Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Emise hluku a potřeba místa hrají u tepelných čerpadel vzduch/voda velmi důležitou roli. K topným systémům, které oba faktory nejen zohledňují, ale v praxi i optimálně realizují, patří splitová tepelná čerpadla.
 

Složení a funkce splitového tepelného čerpadla

Splitové tepelné čerpadlo se skládá z vnitřní a venkovní jednotky, přičemž ve venkovní jednotce jsou zabudované všechny komponenty, které mohou způsobit hluk. K nim patří ventilátor, výparník a kompresor.

Vnitřní jednotka je podle toho kompaktní a dá se velmi flexibilně instalovat v domě. V ní se nachází pouze kondenzátor, oběhové čerpadlo a regulační a bezpečnostní technika. Je navíc velmi tichá, což není pouze kvůli rozdělení, ale na vzájemně sladěných komponentech a promyšleném designu optimalizovaném z hlediska zvuku.

Proces výroby tepla se dá libovolně opakovat

Během provozu nasává ventilátor, který je zabudovaný ve venkovní jednotce, aktivně venkovní vzduch a odvádí ho dále do výparníku (zařízení pro přenos tepla). V něm cirkuluje chladivo, které se ohřívá při nízké teplotě. Poté co chladivo změnilo stav svého agregátu, proudí jako teplá pára k elektrickému kompresoru. Ten stlačuje páru a zvedá tím svou teplotu na požadovanou úroveň.

Jako další se vede dále horká pára přes tenká potrubí chladiva ke kondenzátoru, který je zabudován ve vnitřní jednotce. Tam přenáší horká pára svou termickou energii do topného systému a přitom se pozvolna ochlazuje. Protože je stále pod vysokým tlakem, musí se teprve povolit expanzní ventil, který zase obnoví svůj výchozí stav. Je-li dokončen tento stav, může proces začít od začátku.

splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda princip

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Teplo ze vzduchu

[1] Splitové tepelné čerpadlo Vitocal  vzduch/voda, vnitřní jednotka
[2] Splitové tepelné čerpadlo Vitocal  vzduch/voda, venkovní jednotka
[3] Zásobník pro ohřev teplé vody
 

Výhody splitového tepelného čerpadla

Rozhodující výhodou splitového tepelného čerpadla Viessmann je téměř neslyšný provoz. Konstrukce zařízení je postavena tak, aby se daly hluboké hluky pociťované jako rušivé přesunout do vyšší frekvence. Navíc mají všechna splitová tepelná čerpadla od firmy Viessmann noční režim, ve kterém se akustický výkon dodatečně snižuje. Je možné je beze všeho použít v oblastech s velmi přísnými zákonnými zadáními ohledně emisí zvuku jako v řadových domech nebo v lázeňských místech.

Možné chlazení a vytápění

Kromě malé potřeby místa ve vnitřní oblasti a tichém provozu jsou splitová tepelná čerpadla připravena pro reverzibilní provoz. Tím se dají místnosti v horkých letních měsících pomocí konvektorů nebo plošných chladicích systémů vychladit na požadovanou úroveň. Kromě toho se dají modulárně rozšířit. Majitelé zařízení tak zůstávají velmi flexibilní a mohou nechat při zvýšené potřebě vytápění nebo chlazení přistavit další tepelná čerpadla. Dalšími výhodami splitových tepelných čerpadel jsou:

  • Nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti ve všech bodech provozu 
  • Regulace se snadnou obsluhou Vitotronic s grafickým displejem s nekódovaným textem 
  • Připraveno pro zapojení do solárního systému 
  • Vysoký komfort obsluhy díky dálkovému ovládání přes aplikaci ViCare a smartphone/tablet 
  • Všechna tepelná čerpadla Viessmann jsou zařazena a registrována ve všech státních dotačních programech

Zda jako ryzí topný systém nebo jako zařízení k vytápění a chlazení: splitová tepelná čerpadla Viessmann jsou nejlépe vhodná pro novostavbu a modernizaci. U tohoto provedení odpadají nákladné průrazy stěn a položení vzduchových kanálů.

Sloučení obou jednotek do uzavřeného chladicího okruhu však může provést pouze certifikovaný odborník na chladicí techniku.