Školicí program

Aktuální vývoj v oblasti topné techniky s sebou přináší trvalý požadavek neustálého vzdělávání. Cílem naší Akademie je dlouhodobě vzdělávat a zvyšovat technickou úroveň a vědomosti odborné veřejnosti.