Internetové rozhraní Vitoconnect

Vitoconnect tvoří rozhraní mezi topným systémem a aplikací a je předpokladem pro ovládání topného systému pomocí chytrého telefonu případně tabletu nebo pro dálkovou údržbu topného systému odborným topenářem pomocí softwarového nástroje ViGuide. Vitoconnect se připojuje přímo přes kabel k regulaci Vitotronic topného systému Viessmann nebo k regulaci Ecotronic určené pro kotle na dřevo.

Ve Vitoconnect se skrývá komplexní bezpečnostní koncept, který úspěšně prošel zkouškou VDE pro Smart Home na Smart Home bezpečnost informací. Zde se mimo jiné dozvíte, co je součástí dodávky Vitoconnect, jak nainstalovat tuto chytrou krabičku a uvést ji do provozu a na co důležitého si dát pozor.


Co dodávka obsahuje?

Rozsah dodávky Vitoconnect zahrnuje následující komponenty:

WiFi modul pro připojení k routeru DSL pro montáž na stěnu
Síťový kabel s napájecím zdrojem se zástrčkou (délka 1,5 m)
Spojovací vedení Optolink/USB k připojení WiFi modulu k regulaci kotlového okruhu (délka 3 m)

Technická data k internetovému rozhraní Vitoconnect

Komunikace
Pomocí rozhraní Optolink s regulací kotlového okruhu
Pomocí WiFi modulu s DSL routerem

Připojení
Napájecí zdroj se zástrčkou pro napájení (230 V / 50 Hz)
Spojovací vedení Optolink/USB k připojení WiFi modulu
WiFi komunikační rozhraní pro připojení k internetu


Podporované regulace

K internetovému rozhraní Vitoconnect lze připojit všechny zdroje tepla Viessmann s regulací Vitotronic s rozhraním Optolink. O které modely jde, je uvedeno v následujícím seznamu:

Regulace pro nástěnné nebo kompaktní zařízení
Vitotronic 200, typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B
Vitotronic 200 RF, typ HO1C, HO1E

Regulace pro stacionární topné kotle
Vitotronic 200, typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
Vitotronic 300, typ KW3

Regulace pro tepelná čerpadla a hybridní zařízení
Vitotronic 200, typ WO1A, WO1B, WO1C

Regulace pro kotle na tuhá paliva
Vitoligno 300-C s regulací Ecotronic a softwarem od verze 2.12
Vitoligno 200-S s regulací Ecotronic a softwarem od verze 2.04
Vitoligno 300-P s regulací Vitotronic 200 FO1
Vitoligno 250-S
Vitoligno 300-S


Vitoconnect OT2 je kompatibilní se všemi novými topnými systémy Viessmann s rozhraním OpenTherm, které byly vyrobeny po říjnu 2017 a ve kterých není instalováno žádné rozšíření OpenTherm. Jedná se o následující modely:

Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)
Vitodens 050-W (BPJC, BPJD)


Pokyny – Navázání spojení s Vitoconnect

Jak je popsáno výše, Vitoconnect je rozhraním mezi topným systémem, zejména regulací a aplikací pro provozování topného systému (například aplikace ViCare). Aby vše fungovalo hladce, musí být Vitoconnect nejprve nainstalován a uveden do provozu. Je třeba vzít v úvahu následující kroky.

Nejprve namontujte Vitoconnect na zeď. Je třeba poznamenat, že místo instalace by mělo být suché a mrazuvzdorné. Kromě toho musí být dostatečný dosah signálu WiFi. Pak musí být provedeno propojení. Na spodní straně přístroje Vitoconnect jsou dva konektory pro elektrické připojení a připojení k ovládání: připojení micro USB pro napájení pomocí síťového adaptéru a připojovacího kabelu Optolink / USB. Protikus se nachází na regulaci topného systému.

Registrace uživatele pomocí aplikace ViCare a konfigurace Vitoconnect

Dalším a centrálním krokem je registrace uživatele, protože Vitoconnect může být uveden do provozu pouze s platným uživatelským účtem. Pro aplikaci ViCare je třeba postupovat podle následujících kroků:

1.  Stáhněte si aplikaci ViCare.
2.  Zaregistrujte se jako uživatel v části „Vytvořit nový účet“.
3.  Naskenujte QR kód na zdroji tepla nebo na faktuře.
4.  Pokud není žádný kód k dispozici, zadejte výrobní údaje a ID a pomocí nich se zaregistrujte.
5.  Připojení k Wi-Fi „Vitoconnect“ je nyní prostřednictvím systému Android automatické.
6.  Pro iOS: Ukončete aplikaci a otevřete nastavení zařízení. Poté se ručně připojte k Wi-Fi „Vitoconnect“ a zkopírujte heslo WPA2 ze schránky. Nyní se můžete přepnout zpět do aplikace.
7.  Nakonec postupujte podle pokynů v aplikaci. Měli byste například nastavit domácí síť, zadat umístění a osobní údaje a přijmout podmínky ochrany osobních údajů a smluvní uživatelské podmínky.

Pokud jste postupovali podle těchto kroků, jsou nyní aplikace Vitoconnect a ViCare úspěšně nastaveny. To rozpoznáte podle dvou horních zelených svítících LED diod na rozhraní Vitoconnect.

Upozorňujeme, že zaregistrovat je možno pouze nový systém. Poté od nás obdržíte prodloužení záruky, které potvrzujeme na certifikátu k zařízení. S tímto dokumentem budete mít po ruce všechna data pro Váš topný systém. Pokud jste již navázali spojení s aplikací ViCare, lze zde poskytnuté informace použít.

Důležitá upozornění

Plná funkčnost Vitoconnect je zajištěna, pouze pokud jsou Vitoconnect i regulace správně připojeny a nakonfigurovány. Kromě toho musí být vždy k dispozici připojení k internetu prostřednictvím bezdrátového WLAN routeru. V opačném případě nelze přenášet data z regulace do aplikace. Nakonec musí být registrace uživatele úspěšně ukončena. Tímto způsobem vytvoříte propojení mezi účtem Vitoconnect a účtem topného systému (v aplikaci).

Obecné informace o uvedení do provozu:
Před uvedením do provozu je třeba zkontrolovat systémové požadavky na komunikaci prostřednictvím místní sítě IP / WLAN.
Pro provoz internetového rozhraní Vitoconnect je nutné bezplatné připojení k internetu s datovým paušálem (paušální sazba nezávislá na čase a objemu). Signál WLAN musí být dostatečný a může být případně zesílen zesilovačem signálu.
Aby bylo možné odesílat zprávy i v případě výpadku napájení, doporučujeme, aby bylo napájení Vitoconnect a WLAN routeru zajištěno pomocí tzv. zdroje nepřerušovaného napájení (Uninterruptible Power Systems – UPS).
Router WLAN by měl být chráněn postačujícím způsobem zabezpečení sítě - heslem WPA2 (šifrování provozu sítě), protože citlivá data jsou přenášena spojením.
Vitoconnect by měl být instalován ve vzdálenosti nejméně 0,3 metrů od zdroje tepla.

Firewall nastavení:
Musí být otevřen port 443 (HTTPS) a port 123 (NTP).
Adresa MAC je vytištěna na štítku zařízení.


Potenciální chybová hlášení

Na rozhraní Vitoconnect jsou v zásadě tři LED displeje, které poskytují informace o připojení ke zdroji tepla, k serveru Viessmann a informace o funkcích systému. Základní princip je relativně jednoduchý a je založen na systému semaforu.


Důležitá dokumentace