Školicí program

Aktuální vývoj v oblasti topné techniky s sebou přináší trvalý požadavek neustálého vzdělávání. Cílem naší Akademie je dlouhodobě vzdělávat a zvyšovat technickou úroveň a vědomosti odborné veřejnosti.

 

Zkoušky profesní kvalifikace

Jedná se o profesní kvalifikace, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (Zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů). 

Nově vypsané termíny: 

26. května 2021 – Termín již plně OBSAZEN!

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)  

 

Na výše uvedené termíny máte možnost se přihlásit přes níže uvedený odkaz.