Pevná paliva pro kotle na biomasu

Topné systémy na dřevo jsou nabízeny pro různé druhy dřevěného paliva. Níže je uvedeno několik informací k jejich skladování a vlastnostem.

Skladování dřeva

Spalování vlhkého dřeva je nejen nehospodárné, ale v důsledku nízké teploty hoření vytváří více emisí a dehtových usazenin v komíně. Nejvyšší výhřevnost má dřevo po víceletém sušení na chráněném místě.

Tady je několik tipů ke skladování:

  • Kulatinu od průměru více než 10 cm je potřeba rozštípat
  • Polena skladujte na větraném a dle možností slunném místě, chráněném proti dešti
  • Kusové dřevo skládejte na sebe dle možností s dostatečným prostorem mezi sebou tak, aby mohl proudící vzduch pojmout unikající vlhkost ze dřeva
  • Polena skládejte tak, aby mohl vlhký vzduch proudit pryč
  • Čerstvé dřevo neskladujte ve sklepě, neboť sušení vyžaduje přístup vzduchu a slunce. Ve větraných sklepech je ale možno skladovat již suché dřevo.

Vlastnosti peletek

Na výrobu peletek podle DIN-Plus nebo ČSN EN ISO 17225-2 se používají stoprocentní dřevní zbytky ponechané v přírodním stavu. Tato surovina se produkuje ve velkém množství ve formě hoblin či pilin jako odpad v dřevozpracujícím průmyslu.

Jemnozrnné dřevní zbytky se komprimují do tvaru válcových pelet pod vysokým tlakem. Surovina se skladuje a přepravuje v suchém stavu. Absolutně suché skladování je nutné i u provozovatele topného zařízení, protože jen takto lze zaručit bezchybné a účinné spalování.

Pelety jsou k dispozici buď balené nebo volně sypané – ty jsou přepravovány vozidly se silonadstavbou a zafoukávány do skladu přes systém hadic. Ideálními skladovými prostory jsou například bývalé nádrže na topný olej ve sklepě, pokud má být topný systém na bázi oleje kompletně nahrazen vytápěním na pelet


Systémy pro skladování a přísun peletek


Dotazy ke kotlům spalujícím dřevo

Společnost Viessmann si plně uvědomuje svou odpovědnost za udržitelnou ochranu životního prostředí. Tomu jsme přizpůsobili naši firemní filozofii i naše produkty.

Může každý vytápět kotlem na dřevo?

Dřevospalující kotle Viessmann jsou tak komfortní, že prakticky každý rodinný dům je možné takovým kotlem vytápět. Důležitým předpokladem je suchý skladovací prostor, protože zbytková vlhkost dřeva se výrazně podílí na kvalitě palivového dřeva. Přestavby, např. na komíně, zpravidla nutné nejsou. Topné systémy Viessmann je možné i ideálně kombinovat s topnými systémy na lehký topný olej nebo plyn. Takto se můžete rozhodnout, kdy a které palivo vlastně použijete.

Jak lépe vytápět – kusovým dřevem nebo peletami?

Kusové dřevo je ideální pro všechny, kteří si dokáží palivo obstarat sami, např. z místního lesního hospodářství. Dřevo musí být vhodně vysušené, tedy skladované a musí podle možnosti vykazovat nízkou zbytkovou vlhkost. Kromě toho bude na průběžné zásobení teplem potřebný i akumulační zásobník topné vody.

Pelety se lisují z pilin a mají vysokou výhřevnost, což je dáno nízkým obsahem vlhkosti. Pelety se snadno dopravují a také skladují. Dávkování a přívod do topného systému jsou automatické a velmi komfortní.

Kde vlastně získat dřevěná paliva?

Dřevní paliva, především pelety, patří dnes u většiny obchodníků s palivy ke standardnímu sortimentu. Podobně jako v případě lehkého topného oleje, se i pelety „pumpují“ do skladu, což je rychlé a nepředstavuje velké náklady. I mnohé pily nebo dřevozpracující podniky nabízejí pelety. Kusové dřevo lze kromě toho získat levně i od lesních podniků.