Pasívní nebo aktivní chlazení

Chlazení pracuje na základě dvou rozdílných metod. Pasívní chlazení: Zde země popř. podzemní voda nabírá pomocí tepelného výměníku teplo z topného okruhu a odvádí je ven. Tato funkce se nazývá také „natural cooling“, neboť k ochlazování využívá přirozenou teplotu okolního prostředí. Až na regulaci a oběhové čerpadlo je přitom tepelné čerpadlo vypnuto. Aktivní chlazení: Zde se způsob funkce tepelného čerpadla jednoduše obrátí. Tohoto způsobu chlazení lze dosáhnout na základě reverzibilního provozu. To znamená, že chladicí okruh bude interně obrácen nebo se toho dosáhne externím přepnutím primárních a sekundárních přípojek. Stejně jako v případě ledničky pak tepelné čerpadlo aktivně chladí. Potom mluvíme o „active cooling“.