Vodík: Klíč k výrobě tepla a elektřiny bez emisí CO₂

Deklarovaným cílem EU je snížení emisí CO₂ do roku 2050 na nulu. To se ovšem podaří pouze bez fosilních energií. Nositelem naděje, aby ambiciózní záměr byl dosažen, je z pohledu emisí skleníkových plynů neutrální nositel energie vodík.

Společnost Viessmann je aktivní součástí energetické transformace

Jak formou poradenství pro nositele rozhodovacích pravomocí v politice, tak také formou utváření. S kompletní nabídkou pro topení a klimatizační techniku poskytuje skupina Viessmann Group špičkovou technologii a nastavuje nové standardy pro efektivní zacházení s energií.

Vodík jako klíč pro energetickou transformaci

Vodík jako klíč pro energetickou transformaci

Vodík je jako nositel energie budoucnosti nevyhnutelný. Nejen, že jeho spalování probíhá téměř bez emisí. Nýbrž je také k dispozici ve velkých množstvích, případně se může vyrábět trvale.

Od roku 2025 se uvažuje s provozem se 100 % vodíku

Testy ve zkušebních laboratořích ukázaly, že je možné přimíchání vodíku do zemního plynu až do 30 %. Ovšem k tomu ještě chybí v celé Evropě platná legislativa pro připuštění. Přesto společnost Viessmann myslí již dál: Pro provoz se 100 % vodíku jsou plynová topná zařízení a palivové články již ve fázi vývoje a testování.

Vodík – z pohledku skleníkových plynů neutrální nositel energie s budoucností

 

Koloběh zeleného vodíku: S elektřinou z obnovitelných zdrojů vyrábí elektrolyzér z vody (H2O) vodík (H2) a kyslík (O2). Topná zařízení připravená na provoz s vodíkem spalují vodík vysoce efektivně, přičemž vedle tepla pro topení opět vzniká voda – koloběh je uzavřen.

Vodík – neutrální nositel energie s budoucností

Technologie zítřka – certifikována již dnes

Využívání vodíku bude uskutečňováno postupně. Přesto společnost Viessmann nabízí s moderními plynovými kondenzačními topnými zařízeními a s palivovými články již řešení, která směs bez problémů, efektivně a především bezpečně přeměňují na teplo a elektřinu.

Připraven pro provoz s vodíkem s plynovými kondenzačními topnými zařízeními společnosti Viessmann

 

Připraven pro provoz s vodíkem s plynovými kondenzačními topnými zařízeními společnosti Viessmann

Vodík je z pohledu emisí CO2 spalován neutrálně a je tím šetrný k naší planetě. Pro provoz s vodíkem připravená plynová kondenzační topná zařízení společnosti Viessmann dokáží již dnes až 30 procent podílu vodíku v zemním plynu přeměnit efektivně na teplo a jsou tím připravená pro budoucnost.

Přechod k trvalé udržitelnosti

Aby byla připravena cesta do z pohledu emisí CO₂ neutrální budoucnosti, vyvíjí společnost Viessmann topná zařízení, která budou vhodná pro 100% provoz s vodíkem, a která se nechají bez problémů přestavit z provozu na zemní plyn. S vysokou účinností a kompletně bez emisí CO₂/CO v provozu s vodíkem.

Projekt SmartQuart ve městě Kaisersesch sází ze 100 % na vodík

V městě Kaisersesch v Porýní-Falcku vznikne do roku 2023 kompletní infrastruktura pro zásobování s čistým vodíkem.

Obrázek: 1) Výroba: Větrná elektrárna, fotovoltaická zařízení,
elektrolyzér | 2) Uložení: Mikrogridy na bázi vodíku | 3) Spotřeba: Nadbytečná energie LOHC zařízení pro akumulaci vodíku,  uživatelé vodíku průmyslové budovy, využívání tepla, vodíková mobilita, vodíková bloková tepelná elektrárna | 4) Řízení: Inteligentní bytový řídicí systém | 5) Zdroj: “Reallabor SmartQuart”
Projekt SmartQuart ve městě Kaisersesch sází ze 100 % na vodík

Prospekt ke stažení: Vytápění vodíkem

Veškeré informace k tématu vytápění vodíkem jsme přehledně shrnuli v této brožuře.

Stáhnout (PDF 785 KB)

Vytápění vodíkem – inovační kondenzační technika

Sektor výroby tepla je předurčen pro používání vodíku. Již dnes by se mohlo přimíchávat 20 % vodíku do zemního plynu a mohly by se výrazně snížit emise CO₂. Společnost Viessmann poskytuje kompletní portfolio plynové kondenzační techniky pro využívání vodíku.

Vitodens 200-W

Plynové kotle řady Vitodens – Komfort při vytápění nejefektivnějším způsobem

Plynové kondenzační kotle pro instalaci na stěnu jsou inteligentní energetická centrály, které splňují nejvyšší požadavky na komfortní zásobování teplem. Se svým moderním, funkčním designem a se svým jasně uspořádaným, matným povrchem zapadájí harmonicky do každého obytného prostředí.


Přehled H2 ready kondenzačních kotlů řady Vitodens

Vitodens 050-W

Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 050-W (topný a kombinovaný); Jmenovitý tepelný výkon: 3,2 až 25 kW

Dozvědět se více

Vitodens 100-W

Nástěnný plynový kondenzační kotel; Jmenovitý tepelný výkon: 3,2 až 32 kW.

Dozvědět se více

Vitodens 111-W

Kompaktní nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným 46 l nerezovým zásobníkem; Jmenovitý tepelný výkon: 3,2 až 32 kW

Dozvědět se více

Vitodens 111-F

Kompaktní plynový kondenzační kotel s integrovaným smaltovaným 100 l, resp. 130 l zásobníkem; Jmenovitý tepelný výkon: 3,2 až 32 kW

Dozvědět se více

Vitodens 141-F

Kompaktní plynový kondenzační kotel s integrovaným nabíjecím zásobníkem 170 l a solárním výměníkem tepla; Jmenovitý tepelný výkon: 2,5 až 25 kW.

Dozvědět se více

Vitodens 200-W

Nástěnný plynový kondenzační kotel; Jmenovitý tepelný výkon: 1,9 až 32 kW

Dozvědět se více