty TV a prázdninového programu.
 • Časové programy pro ústřední vytápění, ohřev TV a cirkulaci TV.
 • Přehledné zobrazení provozních parametrů včetně všech důležitých teplot.
 • Stejně tak údaje o účinnosti, včetně solárního zisku a počtu hodin provozu.
 • Integrovaná funkce vitríny
Funkce aplikace Vitotrol: Funkce: topný okruh, menu, časový program a solární energie.

V souladu se zásadami ochrany osobních údajů můžete svůj uživatelský účet pro Vitodata a aplikaci Vitotrol smazat následujícím postupem. Za tímto účelem klikněte na níže uvedený odkaz a podle pokynů na obrazovce vymažte systémové údaje a údaje uživatele.

Důležité informace

Odstraněním posledního uživatelského účtu dojde k trvalému odstranění všech systémových a uživatelských dat. Poté je již nebude možné obnovit.

Konfigurace systému

Konfigurace systému aplikace Vitotrol

Mobilní zařízení (1-4) vyžadují připojení WiFi nebo mobilní komunikaci.

 1. Aplikace Vitotrol
 2. iPod Touch
 3. Chytrý telefon (iOS nebo Android)
 4. Tablet (iOS nebo Android)
 5. Internet a server Vitodata
 6. DSL router
 7. Vitocom 100, (typ LAN1)
 8. Kotel

Komunikace IP

 • Dynamické přidělování IP adres pomocí klienta DHCP (výchozí)
 • Možnost konfigurace na statické IP adresy
 • IP komunikaci vždy naváže Vitocom
 • URL: https://httpsconnector. viessmann.com
 • IP adresy*: 195.126.105.15 nebo 217.6.182.115
 • Port: 443

*Poznámka: IP adresy se mohou změnit, pokud dojde k restrukturalizaci IP sítě.

 • URL: https://vitocomupdate. viessmann.com
 • IP adresy*: 195.126.105.10 nebo 217.6.182.110
 • Port 443

*Poznámka: IP adresy se mohou změnit, pokud dojde k restrukturalizaci IP sítě.

 • URL: https://www.viessmann.com
 • IP*: 195.126.105.11 nebo 217.6.182.111
 • Port: 443

*Poznámka: IP adresy se mohou změnit, pokud dojde k restrukturalizaci IP sítě.

Užitečné odkazy