Vyžádat bezplatné poradenství

Jak funguje tepelné čerpadlo se zdrojem tepla

Dozvědět se více informací

Vzduchové tepelné čerpadlo je schopno získávat teplo z okolního vzduchu i při nízkých teplotách až minus 20 stupňů Celsia. I při této teplotě se použité chladivo odpařuje.

Proces chladicího cyklu jako součást provozního režimu

Vzduchové tepelné čerpadlo využívá okolní vzduch jako zdroj tepla k zásobování celé budovy teplem. Při provozu vestavěný ventilátor aktivně nasává vzduch a směruje jej do výměníku tepla, výparníku. V něm cirkuluje chladivo, jehož fyzikální stav se při nízkých teplotách mění v důsledku tepelných vlastností. Když se dostane do kontaktu s přiváděným "teplým" venkovním vzduchem, zahřívá se, až se nakonec začne vypařovat. Protože teplota vzniklé páry je stále relativně nízká, pára dále proudí do elektricky poháněného kompresoru. Tím se zvýší tlak, čímž se zvýší i teplota. Jakmile pára chladiva dosáhne požadované teploty, proudí dále do dalšího výměníku tepla, kondenzátoru. Zde předává své teplo topnému systému a kondenzuje.

Takto získané teplo lze využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Než může být ochlazené chladivo znovu ohřáto a stlačeno, prochází nejprve expanzním ventilem. Tím dojde k poklesu tlaku a teploty na původní úroveň, načež se cyklus může opakovat.

Vzduchové tepelné čerpadlo

Vzduchová tepelná čerpadla využívají k vytápění volnou energii z okolního vzduchu. Jsou ideální pro modernizační projekty a umožňují flexibilní umístění.

Teplo ze vzduchu

[1] Vzduchové tepelné čerpadlo Vitocal
[2] Zásobník teplé vody
[3] Zásobník topné vody

Teplo ze vzduchu (s venkovní jednotkou)

[1] Vzduchové tepelné čerpadlo Vitocal split
[2] Zásobník teplé vody
[3] Zásobník topné vody
[4] Venkovní jednotka

Optimalizované komponenty zajišťují hospodárný provoz

Moderní vzduchová tepelná čerpadla Viessmann se vyznačují velmi vysokou účinností a při venkovní teplotě dva stupně Celsia a teplotě proudění 35 stupňů Celsia dosahují topného faktoru (COP) až 4,0. COP vyjadřuje okamžitý poměr vložené energie pohonu k vyrobenému užitečnému teplu. Této vysoké hodnoty lze dosáhnout pouze koordinací komponent. V tomto případě zajišťují nejvyšší možnou úroveň účinnosti úsporné čerpadlo s vysokou účinností, ventilátor s proměnlivými otáčkami, kompresor s antivibračními držáky a elektronický expanzní ventil. Vzduchová tepelná čerpadla Viessmann patří také k nejtišším dostupným zařízením a jsou optimalizována pro využití vlastní výroby energie z fotovoltaických systémů.

Zlepšení hodnocení životního cyklu pomocí zelené elektřiny

Vytápění ekologickou energií je považováno za klimaticky odpovědné. V závislosti na výkonu a venkovní teplotě je obvykle třeba využít pouze zlomek energie pohonu ve formě elektřiny. Již nějakou dobu také mnohé energetické společnosti nabízejí speciální tarify pro tepelná čerpadla, které jsou nejen finančně atraktivnější než standardní tarify za elektřinu, ale také ekologičtější. Díky kombinaci účinného vzduchového tepelného čerpadla a ekologické elektřiny chrání majitelé systému vlastní peněženku a zároveň životní prostředí.

Chlazení pomocí vzduchového tepelného čerpadla

Přestože primárním úkolem vzduchového tepelného čerpadla je vytápění, lze jej díky reverzibilnímu provozu využít i k chlazení. Tím je zajištěno příjemné obytné klima ve všech místnostech, a to nejen v chladnějších, ale i v teplejších měsících roku. Podrobné informace najdete v článku Pasivní a aktivní chlazení.

Užitečné odkazy