Natural a Active Cooling – chlazení pomocí tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo není jen mimořádně ekologický topný systém, ale má i velmi rozmanité použití. Protože kromě primárního úkolu, kterým je zásobování budov teplem, je také schopné, tyto budovy v teplých měsících ochlazovat. K chlazení přicházejí v úvahu dvě metody: pasivní a aktivní chlazení.
 

Pasivní chlazení s tepelnými čerpadly

Pasivní chlazení („natural cooling“) funguje v kombinaci s tepelným čerpadlem solanka-voda nebo voda-voda. U tepelného čerpadla solanka-voda odebírá kapalina solanka teplo přes výměník tepla z topného okruhu a odvádí ho směrem ven. V případě tepelného čerapdla voda-voda přebírá tento úkol spodní voda. K tomu se využívá přirozená teplota prostředí k ochlazení. Až na regulaci a oběhové čerpadlo je při tom tepelné čerpadlo vypnuté. Kompresor není v provozu a neodebírá následně elektřinu. Proto je „natural cooling“ velmi levná a energeticky úsporná metoda chlazení budov.

Příjemný účinek chlazení bez rušivého hluku

Pomocí pasivního chlazení se dá pokojová teplota snížit o přibližně tři stupně Celsia. Vícenáklady při montáži jsou malé a během provozu nevznikají rušivé šumy. Pasivní chlazení je možné jak se zemními kolektory tak se zemními sondami, přičemž zemní sondy dodávají vyšší výkon.

Pokud chtějí majitelé zařízení svým tepelným čerpadlem místnosti chladit, potřebují pouze takzvaný NC-box. Jedná se přitom o zcela předmontovanou jednotku, která spojuje všechny potřebné komponenty. Instalaci provede odborník rychle a jednoduše.

Obývací pokoj s výhledem na moře symbolizuje výhody přírodního a aktivního chlazení

Příjemně ochlazené místnosti díky "Natural Cooling"

Aktivní chlazení s tepelnými čerpadly

Při aktivním chlazení („Active Cooling“) se funkce tepelného čerpadla jednoduše obrátí. Proto se chladicí okruh interně otočí nebo se externě přepnou primární a sekundární přípojky. Jako u ledničky potom tepelné čerpadlo vytváří aktivně chlad. U této metody zůstává kompresor dále v provozu a tepelné čerpadlo ve srovnání s pasivním chlazením podá větší chladicí výkon.

Možnost různého použití odebraného tepla

Aktivní chlazení se dá realizovat jak s tepelným čerpadlem solanka-voda tak s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Jako chladicí plochy se hodí ventilační konvektory nebo podlahové popř. stěhové vytápění. Teplo odebrané místnostem se vede buď zpět ke zdroji tepla nebo se využívá k ohřevu pitné vody. Tímto způsobem se vzájemně mimořádně účinně spojuje topná a chladicí funkce tepelného čerpadla.

Pasivní nebo aktivní chlazení

Chlazení pracuje na základě dvou rozdílných metod. Pasívní chlazení: Zde země popř. podzemní voda nabírá pomocí tepelného výměníku teplo z topného okruhu a odvádí je ven. Tato funkce se nazývá také „natural cooling“, neboť k ochlazování využívá přirozenou teplotu okolního prostředí. Až na regulaci a oběhové čerpadlo je přitom tepelné čerpadlo vypnuto. Aktivní chlazení: Zde se způsob funkce tepelného čerpadla jednoduše obrátí. Tohoto způsobu chlazení lze dosáhnout na základě reverzibilního provozu. To znamená, že chladicí okruh bude interně obrácen nebo se toho dosáhne externím přepnutím primárních a sekundárních přípojek. Stejně jako v případě ledničky pak tepelné čerpadlo aktivně chladí. Potom mluvíme o „active cooling“.