Princip fungování zařízení pro centrální větrání bytů

Charakteristický rozdíl mezi centrálním a decentrálním větracím systémem spočívá v jeho konstrukci. Centrální větrací jednotky jsou vybaveny centrálním přístrojem, který rozvádí přes kanálový systém do všech místností čerstvý vzduch. Oproti tomu jsou decentrální větrací jednotky zcela zabudovány ve zdi. Odtud zásobují objekt potřebným množstvím čerstvého vzduchu.

Princip fungování jednoduchých systémů pro odvětrávání odpadního vzduchu

Centrální systémy větrání bytů lze rozdělit do tří skupin: jednoduché systémy pro odvětrávání odpadního vzduchu, kombinované jednotky pro přívod čerstvého a odvod odpadního vzduchu a větrací systémy se zpětným získáváním tepla. V závislosti na provedení se funkce centrálních systémů větrání bytů odpovídajícím způsobem odlišují.

Ve své nejjednodušší výbavě je spotřebovaný odpadní vzduch aktivně nasáván pomocí ventilátoru a odváděn ven. Vzduchové výpusti takových systémů jsou obvykle umístěny v místnostech, jako jsou koupelna, kuchyň a WC, které jsou více zatíženy vlhkostí a zápachem ve srovnání s obývacím pokojem nebo pracovnou. Čerstvý vzduch se do domu dostává pouze pasivně průduchy v plášti budovy, skrz okenní štěrbiny nebo skrz netěsnosti dveří.

Princip fungování centrálních větracích jednotek se vzduchovými výpustmi odváděného a přiváděného vzduchu

V praxi se často používají systémy větrání bytů, které aktivně nasávají nejen odváděný, ale také přiváděný vzduch. Takzvané kombinované jednotky pro přívod čerstvého a odvod odpadního vzduchu se skládají z centrálního přístroje a kanálového systému. Nejen použitý vzduch je aktivně nasáván a odváděn, ale i čerstvý vzduch vstupuje do domu aktivním způsobem. Většina systémů je vybavena filtry, aby se zamezilo vniknutí nežádoucích částic ze vzduchu a zabránilo hluku.

Princip fungování centrálních větracích systémů se zpětným získáváním tepla

Centrální větrací systémy pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací tepla se skládají rovněž z centrálního přístroje a kanálového systému. Větrací jednotka má dva ventilátory a jeden výměník tepla. Oba ventilátory podporují jak vzduch proudící do budovy, tak i vzduch odváděný z budovy. Na jedné straně se dostává do budovy proud čerstvého venkovního / přiváděného vzduchu. Na druhé straně se odvádí proud odpadního / spotřebovaného vzduchu z budovy ven.

Oba proudy vzduchu jsou vedeny ve větrací jednotce přes tepelný výměník. Tím je v chladnějších měsících přenášeno teplo z odpadního vzduchu na přiváděný vzduch. Tento provozní režim zajišťuje, že větrací systém odebírá z budovy jen minimální množství tepla. Tímto způsobem pracují všechny centrální větrací jednotky pro obytné prostory značky Viessmann. Princip fungování centrálních větracích systémů se zpětným získáváním tepla je proto totožný jako u centrálních větracích jednotek s vzduchovými výpustmi odváděného a přiváděného vzduchu. Zda a pro které objekty jsou centrální větrací jednotky vhodné, je vysvětleno v sekci Najít vhodný větrací systém pro obytné prostory.

Obrázek ukazuje pomocí grafického schématu princip fungování zařízení pro centrální větrání bytů

Možnosti instalace rozvodů pro distribuci vzduchu

Ke správnému fungování zařízení pro centrální větrání bytů patří také instalace rozvodů pro distribuci vzduchu. Existuje několik možností rozvodů. Nejznámější metody jsou:

  • Rozvody vzduchu umístěné v podlaze
  • Rozvody vzduchu umístěné v betonu
  • Rozvody vzduchu umístěné do stropních podhledů

Rozvody vzduchu umístěné v podlaze

Tento typ instalace se často vyskytuje v novostavbách. Jsou použity ploché podlahové rozvody, které se instalují přímo na surovou podlahu a teprve poté je položena kročejová izolace. V případě potřeby lze aplikovat rovněž podlahový vytápěcí systém před potěrem a pokládkou finálních podlahových krytin. Vzduchové potrubí pak již není viditelné. Pouze z podlahových nebo stropních vzduchových výpustí je patrné, že je zde nainstalován větrací systém.

Rozvody vzduchu umístěné v betonu

Alternativou k položení vzduchových rozvodů na surovou podlahu je uložení v betonu. Za tímto účelem je potrubí kruhového tvaru obvykle umístěno do ocelové vložky a teprve poté je nanášen beton. Tento typ instalace je vhodný jak pro konstrukci stropů s filigránovými deskami, tak pro monolitické stropní konstrukce z betonu. Výhodou této instalace je, že není nutná žádná další vrstva podlahy. Je však nutné vše předem naplánovat se stavebním statikem.

Rozvody vzduchu umístěné do stropních podhledů

V závislosti na výšce místnosti mohou být větrací systémy instalovány také do podhledů pod stropem, pokud je zde dostatek místa. Zde jsou obzvláště vhodné podstropní jednotky s nízkou konstrukční výškou plochého tvaru Vitovent 200-C a Vitovent 300-C. Zařízení lze namontovat přímo na strop. Vzduchové rozvody do jednotlivých místností jsou integrovány do stropních podhledů, takže nejsou opticky viditelné.