Vitosol 300-TM: vysoce výkonný vákuový trubicový kolektor, odpovídá maximálním požadavkům na efektivitu a bezpečnost


Profitujte z těchto výhod

 • Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor na principu Heatpipe s teplotním odpojováním vakuových trubic ThermProtect pro vysokou provozní bezpečnost
 • Ochrana před přehřátím v případě delších fází silného slunečního záření
 • Dlouhá životnost díky nízkým stagnačním teplotám jednotlivých kolektorů a zabránění tvorbě páry
 • Absorpční plochy odolné proti znečištění s vysoce selektivní povrchovou úpravou jsou integrovány do vakuové trubice
 • Efektivní prostup tepla přes dvojtrubkový výměník tepla Doutec z mědi, který zcela obepíná kondenzátor
 • Optimální nasměrování absorbéru proti slunci pomocí otočných trubic
 • Suché napojení, žádný přímý kontakt mezi teplonosným a solárním médiem, tedy možnost výměny jednotlivých trubic při plném zařízení
 • Těleso kolektoru a absorpční plocha v tmavomodré barvě dosahují jednotný celkový obraz
 • Vysoce účinná tepelná izolace sběrače minimalizuje tepelné ztráty
 • Jednoduchá a rychlá montáž pomocí montážního a spojovacího systému Viessmann
 • Produkt je registrován ve státních dotačních programech
Sluneční kolektor Vitosol 300-TM

Vakuový trubicový kolektor Vitosol 300-TM

Vysoce výkonný kolektor Vitosol 300-TM patří k nejefektivnějším modelům na trhu a jeho použití se doporučuje především v omezených prostorových podmínkách. Díky individuálnímu nasměrování absorbéru o +/– 25 stupňů poskytuje nadprůměrný užitek také při méně příznivých polohách slunce.

Solární kolektor umožňuje na poloze nezávislou a tím obzvláště flexibilní montáž a je koncipován pro rodinné i bytové domy. Disponuje automatickým teplotním vypínaním ThermProtect, které se při dosažení určité teploty aktivuje, pokud je po delší dobu při silném slunečním záření snížený odběr tepla a solární zásobník je plně nahřátý.

ThermProtect zabezpečuje spolehlivost provozu

Jako zatím jediný kolektor na trhu pracující na principu Heatpipe je možno Vitosol 300-TM instalovat naležato (sklon truboc min. 3 stupně), navíc disponuje automatickým teplotním vypínáním ThermProtect, které zabraňuje přehřátí kolektorů při sníženém odběru tepla a silném slunečním žáření. Tím je Vitosol 300-TM vhodný také pro budovy, které nejsou v provozu po celý rok, například pro obytné domy po dobu dovolených.

Maximální přenos tepla prostřednictvím výmenníku tepla Duotec

Kolektor pracuje na základě principu Heatpipe, při kterém neproudí solární médium přímo v trubici. Místo toho cirkuluje v měděné trubce pod absorbérem teplonosné médium, které se během slunečního záření odpařuje a teplo je odevzdáváno výměníkem tepla Duotec na solární médium. Tento způsob zaručuje optimální přenos tepla.

Nadprůměrně dlouhá životnost

Vitosol 300-TM zaručuje nadprůměrně dlouhou životnost. Proto jsou zde použity velmi kvalitní materiály odolné vůči korozi, například sklo, hliník, meď a ušlechtilá ocel. Absorbér je integrovaný do vákuové trubice. To ho chrání před povětrnostními vlivy a zabezpečí trvale vysoké využití energie.

Rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž

Systém montáže na střechu s krokvovými kotvami zjednoduší ukotvení kolektorů. Krokvové kotve a příruby se šroubují přímo na krokve a umožní tak dokonalé přizpůsobení kolektorů na jakoukoliv střešní krytinu. K úspoře času při montáži slouží také dvě montážní lišty.

U zařízení s více kolektory zajišťují kryty tmavomodré barvy jednotný vzhled kolektorů a ploch absorbérů. Přidržovací uzávěry v patní liště v barvě tělesa kolektoru zabraňují případnému skĺouznutí trubic dolů.

V případě servisního zásahu (poškození trubice) je možná její rychlá a jednoduchá výměna bez nutnosti vypouštění systému díky suchému napojení trubic do sběrače.

Produktový řez Trubicový kolektor Vitosol 300-TM

Přehled

Plocha kolektoru
1,98 / 2,36 / 4,62 m²
Plocha absorbéru
1,26 / 1,51 / 3,03 m²
Typ kolektoru
icon-solar.png
Vakuový trubicový
Design
Těleso kolektoru včetně absorpční plochy v tmavě modrém provedení.
Oblast použití
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Bytové domy, průmysl | Novostavby a modernizace
Způsob montáže
Univerzální použití díky nezávislé montáži na poloze (vertikálně nebo horizontálně, na střechách nebo fasádách i pro volně stojící instalaci).
Další funkce
Pro ohřev pitné vody, podporu vytápění a ohřev bazénů pomocí výměníků tepla. V kombinaci se energetickým zdrojem lze obecně dosáhnout třídy energetické účinnosti A+ pro celý topný systém.
Produktový řez Trubicový kolektor Vitosol 300-TM