Tepelná čerpadla pro využití v komerční oblasti

Tepelná čerpadla Viessmann pro využití v komerční oblasti se vyznačují spolehlivostí a vysokou účinností. Jsou první volbou, pokud jde o spojení úspory nákladů na topení a ekologické výroby tepla. Na výběr jsou zařízení pro různé zdroje tepla či požadavky na výkon.

Tepelná čerpadla solanka/voda pro využití v komerční oblasti

Země se hodí jako zdroj energie nejlépe. Protože ukládá velké množství energie, které se stále doplňuje vlivem více faktorů, jako jsou sluneční světlo a teplý déšť. Od určité hloubky je teplota půdy relativně konstantní. V závislosti na hloubce, vlastnostech půdy a na regionu je to zhruba deset stupňů Celsia, a to i tehdy, když je povrch země částečně zmrzlý. Tepelná čerpadla typu solanka/voda využívají přesně toto téměř nevyčerpatelné teplo jako výchozí energii pro pokrytí topné potřeby. Pro získávání tepla si lze vybrat jak sondové, tak i zemní kolektory.

Tepelná čerpadla vzduch/voda pro využití v komerční oblasti

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou výhodným řešením pro využití okolního vzduchu, který je tak jako tak k dispozici a je zdarma, pro dodávku energie. Alternativně přichází jako zdroj energie v úvahu i odpadní vzduch. Zařízení lze snadno a rychle instalovat tam, kde budou používána. Tepelná čerpadla vzduch/voda od firmy Viessmann lze sestavit jako kaskády, a tím dosahují výkonů až 236 kW. Hodí se pro použití ve velkých budovách, komerčních prostorech a v obcích.

Topení s využitím obnovitelných zdrojů energie v oblasti větších výkonů

Pokud jde o hospodárnost ve spojení s ochranou životního prostředí v oblasti větších výkonů, jsou velká tepelná čerpadla od firmy Viessmann optimálním řešením. Pokrývají totiž rozsahy výkonů od 50 do 2 000 kW a pracují i s vysokými teplotami přívodní vody až do 90 stupňů Celsia. Vedle země přicházejí v úvahu pro dodávku tepla také podzemní voda a odpadní vzduch. Ještě efektivněji pracují velká tepelná čerpadla v kombinaci se zásobníkem ledu jako akumulátorem energie.

Zásobníky ledu jako akumulátory energie pro komerční provozy

Zásobník ledu jako akumulátor energie spojuje přednosti různých zdrojů v podobě vodní nádrže umístěné pod zemí. Přitom pro stálé dodávání energie potřebné pro tepelné čerpadlo využívá teplo ve vzduchu a v zemi. Navíc k uvedeným zdrojům lze pro regeneraci použít i solární záření.